DGI Østjyllands REPhold 2020-2021

Hvornår
9. sep 2020 kl. 19:30 - 26. maj 2021 kl. 22:00
Hvor
Campus Aarhus C – VIA University College, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C, Danmark
Hvem
Udøvere, 18 - 40 år, begynder, letøvede, øvede
Trænere, 18 - 40 år, begynder, letøvede, øvede

Nummer
2021 09 55 8006

Bliv det helt store forbillede 
DGI Østjyllands REPhold kendetegnes med deres stærke fællesskab, vilje til at være sammen omkring gymnastikken og samtidig udforske hinanden. Det er et gymnastikhold, hvor alle har en stemme, hvor vi tror på, at alle har noget at byde ind med. 
At lave gymnastik på REPholdet er et pusterum fra hverdagens studier og arbejde. Her er der plads til at være sig selv, drikke en kop kaffe og/eller en sodavand/øl i godt selskab. Her er plads til alle, og vi tror på, at fælleskabet bærer individet.

Holdet består af en drengeside og en pigeside, som både træner hver for sig og fælles. De fælles træninger fokuserer på fællesskabet, så vi fremstår som ét hold til forårets opvisninger, selv om vi ikke ses hver uge. Der udleveres en detaljeret træningsplan ved sæsonstart.

Holdet er et udtaget hold. Pigerne holder fortræninger og udtagelse sammen med MiniREPholdet, mens drengene er for sig selv. 
 
Forudsætning / målgruppe 
Du skal være fyldt 18 år den 31. december 2020. 
Du skal være udtaget til holdet ved udtagelsen den 5. eller 6. september 2020.

Piger: Globus1 lørdag den 5. september kl. 14.00 - 19.00 - tilmelding på www.dgi.dk/202109558007

Drenge: Gudenaadalens Efterskole søndag den 6.september kl. 12.00 - 18.00 - tilmelding på www.dgi.dk/202109558008  
 
DGI Østjyllands landsdelshold er for lokalforeningsaktive. Dvs. at landsdelsholdene er et ekstra tilbud til gymnaster, (hjælpe)instruktører og/eller frivillige, der ønsker andre udfordringer og oplevelser end dem, de får I en lokalforening. 
 
Info om instruktører, udtagelse, fortræning, træningssted, kontingent osv. kan ses nedenfor ved at klikke på ’Praktisk info'. 
 
Vores forventninger til dig

 • Du er aktiv gymnast, instruktør, hjælpeinstruktør eller frivillig i en lokalforening, der er medlem af DGI, eller du er instruktør på et landsdelshold i DGI.
 • Du kommer til alle træninger – dvs. deltager hele sæsonen, som for alle landsdelsholdene løber fra ultimo august/primo september til senest ultimo maj. Det forventes, at du deltager i de opvisninger, stævner, ekstratræninger og arrangementer, der er i løbet af sæsonen (bl.a. DGI Østjyllands Forårsopvisning den 5.-7. marts 2021, Landsdelsholdsaften den 22. april 2021 og REPstævne den 16.-18. april 2021). Derudover kan der komme enkelte dage med lokalopvisninger. Dit lokale foreningshold skal dog prioriteres først ved eventuelle sammenfald til opvisninger.
 • Du deltager aktivt i de opgaver, der påhviler landsdelsholdene bl.a. i forbindelse med DGI Østjyllands Forårsopvisning. Hvilke dage, dit hold skal hjælpe, informeres du om i starten af sæsonen.
 • Du deltager aktivt i de opgaver, der skal løftes internt på holdet samt deltager i holdets sociale aktiviteter.

 
Til gengæld får du mulighed for at:

 • dygtiggøre dig og få en kvalificeret vurdering af din og dit holds indsats
 • være en del af et aktivt gymnastikmiljø med hyggeligt samvær og kammeratskab på tværs af lokalforeninger
 • få oplevelser i form af deltagelse i stævner og opvisninger

 
Landsdelsholdenes formål 
Landsdelsholdene har til formål at samle gymnaster og instruktører fra landsdelsforeningens lokalforeninger for at:

 • inspirere og dygtiggøre dem som gymnaster
 • motivere dem til at tage del i instruktør- og lederarbejdet i foreningerne for på den måde at være med til at forme og videreudvikle kvalitetsgymnastikken i DGI Østjylland

Ida Kjær Andersen, Maria Holmgaard Bak, Amalie Bøgild Langsted, Sebastian Bagger, Niels Hamborg Pedersen, Tobias Vilhelmsen

Sæson 
9. september 2020 til 26. maj 2021 
 
Ferie: Uge 42, 53, 7 og 13.

Første træning (fællestræning for både piger og drenge) 
Onsdag den 9. september 2020 kl. 19.30-22.00 på Gudenådalens Efterskole, Hovedgaden 2, 8860 Ulstrup

Ugentlig træning 
DGI Østjyllands REPhold har deres ugentlige træning onsdag aften på enten Gudenådalens Efterskole, eller Flemming Efterskole

Pigerne træner:

 • Onsdage kl. 19.30-22.00 på Campus Aarhus C – VIA University College
 • Ca. én onsdag om måneden kl. 19.30-22.00 på Flemming Efterskole sammen med drengene.

En detaljeret træningskalender udleveres ved sæsonstart. 
 
Drengene træner:

 • Onsdage kl. 19.30-22.00 på Gudenådalens Efterskole
 • Ca. én onsdag om måneden kl. 19.30-22.00 på Flemming Efterskole sammen med pigerne.

En detaljeret træningskalender udleveres ved sæsonstart.

Kontingentsats 
Kr. 1.890,- for hele sæsonen (inkl. dankortgebyr kr. 10,-) 
Kontingentprisen er ekskl. evt. udlandsrejse. Derudover kan der forekomme ekstraudgifter ifm. sociale arrangementer. 
Sidste frist for tilmelding og betaling af kontingent er 1. oktober 2020. 
Tilmelding er bindende.

Holdkonto 
Ud over kontingentet kommer der udgifter til: Stævner, transport til stævner, opvisningstøj, håndredskaber, overnatninger, ekstratræninger, fælles arrangementer mv. Udgifterne varierer fra år til år og ligger typisk mellem kr. 2.500,- og kr. 3.000,-. 
Betaling til holdkontoen foregår i rater. Se betalingsplan nedenfor. 
Manglende betaling til holdkontoen medfører framelding af holdet.

Betalingsplan, afbud og framelding 
Se betalingsplan med betalingsfrister, afbudsfrister og generel information om holdkonto 
 
For alles skyld møder vi alle op hver gang. Evt. afbud skal meddeles instruktøren i så god tid som muligt. Landsdelsholdene repræsenterer DGI Østjylland og er dermed foreningernes ansigt udadtil. At få et landsdelshold til at fungere er et teamwork, hvor alle spiller en vigtig rolle; hvis en gymnast mod forventning på grov vis modarbejder dette, kan vedkommende af instruktører og Landsdelsholdsudvalget i samråd frameldes holdet. 
Evt. framelding af holdet skal ske skriftligt til mikkel.staall.reiche@dgi.dk samt til instruktørerne. 
Doping medfører framelding af holdet.

Instruktører 
Rytme:
Ida Kjær Andersen, Maria Bak og Amalie Bøgild Langsted

Spring: Sebastian Bagger, Niels Hamborg og Tobias Vilhelmsen

Landsdelsholdsudvalget kan kontaktes på: ldh@dgioj.dk 
 
Kontaktperson i Landsdelsholdsudvalget 
Trine Kastbjerg, tlf. 6019 3440 / trinekastbjerg@gmail.com

Kontaktperson i DGI Østjylland 
Mikkel Staall Reiche, tlf. 7940 4333 / mikkel.staall.reiche@dgi.dk

Vedr. fotografering 
Ved tilmelding til et DGI-arrangement accepterer du, at der må tages situationsbilleder af dig/dit barn/dine børn, som kan bruges til DGI's hjemmeside samt til trykte og sociale medier som Facebook, Instagram, brochurer og lignende – også selvom du i tilmeldingen ikke giver tilladelse til foto. Billederne anvendes ikke til markedsføring. Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlig formål med billedet. Det kan eksempelvis være publikum til et stævne, legende børn på en boldbane eller udøvere i hallen.

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer