DGI Østjyllands YNGLINGEhold 2020-2021

Hvornår
9. aug 2020 kl. 14:00 - 2. apr 2021 kl. 17:00
Hvor
DGI Huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C, Danmark
Hvem
Udøvere, 16 - 20 år, begynder, letøvede, øvede
Trænere, 16 - 20 år, begynder, letøvede, øvede

Nummer
2021 09 55 8003

Gymnastik, fællesskab, udvikling, gejst 
Bliv en del af DGI Østjyllands YNGLINGEhold, der er skræddersyet til dig, der har smag for gymnastik, men ikke kan finde tid til at komme af sted én gang hver uge. Holdet består af en rytme- og springside, som træner samlet og hver for sig 1-2 gange om måneden – primært søndage – rundt i det østjyske.

Træningerne bliver tilrettelagt, så der er plads til dig, uanset om du har dyrket gymnastik hele livet eller først lige har fået smag for det – måske på efterskole. Hiv fat i en flok venner eller kom alene og få en masse nye bekendtskaber.

På springsiden skal der springes højt, flot og sikkert. Vi skal øve teknik, træne musklerne og blive så vilde, at ingen kan nå at tælle antallet af rotationer.

På rytmesiden skal vi udforske og udfordre grundgymnastikkens forunderlige verden. Spændstighed, tyngde og kropsbevidsthed er nogle af vores yndlingsord – og dem bliver du bekendt med.

Trænerteamet er parat og medbringer erfaringer som gymnaster og instruktører på diverse lokalforenings-, landsdels-, og højskolehold i store dele af det jyske og fynske. Udover gymnastikken fokuserer vi på det sociale, og derfor kan du forvente en kageordning, fællesspisning og sociale arrangementer.

Hele sæsonen kulminerer, når vi giver den max gas til forårets opvisninger. Man kan nemlig sagtens lave et gennemarbejdet opvisningsprogram, selvom vi ikke træner hver uge. 
 
YNGLINGEholdets første træning er en åben træning, som du tilmelder dig lige her: YNGLINGEholdets åbne træninger den 9. august  
 
Info om instruktører, træningssted, kontingent osv. kan ses nedenfor under ’Praktisk info'.

 
Vores forventninger til dig

  • Du er aktiv gymnast, instruktør, hjælpeinstruktør eller frivillig i en lokalforening, der er medlem af DGI, eller du er instruktør på et landsdelshold i DGI.
  • Du kommer til alle træninger – dvs. deltager hele sæsonen, som for alle landsdelsholdene løber fra ultimo august/primo september til senest ultimo maj. Det forventes, at du deltager i de opvisninger, stævner, ekstratræninger og arrangementer, der er i løbet af sæsonen (bl.a. DGI Østjyllands Forårsopvisning den 5.-7. marts 2021, Landsdelsholdsaften den 22. april 2021 og ASPIRANTstævne den 23.-25. april 2021). Derudover kan der komme enkelte dage med lokalopvisninger. Dit lokale foreningshold skal dog prioriteres først ved eventuelle sammenfald til opvisninger.
  • Du deltager aktivt i de opgaver, der påhviler landsdelsholdene bl.a. i forbindelse med DGI Østjyllands Forårsopvisning. Hvilke dage, dit hold skal hjælpe, informeres du om i starten af sæsonen.
  • Du deltager aktivt i de opgaver, der skal løftes internt på holdet samt deltager i holdets sociale aktiviteter.

 
Til gengæld får du mulighed for at:

  • dygtiggøre dig og få en kvalificeret vurdering af din og dit holds indsats
  • være en del af et aktivt gymnastikmiljø med hyggeligt samvær og kammeratskab på tværs af lokalforeninger
  • få oplevelser i form af deltagelse i stævner og opvisninger

 
Landsdelsholdenes formål 
Landsdelsholdene har til formål at samle gymnaster og instruktører fra landsdelsforeningens lokalforeninger for at:

  • inspirere og dygtiggøre dem som gymnaster
  • motivere dem til at tage del i instruktør- og lederarbejdet i foreningerne for på den måde at være med til at forme og videreudvikle kvalitetsgymnastikken i DGI Østjylland

Christina Meyer, Trine Kastbjerg

Træningssted og -tid 
YNGLINGEholdet træner udvalgte søndage kl. 14.00-17.00 på forskellige lokationer i Østjylland.  
 

Træningsdatoer (forbehold for ændringer):

9. august – Åben træning udenfor 
13. september 2020 – Gudenådalens Efterskole (GE), Hovedgaden 2, 8860 Ulstrup 
4. oktober 2020 – DGI-Huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus 
15. november 2020 – GE 
6. december 2020 – Frederiksbjerg skole - Multisalen 
10. januar 2021  - Frederiksbjerg skole - Multisalen 
21. februar 2021 - Frederiksbjerg Skole - Multisalen 
21. marts - Frederiksbjerg skole - Multisalen  
11. april 2021 – Frederiksbjerg skole - Multisalen 
En afsluttende træning i maj – dato og lokation følger

Vi deltager desuden til , DGI Østjyllands Forårsopvisning den 5.-7. marts 2021, Landsdelsholdsaften den 22. april 2021, ASPIRANTstævne den 23.-25. april 2021 og OD-Dag (dato ikke offentliggjort).

Prøvetræninger 
De første 2 gange er prøvetræninger, hvorefter tilmeldingen er bindende. 
For at sikre sig en plads, anbefales det at tilmelde sig holdet, når tilmeldingen åbner. Finder man efter prøvetræningerne ud af, at holdet ikke er noget for én, melder man afbud via linket, der fremgår i bekræftelsesmailen, man modtager ved tilmelding. Ved framelding inden for afbudsfristen (den 1. september), tilbageføres pengene til det dankort, som blev brugt ved tilmelding.

Kontingentsats 
Kr. 950,- for hele sæsonen (inkl. dankortgebyr kr. 10,-) 
Kontingentprisen er ekskl. evt. udlandsrejse. Derudover kan der forekomme ekstraudgifter ifm. sociale arrangementer. 
Sidste frist for tilmelding og betaling af kontingent er 15. oktober 2020.

Holdkonto 
Ud over kontingentet kommer der udgifter til: Stævner, transport til stævner, opvisningstøj, overnatninger, ekstratræning, fælles arrangementer, evt. håndredskaber mv. Udgifterne varierer fra år til år og ligger typisk mellem kr. 1900,- og kr. 2200,-. 
Betaling til holdkontoen foregår i rater. Se betalingsplan nedenfor. 
Manglende betaling til holdkontoen medfører framelding af holdet.

Betalingsplan, afbud og framelding 
Se betalingsplan med betalingsfrister, afbudsfrister og generel information om holdkonto 
 
 
For alles skyld møder alle op hver gang. Evt. afbud skal meddeles instruktøren i så god tid som muligt. 
Landsdelsholdene repræsenterer DGI Østjylland og er dermed foreningens ansigt udadtil. At få et landsdelshold til at fungere er et teamwork, hvor alle spiller en vigtig rolle; hvis en gymnast mod forventning på grov vis modarbejder dette, kan vedkommende af instruktører og Landsdelsholdsudvalgeti samråd frameldes holdet. 
Evt. framelding af holdet skal ske skriftligt til mikkel.staall.reiche@dgi.dk samt til instruktørerne. 
Doping medfører framelding af holdet.

Instruktører 
Rytme:
Trine Kastbjerg og Christina Meyer  
 
Landsdelsholdsudvalget kan kontaktes på: ldh@dgioj.dk 
 
Kontaktperson i Landsdelsholdsudvalget 
Tom Lagoni, tlf. 6175 1866 / tom_95_1@hotmail.com 
 
Kontaktperson i DGI Østjylland 
Mikkel Staall Reiche, tlf. 7940 4333 / mikkel.staall.reiche@dgi.dk

Vedr. fotografering 
Ved tilmelding til et DGI-arrangement accepterer du, at der må tages situationsbilleder af dig/dit barn/dine børn, som kan bruges til DGI's hjemmeside samt til trykte og sociale medier som Facebook, Instagram, brochurer og lignende – også selvom du i tilmeldingen ikke giver tilladelse til foto. Billederne anvendes ikke til markedsføring. Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlig formål med billedet. Det kan eksempelvis være publikum til et stævne, legende børn på en boldbane eller udøvere i hallen.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer