DGI Østjyllands ASPIRANThold 2020-2021

Hvornår
1. sep 2020 kl. 20:00 - 4. maj 2021 kl. 22:00
Hvor
DGI Huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C, Danmark
Hvem
Udøvere, 18 - 40 år, begynder, letøvede, øvede
Trænere, 18 - 40 år, begynder, letøvede, øvede

Nummer
2021 09 55 8004

Sved, smil, sving, saltoer og sammenhold! 
Du får det hele på DGI Østjyllands ASPIRANThold

Vi er et mixhold for dig, der har mod på og lyst til: 
...at svede, knokle og blive udfordret til hver træning 
...at arbejde med og udvikle dit gymnastiske niveau 
...at nørde og eksperimentere med bevægelser og spring 
...at være en del af Danmarks hyggeligste ASPIRANThold

Instruktørteamet har erfaringer fra forskellige typer af hold i både lokalforenings- og landsdelsregi. Du vil derfor møde elementer fra blandt andet grundgymnastik, ballet, akro, dans og teamgym. 
 
ASPIRANTholdets første træning er åben for alle, men kræver tilmelding via linket: ASPIRANTholdets åbne træninger den 25. august  
 
Forudsætning / målgruppe 
Du skal være fyldt 18 år senest den 31. december 2020. 
DGI Østjyllands landsdelshold er for lokalforeningsaktive. Dvs. at landsdelsholdene er et ekstra tilbud til gymnaster, (hjælpe)instruktører og/eller frivillige, der ønsker andre udfordringer og oplevelser end dem, de får I en lokalforening. 
 
Info om instruktører, træningssted, kontingent osv. kan ses nedenfor ved at klikke på ’Praktisk info'. 
 
Vores forventninger til dig

  • Du er aktiv gymnast, instruktør, hjælpeinstruktør eller frivillig i en lokalforening, der er medlem af DGI, eller du er instruktør på et landsdelshold i DGI.
  • Du kommer til alle træninger – dvs. deltager hele sæsonen, som for alle landsdelsholdene løber fra ultimo august/primo september til senest ultimo maj. Det forventes, at du deltager i de opvisninger, stævner, ekstratræninger og arrangementer, der er i løbet af sæsonen (bl.a. DGI Østjyllands Forårsopvisning den 5.-7. marts 2021, Landsdelsholdsaften den 22. april 2021 og ASPIRANTstævne den 23.-25. april 2020). Derudover kan der komme enkelte dage med lokalopvisninger. Dit lokale foreningshold skal dog prioriteres først ved eventuelle sammenfald til opvisninger.
  • Du deltager aktivt i de opgaver, der påhviler landsdelsholdene bl.a. i forbindelse med DGI Østjyllands Forårsopvisning. Hvilke dage, dit hold skal hjælpe, informeres du om i starten af sæsonen.
  • Du deltager aktivt i de opgaver, der skal løftes internt på holdet samt deltager i holdets sociale aktiviteter.

 
Til gengæld får du mulighed for at:

  • dygtiggøre dig og få en kvalificeret vurdering af din og dit holds indsats
  • være en del af et aktivt gymnastikmiljø med hyggeligt samvær og kammeratskab på tværs af lokalforeninger
  • få oplevelser i form af deltagelse i stævner og opvisninger

Landsdelsholdenes formål 
Landsdelsholdene har til formål at samle gymnaster og instruktører fra landsdelsforeningens lokalforeninger for at:

  • inspirere og dygtiggøre dem som gymnaster
  • motivere dem til at tage del i instruktør- og lederarbejdet i foreningerne for på den måde at være med til at forme og videreudvikle kvalitetsgymnastikken i DGI Østjylland

Josephine Green, Anne Schaltz Eriksen, Lærke Møller O'Neil, Karoline Greve-Poulsen, Oliver Mejlby Nielsen

Træningssted og -tid 
ASPIRANTholdet træner tirsdage i DGI-huset Aarhus C, kl. 20.00-22.00.

Sæson 
Tirsdag den 25. august 2020 til tirsdag den 4. maj 2021. 
 
Ferie:
Uge 42, 53, 7 og 13.

DGI Landsstævne 2021 
Det forventes at ASPIRANTholdet er et af de mange hold der deltager til DGI's Landsstævne den 1.-4. juli 2021 i Svendborg. 

Prøvetræninger 
Den første træning er åben for alle, hvorefter tilmelding til holdet er nødvendig. Tilmelding til ASPIRANTholdets Åbne træning den 25. august finder du her
 
 
For at sikre sig en plads, anbefales det at tilmelde sig holdet, når tilmeldingen åbner. Finder man efter prøvetræningerne ud af, at holdet ikke er noget for én, melder man afbud via linket, der fremgår i bekræftelsesmailen, man modtager ved tilmelding. Ved framelding inden for afbudsfristen (se betalingsplan længere nede), tilbageføres pengene til det dankort, som blev brugt ved tilmelding.

Kontingentsats 
Kr. 1.790,- for hele sæsonen (inkl. dankortgebyr kr. 10,-) 
Kontingentprisen er ekskl. evt. udlandsrejse. Derudover kan der forekomme ekstraudgifter ifm. sociale arrangementer. 
Sidste frist for tilmelding og betaling af kontingent er 1. oktober 2020.

Holdkonto 
Ud over kontingentet kommer der udgifter til: Stævner, transport til stævner, opvisningstøj, overnatninger, ekstratræninger, fælles arrangementer, håndredskaber mv. Udgifterne varierer fra år til år og ligger typisk mellem kr. 2.000,- og kr. 2.500,-. 
Betaling til holdkontoen foregår i rater. Se betalingsplan nedenfor. 
Manglende betaling til holdkontoen medfører framelding af holdet.

Betalingsplan, afbud og framelding 
Se betalingsplan med betalingsfrister, afbudsfrister og generel information om holdkonto 
 
 
For alles skyld møder alle op hver gang. Evt. afbud skal meddeles instruktøren i så god tid som muligt. Landsdelsholdene repræsenterer DGI Østjylland og er dermed foreningernes ansigt udadtil. At få et landsdelshold til at fungere er et teamwork, hvor alle spiller en vigtig rolle; hvis en gymnast mod forventning på grov vis modarbejder dette, kan vedkommende af instruktører og Landsdelsholdsudvalget i samråd frameldes holdet. 
Evt. framelding af holdet skal ske skriftligt til mikkel.staall.reiche@dgi.dk samt til instruktørerne. 
Doping medfører framelding af holdet.

Instruktører 
Rytme:
Josephine Green, Anne Schaltz og Lærke Møller O’neil

Spring: Karoline Greve-Poulsen og Oliver Mejlby Nielsen

Landsdelsholdsudvalget kan kontaktes på: ldh@dgioj.dk 
 
Kontaktperson i Landsdelsholdsudvalget 
Louise Tilsted Hansen, tlf. 2248 1129 / loutilhan@hotmail.com

Kontaktperson i DGI Østjylland 
Mikkel Staall Reiche, tlf. 7940 4333 / mikkel.staall.reiche@dgi.dk

Vedr. fotografering 
Ved tilmelding til et DGI-arrangement accepterer du, at der må tages situationsbilleder af dig/dit barn/dine børn, som kan bruges til DGI's hjemmeside samt til trykte og sociale medier som Facebook, Instagram, brochurer og lignende – også selvom du i tilmeldingen ikke giver tilladelse til foto. Billederne anvendes ikke til markedsføring. Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlig formål med billedet. Det kan eksempelvis være publikum til et stævne, legende børn på en boldbane eller udøvere i hallen.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer