DGI Østjyllands MiniREPhold 2020-2021

Hvornår
7. sep 2020 kl. 19:00 - 3. maj 2021 kl. 21:00
Hvor
Campus Aarhus C – VIA University College, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C, Danmark
Hvem
Udøvere, 17 - 40 år, begynder, letøvede, øvede
Trænere, 17 - 40 år, begynder, letøvede, øvede

Nummer
2021 09 55 8005

Er du sulten, spændstig og arbejdsom? 
Så er DGI Østjyllands MiniREPhold lige noget for dig! 
 
Vi skal bygge et godt fundament og en god base for et powerfuldt hold af spændstige MiniREPpiger. Hver uge vil vi knokle, fordi vi vil udvikle os og er sultne efter at blive endnu skarpere. Det hele krydres med leg og sjov, så fællesskabet og sammenholdet bliver i top. 
DGI Østjyllands MiniREPhold får et nyt, skarpt trænerteam med en masse gymnastikoplevelser og -erfaringer i bagagen. Dem vil du som gymnast få glæde af, så din grundteknik, -gymnastik og -form bliver knivskarp. 
Holdet er et udtaget rytmehold, der holder fortræninger og udtagelse sammen med REPholdets pigeside. 
 
Forudsætning / målgruppe 
Du skal være fyldt 18 år den 1. april 2021. 
Du skal være udtaget til holdet ved udtagelsen i Globus1 den 5. september 2020 fra kl. 14.00 - 20.00
DGI Østjyllands landsdelshold er for lokalforeningsaktive. Dvs. at landsdelsholdene er et ekstra tilbud til gymnaster, (hjælpe)instruktører og/eller frivillige, der ønsker andre udfordringer og oplevelser end dem, de får I en lokalforening. 
 
Info om instruktører, udtagelse, fortræning, træningssted, kontingent osv. kan ses nedenfor under ’Praktisk info'.

 
Vores forventninger til dig

  • Du er aktiv gymnast, instruktør, hjælpeinstruktør eller frivillig i en lokalforening, der er medlem af DGI, eller du er instruktør på et landsdelshold i DGI.
  • Du kommer til alle træninger – dvs. deltager hele sæsonen, som for alle landsdelsholdene løber fra ultimo august/primo september til senest ultimo maj. Det forventes, at du deltager i de opvisninger, stævner, ekstratræninger og arrangementer, der er i løbet af sæsonen (bl.a. DGI Østjyllands Forårsopvisning den 5.-7. marts 2021, Landsdelsholdsaften den 22. april 2021 og REPstævne den 16.-18. april 2021). Derudover kan der komme enkelte dage med lokalopvisninger. Dit lokale foreningshold skal dog prioriteres først ved eventuelle sammenfald til opvisninger.
  • Du deltager aktivt i de opgaver, der påhviler landsdelsholdene bl.a. i forbindelse med DGI Østjyllands Forårsopvisning. Hvilke dage, dit hold skal hjælpe, informeres du om i starten af sæsonen.
  • Du deltager aktivt i de opgaver, der skal løftes internt på holdet samt deltager i holdets sociale aktiviteter.

 
Til gengæld får du mulighed for at

  • dygtiggøre dig og få en kvalificeret vurdering af din og dit holds indsats
  • være en del af et aktivt gymnastikmiljø med hyggeligt samvær og kammeratskab på tværs af lokalforeninger
  • få oplevelser i form af deltagelse i stævner og opvisninger

 
Landsdelsholdenes formål 
Landsdelsholdene har til formål at samle gymnaster og instruktører fra landsdelsforeningens lokalforeninger for at:

  • inspirere og dygtiggøre dem som gymnaster
  • motivere dem til at tage del i instruktør- og lederarbejdet i foreningerne for på den måde at være med til at forme og videreudvikle kvalitetsgymnastikken i DGI Østjylland

Laura Juhl Madsen, Pernille Falkenberg, Johanne Lykke Christiansen

Træningssted og –tid (de ugentlige træninger) 
Mandage kl. 20.00-22.00 på Campus C – VIA University College, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C

Sæson 
Primo september 2020 til ultimo marts 2021 
 
Ferie:
Uge 42, 53, 7 og 13.

Kontingentsats 
Kr. 1.790,- for hele sæsonen (inkl. dankortgebyr kr. 10,-) 
Kontingentprisen er ekskl. evt. udlandsrejse. Derudover kan der forekomme ekstraudgifter ifm. sociale arrangementer. 
Sidste frist for tilmelding og betaling af kontingent er 1. oktober 2020. 
Tilmelding er bindende.

Holdkonto 
Ud over kontingentet kommer der udgifter til: Stævner, transport til stævner, opvisningstøj, overnatninger, ekstratræninger, fælles arrangementer, håndredskaber mv. Udgifterne varierer fra år til år og ligger typisk mellem kr. 2.500,- og kr. 3.000,-. 
Betaling til holdkontoen foregår i rater. Se betalingsplan nedenfor. 
Manglende betaling til holdkontoen medfører framelding af holdet.

Betalingsplan, afbud og framelding 
Se betalingsplan med betalingsfrister, afbudsfrister og generel information om holdkonto 
 
For alles skyld møder vi alle op hver gang. Evt. afbud skal meddeles instruktøren i så god tid som muligt. Landsdelsholdene repræsenterer DGI Østjylland og er dermed foreningernes ansigt udadtil. At få et landsdelshold til at fungere er et teamwork, hvor alle spiller en vigtig rolle; hvis en gymnast mod forventning på grov vis modarbejder dette, kan vedkommende af instruktører og Landsdelsholdsudvalget i samråd frameldes holdet. 
Evt. framelding af holdet skal ske skriftligt til mikkel.staall.reiche@dgi.dk samt til instruktørerne. 
Doping medfører framelding af holdet.

Instruktører 
Laura Juhl, Pernille Falkenberg og Johanne Lykke Christiansen
 
 
Landsdelsholdsudvalget kan kontaktes på: ldh@dgioj.dk 
 
Kontaktperson i Landsdelsholdsudvalget 
Trine Kastbjerg, tlf. 6019 3440 / trinekastbjerg@gmail.com

Kontaktperson i DGI Østjylland 
Mikkel Staall Reiche, tlf. 7940 4333 / mikkel.staall.reiche@dgi.dk

Vedr. fotografering 
Ved tilmelding til et DGI-arrangement accepterer du, at der må tages situationsbilleder af dig/dit barn/dine børn, som kan bruges til DGI's hjemmeside samt til trykte og sociale medier som Facebook, Instagram, brochurer og lignende – også selvom du i tilmeldingen ikke giver tilladelse til foto. Billederne anvendes ikke til markedsføring. Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlig formål med billedet. Det kan eksempelvis være publikum til et stævne, legende børn på en boldbane eller udøvere i hallen.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer