Corona - hvad anbefaler DGI?

Indendørs idræt er åbent for alle aldersgrupper, dog med en række restriktioner. Der er også åbent for udendørs idræt. Foråret byder løbende på mere genåbning.

Regeringen og myndighederne er kommet med en række tiltag i lyset af corona-situationen. Det har betydning for idrætsforeningerne.

Natten til 4. maj blev der indgået en politisk aftale om mere genåbning af Danmark, og det betyder, at flere idrætsaktiviteter kan genstarte fra 6. maj. 

Fra 6. maj gælder bl.a. følgende

 • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper.
 • Kontaktsport skal begrænses til øvelser uden kropskontakt for voksne mellem 18 og 69 år.
 • Indendørs gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere mv. tæller med i det samlede antal. 
 • Der er krav om kontrol af coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover ved indendørs idræt. 
 • Der er ikke krav om coronapas for trænere og andre nødvendige voksne.
 • For foreningsbaserede fitnesscentre er der krav om bemanding i åbningstiden blandt andet for at sikre kontrol med coronapas. 
 • Kontrol af coronapas i ubemandede lokaler kan ske ved stikprøvekontrol minimum en gang i døgnet (dette gælder ikke foreningsbaseret fitness)
 • For udendørs idræt er forsamlingsforbuddet på 75 personer. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere mv. tæller med i det samlede antal. 
 • Der er åbent for udendørsservering på restauranter og cafeer mv. uden coronapas og for indendørsservering med krav om coronapas.

Ovenstående er et uddrag af myndighedernes retningslinjer.

Se Kulturministeriets retningslinjer for idræt og foreninger

Næste fase af genåbningen er planlagt til den 21.maj, og forventningen er, at kontaktsport til den tid bliver tilladt for alle aldersgrupper.

Tjek DGI's corona-site og se de mest stillede spørgsmål om restriktionerne

Igen mulighed for sociale aktiviteter

Sundhedsstyrelsen har i sine anbefalinger åbnet op for lidt mere socialt samvær i hverdagen. Det betyder, at idrætsforeninger igen kan have almindelige sociale aktiviteter – dvs. petanque-medlemmer kan drikke en kop kaffe efter træningen, og fodboldspillerne kan holde spillermøde.  

Ved socialt samvær i foreningen skal retningslinjerne for brug af indendørs lokaler og udendørs idrætsfaciliteter fortsat følges, ligesom de andre smitteforebyggende tiltag skal sikres. Det anbefales at holde mindst 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre. Hvis du er færdigvaccineret, kan du være sammen med andre færdigvaccinerede uden at holde afstand eller bære mundbind.

Det anbefales fortsat ikke at holde fester udendørs eller indendørs.

Læs Sundhedsstyrelsens gode råd om socialt samvær i hverdagen

Mulighed for generalforsamlinger og bestyrelsesmøder

Foreningens lokaler skal som udgangspunkt holdes lukkede for offentligheden. Men det er igen muligt for idrætsforeninger at afholde fysisk generalforsamling og bestyrelsesmøder, jævnfør Erhvervsministeriets retningslinjer.

Reglerne for siddende forsamlinger betyder, at der kan være samlet op til 1.000 personer i sektioner af 500. Der er en række krav, der skal følges i forbindelse med siddende forsamlinger.

Landsdækkende restriktioner 

En række landsdækkende restriktioner gælder fortsat. Det betyder blandt andet:

 • Der er krav om brug af mundbind på steder, hvor der serveres mad eller drikkevarer til indtagelse på stedet, dvs. også i cafeterier i haller og klubhuse.
 • Der er ligeledes krav om mundbind de steder, hvor offentligheden har adgang. Det gælder blandt andet i detailhandelen, kulturinstitutioner og indendørs idrætsfaciliteter. 

Lokale restriktioner eller opfordringer

Der kan være lokale nedlukninger pr sogn eller pr kommune. Alle idrætsforeninger anbefales at holde nøje øje med, om der kommer yderligere lokale restriktioner, der kan påvirke idrætsaktiviteterne, ligesom idrætsforeningerne opfordres til at følge kommunernes anbefalinger. 

Følg retningslinjerne 

Det er en rigtig god ide, at idrætsforeningerne følger retningslinjerne:

Læs mere om anbefalinger og retningslinjer for de forskellige idrætter

Vi skal passe på hinanden  

DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen, glæder sig over, at der åbnes op for mere idræt. Corona-situationen har været svær for mange af DGI's 6.400 idrætsforeninger. 

”Hver en åbning er et lyspunkt. Men retningslinjerne vil betyde, at nogle foreninger ikke genstarter idrætsaktiviteter indendørs for voksne. Det har konsekvenser for den fysiske, mentale og sociale sundhed,” siger Charlotte Bach Thomassen. 

Læs også: DGI: Ærgerligt med kontrol af coronapas i idrætsforeningerne

Idrætsforeningerne har været hårdt ramt - også økonomisk

DGI er meget opmærksom på, at aflysninger, restriktioner med videre kan have økonomiske konsekvenser for idrætsforeningerne.

”I DGI har vi en tæt dialog med de relevante ministerier, for det er vigtigt, at der også bliver taget højde for, at aflysninger har nogle økonomiske konsekvenser, og at idrætten tænkes med ind i kompensationsordninger og politiske aftaler ,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Læs også: DGI Jura: Corona og økonomiske konsekvenser - hvad gør du som idrætsforening?

Politiske aftaler betyder, at der har været flere corona-hjælpepuljer målrettet  økonomisk trængte idrætsforeninger. 

Her kan du holde dig opdateret på udviklingen

Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende:

Coronasmitte.dk 

Den fælles myndighedshotline: Telefon 7020 0233

Sundhedsstyrelsens Q&A

Styrelsen for Patientsikkerhed 

Statens Seruminstitut

Læs mere om smittestop-app'en - den findes nu både på dansk og engelsk.

Senest opdateret 8. maj kl. 10:33.