DGI Østjyllands ASPIRANThold 2021-2022

Hvornår
17. aug 2021 kl. 20:00 - 10. maj 2022 kl. 22:00
Hvor
DGI Huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C, Danmark
Hvem
Udøvere, 18 - 40 år, begynder, letøvede, øvede
Trænere, 18 - 40 år, begynder, letøvede, øvede

Nummer
2022 09 55 8004

Sved, smil, sving, saltoer og sammenhold! 
Du får det hele på DGI Østjyllands ASPIRANThold

Vi er et mixhold for dig, der har mod på og lyst til at:

 • svede, knokle og blive udfordret til hver træning
 • arbejde med og udvikle dit gymnastiske niveau
 • nørde og eksperimentere med bevægelser og spring
 • være en del af Danmarks hyggeligste ASPIRANThold

Instruktørteamet har erfaringer fra forskellige typer af hold i både lokalforenings- og landsdelsregi. Du vil derfor møde elementer fra blandt andet grundgymnastik, ballet, dans og tumbling

ASPIRANTholdet holder Åben Træning den 17. og 24. august. De to træninger er åbne for alle der kunne være interesseret i at gå på holdet. Husk at tilmelde dig til Åbne træninger: ÅBNE TRÆNINGER - DGI Østjyllands ASPIRANThold. Tilmelding til holdet åbner den 25. august kl. 10.00. Denne foregår efter 'først til mølle'-princippet og forventes at blive fyldt hurtigt. 
 
Forudsætning / målgruppe 
Du skal være fyldt 18 år senest den 31. december 2021. 
DGI Østjyllands landsdelshold er for lokalforeningsaktive. Dvs. at landsdelsholdene er et ekstra tilbud til gymnaster, (hjælpe)instruktører og/eller frivillige, der ønsker andre udfordringer og oplevelser end dem, de får I en lokalforening. 
 
Info om instruktører, træningssted, kontingent osv. kan ses nedenfor ved at klikke på ’Praktisk info'. 
 
Vores forventninger til dig

 • Du er aktiv gymnast, instruktør, hjælpeinstruktør eller frivillig i en lokalforening, der er medlem af DGI, eller du er instruktør på et landsdelshold i DGI.
 • Du kommer til alle træninger – dvs. deltager hele sæsonen, som for alle landsdelsholdene løber fra medio august til senest ultimo maj. Det forventes, at du deltager i de opvisninger, stævner, ekstratræninger og arrangementer, der er i løbet af sæsonen (bl.a. DGI Østjyllands Forårsopvisning den 11.-13. marts 2022, Landsdelsholdsaften den 28. april 2021 og ASPIRANTstævne den 22.-24. april 2022). Derudover kan der komme enkelte dage med lokalopvisninger. Dit lokale foreningshold skal dog prioriteres først ved eventuelle sammenfald til opvisninger.
 • Du deltager aktivt i de opgaver, der påhviler landsdelsholdene bl.a. i forbindelse med DGI Østjyllands Forårsopvisning. Hvilke dage dit hold skal hjælpe, informeres du om i starten af sæsonen.
 • Du deltager aktivt i de opgaver, der skal løftes internt på holdet samt deltager i holdets sociale aktiviteter.

 
Til gengæld får du mulighed for at:

 • dygtiggøre dig og få en kvalificeret vurdering af din og dit holds indsats
 • være en del af et aktivt gymnastikmiljø med hyggeligt samvær og kammeratskab på tværs af lokalforeninger
 • få oplevelser i form af deltagelse i stævner og opvisninger

Landsdelsholdenes formål 
Landsdelsholdene har til formål at samle gymnaster og instruktører fra landsdelsforeningens lokalforeninger for at:

 • inspirere og dygtiggøre dem som gymnaster
 • motivere dem til at tage del i instruktør- og lederarbejdet i foreningerne for på den måde at være med til at forme og videreudvikle kvalitetsgymnastikken i DGI Østjylland

Karen Kathrine Alnor Schmidt, Karoline Greve-Poulsen, Mads Grout, Lønne Laumark-Møller, Anette S. Christensen, Jonas Emil Vind

Træningssted og -tid 
ASPIRANTholdet træner tirsdage i DGI-huset Aarhus C, kl. 20.00-22.00.

Sæson 
Tirsdag den 17. august 2021 til tirsdag den 10. maj 2022. 

Tirsdag d. 17. og 24. august er åbne træninger, hvor alle der er interesseret i at gå på holdet, kan være med. Herefter vil tilmelding til holdet være nødvendigt. Refusion ved afmelding af holdet, kan forekomme jævnfør betalingsplanen nedenfor.  
 
Ferie: Uge 42, 52, 7 og 15.

DGI Landsstævne 2022 
Det forventes at ASPIRANTholdet er et af de mange hold der deltager til DGI's Landsstævne den 30. juni -3. juli 2022 i Svendborg. 

Kontingentsats 
1.790 Kr. for hele sæsonen. 
Kontingentprisen er ekskl. evt. udlandsrejse og landsstævnedeltagelse. Derudover kan der forekomme ekstraudgifter ifm. sociale arrangementer. 
Sidste frist for tilmelding og betaling af kontingent er 1. oktober 2021.

Holdkonto 
Ud over kontingentet kommer der udgifter til: Stævner, transport til stævner, opvisningstøj, overnatninger, ekstratræninger, fælles arrangementer, håndredskaber mv. Udgifterne varierer fra år til år og ligger typisk mellem kr. 2.000,- og kr. 2.500,-. 
Betaling til holdkontoen foregår i rater. Se betalingsplan nedenfor. 
Manglende betaling til holdkontoen medfører framelding af holdet.

Betalingsplan, afbud og framelding 
Betalingsplan følger 
 
For alles skyld møder alle op hver gang. Evt. afbud skal meddeles via Holdsport i så god tid som muligt.

Landsdelsholdene repræsenterer DGI Østjylland og er dermed foreningernes ansigt udadtil. At få et landsdelshold til at fungere er et teamwork, hvor alle spiller en vigtig rolle; hvis en gymnast mod forventning på grov vis modarbejder dette, kan vedkommende af instruktører og Landsdelsholdsudvalget i samråd frameldes holdet. 
Evt. framelding af holdet skal ske skriftligt til mikkel.staall.reiche@dgi.dk samt til instruktørerne. 
Doping medfører framelding af holdet.

Covid-19

Herunder finder du særlige retningslinjer, som du som gymnast bedes sætte dig ind i forbindelse med deltagelse på et landsdelshold. Instruktørerne på holdet vil sørge for, at gymnaster kan færdes trygt mellem hinanden med øget fokus på hygiejne og begrænset kropskontakt.

 • Hold dig hjemme, hvis du har symptomer som feber, løbende næse, hoste og muskelømhed – også hvis du har milde symptomer.
 • Sørg for at du er klar. Du er omklædt hjemmefra, har fyldt drikkedunk med navn på, medbringe evt. håndklæde til at tørre sved af med.
 • Sørg for at du tager hjem/bliver hentet umiddelbart efter træningen.
 • Hold dig orienteret i forhold til rejsevejledninger, hvis du har været uden for landets grænser.

Hold dig opdateret i forhold til generelle retningslinjer fra myndighederne

Landsdelsholdsudvalget kan kontaktes på: ldh@dgioj.dk 
 
Kontaktperson i Landsdelsholdsudvalget 
Julie Tind / julie3dec@hotmail.com 

Kontaktperson i DGI Østjylland 
Mikkel Staall Reiche, tlf. 7940 4333 / mikkel.staall.reiche@dgi.dk

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer