DGI Gymnastiks justerede anbefalinger til sæsonopstart

Det er stadig muligt at dyrke gymnastik indendørs, hvis retningslinjer og anbefalinger overholdes. Rammerne tager udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv udendørs og indendørs."
Orienter dig løbende om eventuelt lokale retningslinjer fra kommune, region, facilitet og så videre.

Der kan nu igen dyrkes gymnastik. Men kun, hvis anbefalinger og krav overholdes. Foto: Lars Holm, DGI Fotoarkiv

Artiklen er senest opdateret 24. september 2020.

Alle skal føle sig trygge ved at deltage i aktiviteterne og vi har et fælles ansvar, hvor vi søger at begrænse risikoen for smittespredning mest muligt.

Husk altid de generelle råd til forebyggelse af smittespredning

 • Hvis du har symptomer på sygdom så bliv hjemme
 • Fortsæt med at have god og grundig håndhygiejne ( vask og sprit hænder ofte), samt host/nys i ærmet
 • Fortsæt med at holde afstand til andre (1-2 meter)

Håndtering af sygdom og symptomer kontakt myndighedernes hotline

Sådan håndterer foreningen en positiv coronatest

Vores fokus med disse retningslinjer er at formidle myndighedernes retningslinjer.

Forudsætningen for at gå i gang med gymnastik er, at den lokale forening eller facilitet har sikret, at rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang.

Hold fast i idrætsaktiviteterne - men undlad sociale aktiviteter 

Børn, unge og voksne kan på alle måder fortsætte med idrætsaktiviteter i foreningerne, så længe retningslinjerne overholdes.

I lyset af, at smittespredningen stiger blandt børn og unge, udsendte undervisningsministeren 23. september en besked til skoler og forældre med opfordring til at undgå yderligere smittespredning.

Men ordlyden i beskeden er desværre blevet misforstået af en del forældre, og DGI og idrætsforeningerne har eksempler på, at det har givet forvirring om, hvorvidt børn og unge skal undgå fritidsaktiviteter. 

Det skal de ikke, præciserer DGI. Træning og idrætsaktiviteter i idrætsforeningerne er - med respekt for de gældende Corona-retningslinjer - vigtig at fastholde.

24. september slog ministeren fast, at beskeden ikke handlede om at undgå idræt i foreningslivet, men om at undgå sociale aktiviteter.  

Og det bakker DGI op om. DGI opfordrer idrætsforeningerne til at udskyde eller aflyse sociale arrangementer for at undgå smittespredning.

Antallet af unge Covid-19 smittede stiger, og derfor opfordrer DGI også trænere og ledere til at tage snakken med unge om at undgå sociale aktiviteter udenfor foreningsregi.

Retningslinjerne for gymnastik finder du herunder:

Generelt

 • Hæng plakater med sundhedsstyrelsen retningslinjer op i træningsfaciliteten
 • Forsamlingsforbuddet er på 50 personer (inkl. alle pr. 19.09.2020. Vær dog opmærksom på eventuelle lokale restriktioner!)
  • Hvis der er flere end 50 personer til stede i den samme hal, det samme lokale, den samme sal mv., så skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan eksempelvis ske ved, at området deles op i felter med klar og tydelig afstand mellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt.
 • Minimum 4 kvm. pr. person i lokalet ved fysisk aktivitet (inkl. alle der befinder sig i lokalet)
  • Eks. er en badmintonbane 15x7,1 m = 106,5 m2 / 4 m2 pr. person = 26 personer
 • Der bør være mindst 2 meters afstand ved fysisk aktivitet. Kropskontakt er tilladt – se under afsnittet afvikling

Overvejelser inden sæsonstart

 • Bestyrelsen skal sikre, at retningslinjerne overholdes og synliggøres.
  • Overvej træningsfrekvens, holdsammensætning, logistik, kommunikation, registrering af udøver ved åbne træninger etc.
 • Gør egne, lokale anbefalinger og gode råd synlige for medlemmerne, når de møder til træning
 • Informer og klæd instruktører på til at kunne varetage en træning
 • Informer og klæd medlemmer på til at kunne deltage i træningen
 • Afklar med faciliteten, hvorvidt der vil være adgang til omklædning og badefaciliteter i forbindelse med træningen. 
 • Sørg for at få afklaret, hvem der har ansvaret for rengøring sammen med den facilitet/hal I benytter.  

Det er vigtigt, at alle gymnaster, instruktører, hjælpere og frivillige er registeret af hensyn til kontaktsporing. Se håndtering af positiv test

Træning

DGI Gymnastik anbefaler, at der er sprit eller mulighed for håndvask under hele træningen.

Før/efter

 • Sørg for, at alle udøvere har sprittet/vasket hænder inden træning
 • Sørg for hyppig rengøring af kontaktflader
  • Musikafspiller, dørhåndtag, etc.
  • Tænk gulvvask ind som en mulighed, hvis der f.eks. efter styrketræning ligger sved på gulvet
 • Deltagere, der ikke er selvtransporterende bør afleveres udendørs, eksempelvis foran hallen, hvor træningen afholdes
  • Gymnasterne bør kun opholde sig i træningsfaciliteten, når de har træningstid  
 • Er der mulighed for udluftning er det at anbefale
 • Undgå, at to efterfølgende holds deltagere møder hinanden. Planlæg eventuelt hold med god tid imellem eller benyt forskellige indgangs- og udgangsdøre
 • Registrer deltagerne, så I sikrer kontaktsporing
 • Overvej mulighed for omklædning og om udøveren kan komme omklædt

Under

 • Sørg for, at der holdes 2 meters afstand ved opvarmning eller rytmetræning. Det kan med fordel afmærkes på gulvet 
 • Minimer behovet for fysisk kontakt, eksempelvis i form af modtagning. Benyt springopstillinger, hvor der ikke er behov for dette. En fysisk modtagning skal altid prioriteres – Læs mere om springsikker
 • Overvej hvilke lege og aktiviteter, der kan laves i timen som overholder de gældende retningslinjer - forsøg at undgå følgende kontakt: ansigt - ansigt / hænder - hænder / hænder - ansigt 
 • Instruktøren skal have sprit til rådighed, så der jævnligt gennem en træning kan afsprittes hænder. Instruktøren er den, der er i berøring med flest kontaktpunkter og potentielt også i fysisk kontakt med deltagere

Redskaber/rekvisitter

 • Minimer brugen af rekvisitter og minimer, at den enkelte rekvisit skifter hænder
 • Hvor det er muligt og giver mening, informer da deltagerne om selv at medbringe rekvisitter. F.eks. yogamåtte, køller, tøndebånd mm.
 • Redskaber skal som minimum rengøres efter endt træning. Enten med sprit eller med vand og sæbe. Almindeligt universalrengøringsmiddel kan bruges
 • Vær OBS på om det enkelte redskab kan tåle jeres valgte rengørings artikel – kontakt producenten af redskabet
 • Har man redskaber, så som springgrav, softtop, ærteposer, faldskærm etc. der ikke kan rengøres, anbefales det at opjustere på øvrige parametre, så som afspritning af hænder

Det gælder om at bruge den sunde fornuft og skele til, hvad der ellers er af rammer for hygiejne generelt ift. corona.

For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne ovenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

Kulturministeriets retningslinjer kan læses i deres fulde længde her.

Diverse nyttige links

Sundhedsstyrelsen (god QA og om særligt sårbare)

Div. hæfter og plakater fra Sundhedsstyrelsen

Sådan smitter Coronavirus

Coronasmitte.dk (god QA)

Økonomiske konsekvenser - hvad gør I som forening?