Her er retningslinjerne for DGI Gymnastikskoler

Sommerens gymnastikskoler står for døren. Men ikke alt er helt som det plejer. Se retningslinjerne herunder, der skal sikre gode og sikre gymnastikskoler for alle.

Sommerens gymnastikskoler står for døren. Og selv om meget bliver som vi kender det, så er der nogle ekstra hensyn der skal tages i år. Foto: Vibeke Green.

Er du forælder til et barn, der skal på gymnastikskole i sommerferie? Eller skal du selv afsted enten som instruktør eller leder? Så er retningslinjerne fra DGI Gymnastik om sommerens gymnastikskoler herunder en rigtig god idé at have helt styr på.

Forældre/deltagere

 • Hold dit barn hjemme fra gymnastikskolen, hvis barnet viser symptomer som feber, løbende næse, hoste og muskelømhed – og forklar, at barnet straks skal blive hentet under gymnastikskolen, selv ved milde symptomer.
 • Sørg for at dit barn er klar til gymnastikskolen. Det vil sige, at dit barn er omklædt hjemmefra, har fyldt drikkedunk med navn på, medbringer eventuelt et håndklæde til at tørre sved af med.
 • Sørg for at dit barn tager hjem/bliver hentet umiddelbart efter gymnastikskolen.
 • Har I været på sommerferie i udlandet i tiden inden gymnastikskolen, så forventer vi, at I følger myndighedernes anvisninger om eventuelt at holde børnene hjemme i en periode efter hjemkomst. I kan se de senest opdaterede rejsevejledninger herunder:

Se myndighedernes seneste opdateringer om rejser i udlandet.

 • Ønsker I alligevel ikke at deltage på gymnastikskolen, kontakt da hurtigst muligt den arrangerende lokalforening/DGI landsdelsforening.

Arrangør


Afvikling:

 • Gymnastikskoler må gerne afvikles med op til 500 personer i alt inklusive ledere og trænere.
 • I skal som forening inddele deltagerne i faste grupper af maksimalt 50 deltagere inklusiv instruktører (eksempelvis 45 gymnaster og fem instruktører). Grupperne bør ikke blandes under gymnastikskolen.
 • I skal inden gymnastikskolens start informere forældrene om, hvilken gruppe deres barn er placeret i og hvor og hvilken tid, der vil være aflevering og afhentning.
 • I må gerne have flere grupper af 50 personer på den samme idrætsfacilitet, eksempelvis i samme hal. Men I skal sikre, at forsamlingstætheden ikke kommer under 4 kvm. per person. I en almindelig hal (håndboldbane) må der maksimalt være 200 personer.
 • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt. Det kan eksempelvis være i en rytmezone og en springzone. Undgå så vidt muligt kø og tænk i gode returbaner.
 • Så mange aktiviteter på gymnastikskolen som muligt bør tilrettelægges udendørs eller andre steder, hvor det er nemmere at holde afstand.
 • Undgå lege med tæt kropskontakt (holde i hånd, kramme mm.)
 • Hvis der skal bruges håndredskaber, eksempelvis bolde, sjippetov eller lignende, skal disse være afsprittet inden brug. Overvej, hvordan afspritning kan integreres i undervisningen.
 • Overvej om der skal holdes en opvisning for forældrene, og overvej eventuelle alternativer til den traditionelle indendørs opvisning, som eksempelvis live streaming eller opvisning udendørs, og gør gerne forældre opmærksomme på at holde afstand.

Rengøring, bad og omklædning:

 • Sørg for at få afklaret, hvem der har ansvaret for rengøring sammen med den facilitet/hal I benytter i forbindelse med afvikling af gymnastikskolen.
 • Afklar også med faciliteten, hvorvidt der vil være adgang til omklædning og badefaciliteter under gymnastikskolen.

Afspritning og håndhygiejne

 • Ved ankomst til gymnastikskolen skal alle vaske hænder og der sprittes hænder/fødder inden man går i hallen.
 • Til frokost skal alle vaske hænder inden spisning og efter frokost udleveres igen sprit.
 • Instruktører, som kommer i kontakt med flere grupper i løbet af dagen, skal sørge for at vaske hænder og spritte grundigt mellem grupperne
 • Redskaberne skal være afvasket/sprittet ved start, mellem modulerne og sidst på dagen.

Overnatning:

 • Der må gerne arrangeres overnatning for deltagerne på gymnastikskolen.
 • Hvis der arrangeres overnatning, bør deltagerne inddeles i faste grupper af otte eksklusiv ledere. Deltagerne bør så vidt muligt blive i de faste grupper under såvel idrætsaktiviteter som ved spisning og overnatning.
 • Senge/madrasser skal placeres mindst 1 meter fra hinanden. Udluftning af lokalerne/lokalet, hvor gruppen overnatter, bør ske flere gange dagligt. Kontaktflader bør dagligt rengøres med vand og sæbe.

Spisning/forplejning:

 • Der må arrangeres fællesspisning for deltagerne med deltagelse af flere forskellige grupper. Dog må antallet af deltagere på samme tidspunkt ikke være større end at afstandskravet (ved udendørs/indendørs spisning) eller arealkravet (ved indendørs spisning) kan overholdes. Det kan i sådanne situationer være nødvendigt, at deltagerne spiser forskudt af hinanden.
 • De faste grupper bør også udgøre deltagernes faste spisegrupper. Deltagerne bør have faste pladser ved måltiderne, og arrangørerne bør have særlig fokus på afspritning af borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes bør der være særligt fokus på, at alle vasker hænder før og efter spisning.
 • Anvendelse af cafeteria/kantine og toiletter følger i øvrigt retningslinjer for restaurationsbranchen.
 • Der skal på det enkelte idrætsanlæg være tydelig adskillelse mellem træningsanlæg og cafeteria/kantine.

Aflevering/afhentning:

 • Deltagerne bør afleveres udendørs, eksempelvis foran hallen, hvor aktiviteten afholdes. Ankomst og afhentning bør opdeles på tidsintervaller for at undgå store forsamlinger i forbindelse med aflevering og afhentning.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under træningen. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under træningen.

Andet:

 • Hvis en deltager/frivillig testes positiv for coronavirus under gymnastikskolens afvikling, er det arrangørforeningens ansvar at lukke gymnastikskolen ned omgående. Se kriseplanen, der er udarbejdet i forbindelse med alle arrangementer.