Sådan kan der dyrkes gymnastik under coronakrisen

Idrætsforeninger kan starte op med udendørs aktiviteter, når DGI og DIF’s retningslinjer for udendørs idræt følges.
Se her, hvad det betyder for gymnastikken.

Visse former for udendørs idræt kan igen starte op. Hvis anbefalinger og krav overholdes. Foto: Mikael Rieck

Nye retningslinjer fra Kulturministeriet for udendørs idræt betyder, at idrætten tager et stort skridt i retning af en normalisering. Af retningslinjerne fremgår det nemlig, at sports- og idrætsaktiviteter som eksempelvis fodbold og håndbold må afvikles med kropskontakt, hvis der samtidig er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger om eksempelvis hygiejne og andre tiltag for at undgå smittespredning. Al gymnastik er dog fortsat uden kropskontakt.

På baggrund af retningslinjerne fra Kulturministeriet har DIF og DGI udarbejdet konkrete retningslinjer til idrætsforeningerne.

Du kan se alle retningslinjerne her.

Det anbefales stadig, at alle indendørs aktiviteter holdes lukket.

Generelle anbefalinger og retningslinjer

  • Husk at overholde forsamlingsforbuddet – grænsen er pt. på 10 personer
  • Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.
  • Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
  • Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
  • Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.
  • Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

Muligheder for gymnastik

I retningslinjerne lyder det:

"Klassiske indendørs idrætter kan etablere udendørs aktiviteter, hvis der kan stilles faciliteter til rådighed. Aktiviteterne kan kun være træningsrelaterede, og aktiviteterne organiseres uden kropskontakt. Redskaber, der normalt anvendes til aktiviteten, kan ikke rykkes med udendørs (f.eks. gymnastikredskaber til spring)."

Det giver dog stadig nogle muligheder for gymnastik under åben himmel. Det kunne være:

  • Rytmisk gymnastik for maksimalt 9 gymnaster og én instruktør. Husk at holde afstand på minimum to meter til hinanden.
  • Stationstræning med egen kropsvægt. Igen for maksimalt 10 personer - gerne endnu mindre grupper.

Selv om vi næsten ikke kan vente med, at gymnastikken igen kan komme i gang for alvor, så må mange gymnaster væbne sig med mere tålmodighed. For anbefalingerne betyder også, at mange aktiviteter stadig ikke kan komme i gang. Også selv om de flyttes ud under åben himmel.

  • Al form for springaktivitet frarådes, da der ikke kan foretages forsvarlig modtagning med to meters afstand, ligesom indendørs redskaber ikke må tages med udenfor.

Stor forskel fra forening til forening 

Forudsætningen for at gå i gang med udendørs idrætsaktiviteter er, at den lokale forening eller facilitet har sikret, at rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang.

For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

Artiklen er opdateret d. 13/5.