DGI Østjyllands JUNIORhold 2022-23

Hvornår
23. aug 2022 kl. 18:00 - 9. maj 2023 kl. 20:00
Hvor
DGI Huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C, Danmark
Hvem
Udøvere, 14 - 17 år, begynder, letøvede, øvede
Trænere, 14 - 17 år, begynder, letøvede, øvede

Nummer
2023 09 55 8002

Et fedt gymnastikfællesskab, hvor alle kan være med 
DGI Østjyllands JUNIORhold er et hold for dig, der elsker gymnastik og sjove træninger. Holdet består af en rytme- og springside, som både har træninger sammen og hver for sig. Træningerne resulterer i et fedt fælles opvisningsprogram, som vi fyrer af til foråret, og sæsonen afsluttes med manér til årets JUNIORstævne.

På rytmesiden er der fokus på både grundgymnastikken og elementer fra danseverdenen. Vi kommer igennem bevægelse til hele kroppen gennem teknisk træning, sjov og ballade i en masse glade timer.

På springsiden har vi fokus på grundteknikker som vil løfte og udvikle den enkelte gymnast til at lave imponerende spring og bevægelser. Derudover vil den gode stemning, nye venner og sjove lege være karakteristisk for alle træningerne.

Et energisk og kompetent instruktørteam står klar til at udvikle dig bedst muligt både inden for gymnastikken og socialt. Vi fokuserer på en god grundtræning og tilrettelægger træningerne, så gymnaster på alle niveauer får mest muligt ud af den ugentlige træning. Du vil ikke fortryde at komme til træning på DGI Østjyllands JUNIORhold.

Glæd dig til en sjov sæson. Gi’ den gas. Kom med!

JUNIORholdet holder to åbne træninger i august - tirsdag den 23. august og d. 30. august. De to træninger er åbne for alle der kunne være interesseret i at gå på holdet. Mød blot op i hallen omklædt til kl. 18.00.

Forudsætning / målgruppe 
Du skal være fyldt min. 14 år inden 31. december 2022. 
DGI Østjyllands landsdelshold er for lokalforeningsaktive. Dvs. at landsdelsholdene er et ekstra tilbud til gymnaster, (hjælpe)instruktører og/eller frivillige, der ønsker andre udfordringer og oplevelser end dem, de får I en lokalforening. 
 
Info om instruktører, træningssted, kontingent osv. kan ses nedenfor under ’Praktisk info'. 
 
Vores forventninger til dig

 • Du er aktiv gymnast, instruktør, hjælpeinstruktør eller frivillig i en lokalforening, der er medlem af DGI, eller du er instruktør på et landsdelshold i DGI.
 • Du kommer til alle træninger – dvs. deltager hele sæsonen, som for alle landsdelsholdene løber fra ultimo august/primo september til senest ultimo maj. Det forventes, at du deltager i de opvisninger, stævner, ekstratræninger og arrangementer, der er i løbet af sæsonen (bl.a. DGI Østjyllands Forårsopvisning den 10.-12. marts 2023, Landsdelsholdsaften den 27. april 2023 og JUNIORstævne den 14.-16. april 2023). Derudover kan der komme enkelte dage med lokalopvisninger. Dit lokale foreningshold skal dog prioriteres først ved eventuelle sammenfald til opvisninger.
 • Du deltager aktivt i de opgaver, der påhviler landsdelsholdene bl.a. i forbindelse med DGI Østjyllands Forårsopvisning. Hvilke dage, dit hold skal hjælpe, informeres du om i starten af sæsonen.
 • Du deltager aktivt i de opgaver, der skal løftes internt på holdet samt deltager i holdets sociale aktiviteter.

 
Til gengæld får du mulighed for at:

 • dygtiggøre dig og få en kvalificeret vurdering af din og dit holds indsats
 • være en del af et aktivt gymnastikmiljø med hyggeligt samvær og kammeratskab på tværs af lokalforeninger
 • få oplevelser i form af deltagelse i stævner og opvisninger

 
Landsdelsholdenes formål 
Landsdelsholdene har til formål at samle gymnaster og instruktører fra landsdelsforeningens lokalforeninger for at:

 • inspirere og dygtiggøre dem som gymnaster

motivere dem til at tage del i instruktør- og lederarbejdet i foreningerne for på den måde at være med til at forme og videreudvikle kvalitetsgymnastikken i DGI Østjylland

Træningssted og -tid 
JUNIORholdet træner tirsdage i DGI-huset Aarhus C, kl. 18.00-20.00.

Sæson 
Træning er ugentligt fra tirsdag den 23. august 2022 til tirsdag den 9. maj 2023. 

Tirsdag d. 23. og 30. august er åbne træninger, hvor alle der er interesseret i at gå på holdet, kan være med. Herefter vil tilmelding til holdet være nødvendigt. Refusion ved afmelding af holdet, kan forekomme jævnfør betalingsplanen nedenfor.  
 
Ferie: Uge 42, 52, 7 og 15

Kontingentsats 
Kontingentprisen på kr. 1375 for hele sæsonen, dækker træningsfaciliteter og instruktøromkostninger. Kontingentprisen er ekskl. evt. udlandsrejse. 
Tilmeldingen åbner d. 25. august 2022 kl. 19:00 
Sidste frist for tilmelding og betaling af kontingent er 1. oktober 2022. 
  
Holdkonto 
Ud over kontingentet kommer der udgifter til: Stævner, transport til stævner, opvisningstøj, overnatninger, ekstratræning, fælles arrangementer, evt. håndredskaber mv. Udgifterne varierer fra år til år og ligger typisk mellem kr. 1.900,- og kr. 2.400,-. 
Betaling til holdkontoen foregår i tre rater (beskrevet nedenfor). 
Manglende betaling til holdkontoen medfører framelding af holdet.

Betalingsplan, afbud og framelding

Betalingsplan 

Ved tilmelding til holdet: Kontingent på kr. 1375 + 1. rate af holdkontoen (kr. 370)

2. rate af holdkontoen udsendes i november: ca. kr. 700-900

3. rate af holdkontoen udsendes i februar: ca. kr. 1000-1200

For alles skyld møder alle op hver gang. Evt. afbud skal meddeles via Holdsport i så god tid som muligt. Landsdelsholdene repræsenterer DGI Østjylland og er dermed foreningens ansigt udadtil. At få et landsdelshold til at fungere er et teamwork, hvor alle spiller en vigtig rolle; hvis en gymnast mod forventning på grov vis modarbejder dette, kan vedkommende, af instruktører og landsdelsholdsudvalget i samråd, frameldes holdet.

Evt. framelding af holdet skal ske skriftligt til louise.hesselberg@dgi.dk

 
Doping medfører framelding af holdet. 

Covid-19

Herunder finder du særlige retningslinjer, som du som gymnast bedes sætte dig ind i forbindelse med deltagelse på et landsdelshold. Instruktørerne på holdet vil sørge for, at gymnaster kan færdes trygt mellem hinanden med øget fokus på hygiejne og begrænset kropskontakt.

 • Hold dig hjemme, hvis du har symptomer som feber, løbende næse, hoste og muskelømhed – også hvis du har milde symptomer.
 • Sørg for at du er klar. Du er omklædt hjemmefra, har fyldt drikkedunk med navn på, medbringe evt. håndklæde til at tørre sved af med.
 • Sørg for at du tager hjem/bliver hentet umiddelbart efter træningen.
 • Hold dig orienteret i forhold til rejsevejledninger, hvis du har været uden for landets grænser.
 • Hold dig opdateret i forhold til generelle retningslinjer fra myndighederne

 
Landsdelsholdsudvalget kan kontaktes på: ldh@dgioj.dk 
 
Instruktører 
Rytme: Denise Leth-Pedersen, Sofie Hoffmann og Mia Buttle 
Spring: Carl Valdemar Pedersen, Malte Børgesen og Sebastian Balle-Svendsen

Kontaktperson i Landsdelsholdsudvalget 
Jonas Kruhl Gregersen / jonaskruhlg14@gmail.com

Kontaktperson i DGI Østjylland 
Thea Gintberg Holm, tlf. 21 35 96 28 / Thea.gintberg@dgi.dk

Andre spændende arrangementer Vis alle arrangementer