DGI Østjyllands REPhold 2021-2022

Hvornår
1. sep 2021 kl. 19:30 - 25. maj 2022 kl. 22:00
Hvor
Gudenaadalens Efterskole, Hovedgaden 2, 8860 Ulstrup, Danmark
Hvem
Udøvere, 18 - 40 år, øvede

Nummer
2022 09 55 8006

Bliv det helt store forbillede 
DGI Østjyllands REPhold kendetegnes med deres stærke fællesskab, vilje til at være sammen omkring gymnastikken og samtidig udforske hinanden. Det er et gymnastikhold, hvor alle har en stemme, hvor vi tror på, at alle har noget at byde ind med. 
At lave gymnastik på REPholdet er et pusterum fra hverdagens studier og arbejde. Her er der plads til at være sig selv, drikke en kop kaffe og/eller en sodavand/øl i godt selskab. Her er plads til alle, og vi tror på, at fælleskabet bærer individet. 
 
Holdet består af en springside og en rytmeside, som både træner hver for sig og fælles. De fælles træninger fokuserer på fællesskabet, så vi fremstår som ét hold til forårets opvisninger, selv om vi ikke ses hver uge. Der udleveres en detaljeret træningsplan ved sæsonstart. Holdet er et udtaget hold. Rytme- og springsiden holder fortræninger og udtagelse sammen med MiniREPholdet. 
 
Forudsætning / målgruppe 
Du skal være fyldt 18 år den 31. december 2021.

Rytme: Du skal være udtaget til holdet ved udtagelsen i Vejlby Risskov Hallen Hal 1 den 28. august 2021 kl. 11.00 - 16.00 – Tilmelding på RYTME udtagelse

Spring: Du skal være udtaget til holdet ved udtagelsen på Gudenådalens Efterskole den 28. august 2021 kl. 12.00 - 17.00 – Tilmelding på SPRING udtagelse 
 
DGI Østjyllands landsdelshold er for lokalforeningsaktive. Dvs. at landsdelsholdene er et ekstra tilbud til gymnaster, (hjælpe)instruktører og/eller frivillige, der ønsker andre udfordringer og oplevelser end dem, de får I en lokalforening. Tilmelding er kun for udtagede gymnaster som er: 

Rytme Spring

24 Frida Wejse                   
28 Cathrina Meyer Jensen 
29 Freja Lysebjerg Winkler 
30 Anne Cathrine Møller Poulsen 
31 Anna Riis 
32 Thea Kirk Dalum 
34 Mathilde Haunstrup Jensen 
36 Anne Knust                   
38 Nanna Landgrebe-Nielsen 
39 Nanna Marie Asmussen 
48 Emma Dalgaard 
54 Sofie Elisabeth Westen 
57 Cecilie Møller Jørgensen 
58 Anna Eiersted 
68 Josephine Green 
69 Ebba Lindbjerg Lange 
76 Sophie Louise Troelsen 
77 Andrea Lodahl Ahle 
79 Cecilie Lauridsen 
123 Frida Lyngsøe 
130 Hanne Tolboe Gram 
131 Mathilde Steen Christensen 
132 Anette S. Christensen 
135 Malene Johannsen Terp 
137 Cecilie Freja Kjøbsted 
138 Katrine Tøttrup 
140 Ida Nørgaard Lund 

Bjarke Kjær 
Eske Kiel Rasmussen 
Lasse Tang Pedersen 
Morten Kirkegård 
Sebastian Busch 
Simon Gammelby Jensen 
Jakob Stahl Madsen 
Morten Stampe Nielsen 
Kasper Eriksen 
Bastian Fabricius 
Christoffer Søndergaard 
Mads Andersen 
Oliver Lyng 
Simon Bjørnholdt Nielsen 
Karl Emil Vinther Karlskov 
Jacob Nørgaard Hansen 
Jeppe Borg Høj 
Anders Koldby Vestergaard 
Rasmus Mosegaard Andersen 
Walter Andersen 
Nikolaj Knudsen 
Jakob Halborg Andersen 
Peter Sebastian Skak Johansen 
Andreas Rahbek 
Christoffer Miki Petersen 
Johnnie Zack Zülau

Vores forventninger til dig

 • Du er aktiv gymnast, instruktør, hjælpeinstruktør eller frivillig i en lokalforening, der er medlem af DGI, eller du er instruktør på et landsdelshold i DGI.
 • Du kommer til alle træninger – dvs. deltager hele sæsonen, som for alle landsdelsholdene løber fra ultimo august/primo september til senest ultimo maj. Det forventes, at du deltager i de opvisninger, stævner, ekstratræninger og arrangementer, der er i løbet af sæsonen (bl.a. DGI Østjyllands Forårsopvisning den 11.-13. marts 2022, Landsdelsholdsaften den 28. april 2022, REPstævne den 22.-24. april 2022 samt Landsstævne den 30. juni – 3. juli 2022). Derudover kan der komme enkelte dage med lokalopvisninger. Dit lokale foreningshold skal dog prioriteres først ved eventuelle sammenfald til opvisninger.
 • Du deltager aktivt i de opgaver, der påhviler landsdelsholdene bl.a. i forbindelse med DGI Østjyllands Forårsopvisning. Hvilke dage, dit hold skal hjælpe, informeres du om i starten af sæsonen.
 • Du deltager aktivt i de opgaver, der skal løftes internt på holdet samt deltager i holdets sociale aktiviteter.

Til gengæld får du mulighed for at:

 • dygtiggøre dig og få en kvalificeret vurdering af din og dit holds indsats
 • være en del af et aktivt gymnastikmiljø med hyggeligt samvær og kammeratskab på tværs af lokalforeninger
 • få oplevelser i form af deltagelse i stævner og opvisninger

Tobias Vilhelmsen, Christina Rye Ottosen, Anna Kirstine Spanggaard Jespersen, Niels Hamborg Pedersen, Emil Johansen

Sæson 
1. september 2021 til 6. maj 2022 
 
Ferie: Uge 42, 52, 7 og 15.

Første træning  
Springerne: Onsdag den 1. september 2021 kl. 19.30-22.00 på Gudenådalens Efterskole, Hovedgaden 2, 8860 Ulstrup. 
Rytmerne: Onsdag den 1. september 2021 kl. 19.30-22.00 på VIA University College - Campus Aarhus C (Hal A3.02).

Første fællestræning 
Onsdag den 8. september 2021 kl. 19.30-22.00 på Gudenådalens Efterskole, Hovedgaden 2, 8860 Ulstrup.

Ugentlig træning 
DGI Østjyllands REPhold har deres ugentlige træning onsdag aften på enten Gudenådalens Efterskole (spring) eller på VIA University College (rytme).

Rytmesiden træner:

 • Onsdage kl. 19.30-22.00 på Campus Aarhus C – VIA University College (Hal A3.02)
 • Ca. én onsdag om måneden kl. 19.30-22.00 på Gudenådalens Efterskole sammen med springerne.

Træningskalender findes på Holdsport, efter tilknytning til holdet. 
 
Springsiden træner:

 • Onsdage kl. 19.30-22.00 på Gudenådalens Efterskole
 • Ca. én onsdag om måneden kl. 19.30-22.00 på Gudenådalens Efterskole sammen med rytmerne.

En detaljeret træningskalender udleveres ved sæsonstart.

DGI Landsstævne 2022 
Det forventes at REPholdet er et af de mange hold der deltager til DGI's Landsstævne den 30. juni - 3. juli 2022 i Svendborg. 

Kontingentsats 
1.890 kr. for hele sæsonen  
Kontingentprisen er ekskl. evt. udlandsrejse. Derudover kan der forekomme ekstraudgifter ifm. sociale arrangementer. 
Sidste frist for tilmelding og betaling af kontingent er 1. oktober 2021. 
Tilmelding er bindende.

Holdkonto 
Ud over kontingentet kommer der udgifter til: Stævner, transport til stævner, opvisningstøj, håndredskaber, overnatninger, ekstratræninger, fælles arrangementer mv. Udgifterne varierer fra år til år og ligger typisk mellem kr. 2.500,- og kr. 3.000,-. 
Betaling til holdkontoen foregår i rater. Se betalingsplan nedenfor. 
Manglende betaling til holdkontoen medfører framelding af holdet.

Betalingsplan, afbud og framelding 
Betalingsplan følger 
 
For alles skyld møder vi alle op hver gang. Evt. afbud skal meddeles via Holdsport i så god tid som muligt. Landsdelsholdene repræsenterer DGI Østjylland og er dermed foreningernes ansigt udadtil. At få et landsdelshold til at fungere er et teamwork, hvor alle spiller en vigtig rolle; hvis en gymnast mod forventning på grov vis modarbejder dette, kan vedkommende af instruktører og Landsdelsholdsudvalget i samråd frameldes holdet. 
Evt. framelding af holdet skal ske skriftligt til mikkel.staall.reiche@dgi.dk samt til instruktørerne. 
 
Doping medfører framelding af holdet.

Instruktører: 
Rytmesiden: Christina Rye og Anna Kirstine Spanggaard 
Springsiden: Niels Hamborg Pedersen, Tobias Vilhelsen og Emil Johansen

 

Landsdelsholdsudvalget kan kontaktes på: ldh@dgioj.dk

 
Kontaktperson i Landsdelsholdsudvalget 
Louise Nørregaard Buch / Louise.n.buch@gmail.com  

Kontaktperson i DGI Østjylland 
Mikkel Staall Reiche, tlf. 7940 4333 / mikkel.staall.reiche@dgi.dk

 

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer