DGI Gymnastiks justerede anbefalinger til genopstart efter corona

Det er nu igen muligt at dyrke gymnastik indendørs, hvis retningslinjer og anbefalinger overholdes.
Rammerne tager udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv udendørs og indendørs."

Der kan nu igen dyrkes gymnastik indenfor. Men kun, hvis anbefalinger og krav overholdes. Foto: Mikael Rieck

Forudsætningen for at gå i gang med gymnastik er, at den lokale forening eller facilitet har sikret, at rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang.

For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under kontrol, og for at vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

Kulturministeriets retningslinjer kan læses i deres fulde længde her.

Retningslinjerne for gymnastik finder du herunder:

Til bestyrelsen

 • Orienter dig grundigt om- og efterlev sundhedsstyrelsens anbefalinger
 • Orienter dig om den pågældende kommune har egne retningslinjer
 • Orienter dig om faciliteterne har egne retningslinjer
 • Hæng plakater med sundhedsstyrelsen retningslinjer op i træningsfaciliteten
 • Diskuter i bestyrelsen, hvordan I kan og vil starte op. Træningsfrekvens, holdsammensætning, logistik mm.
 • Gør jeres egne anbefalinger og gode råd synlige for medlemmerne, når de møder til træning
 • Informer og klæd jeres instruktører på til at kunne varetage en træning
 • Mindske kontaktflader i forbindelse med træningen. F.eks. at der benyttes papirservietter/håndblæsere på toiletter og lad dørene stå åbne.
 • Sikr at der er hyppig rengøring af hyppigt anvendte kontaktflader
 • På forhånd kommuniker til jeres medlemmer, hvordan og med hvilke restriktioner, I starter op med
 • Vurder, om bestyrelsen med fordel kan være repræsenteret ved træninger

Til instruktører

 • Forhør dig ved din bestyrelse, inden du igangsætter træninger
 • Antallet af deltagere er også afhængig af facilitetens størrelse – min. 4m2 person
 • Tilbyd træning på hold med max. 50 personer, inkl. Instruktører.
 • Minimer brugen af rekvisitter og minimer at den enkelte rekvisit skifter hænder
 • Hvor det er muligt og giver mening, informer da deltagerne om, selv at medbringe rekvisitter. F.eks. yogamåtte, køller, tøndebånd mm.
 • Redskaber skal som minimum rengøres efter endt træning. Enten med sprit eller med vand og sæbe
 • Springere skal før og efter en springsession spritte deres hænder af. Opstil derfor afspritnings muligheder i forbindelse med springaktiviteter.
 • Sikr at der holdes 2 meters afstand i køen i forbindelse med spring.
 • Sikr at der holdes 2 meters afstand ved opvarmning eller rytmetræning. Det kan med fordel afmærkes på gulvet.
 • Minimer behovet for fysisk kontakt, f.eks. i form af modtagning. Benyt springopstillinger, hvor der ikke er behov for dette.
 • Du skal have sprit til rådighed, så du jævnligt igennem en træning kan afspritte hænder. Du er den der er i berøring med flest kontaktpunkter og potentielt også i fysisk kontakt med dine deltagere.
 • Undgå, at to efterfølgende holds deltagere møder hinanden. Planlæg evt. hold med god tid imellem eller benyt forskellige indgang- og udgangsdøre.
 • Sikr at deltagerne er informeret om nedenstående råd og anbefalinger

Til udøvere

 • Respekter og efterlev de specifikke anvisninger fra din forening og instruktør
 • Ankom omklædt til træningen og forlad træningsfaciliteten straks efter træning.
 • Hold 2 meters afstand og undgå fysisk kontakt med andre deltagere.
 • Husk god hygiejne før, under og efter træning.
 • Hjælp gerne til ved rengøring og afspritning af redskaber.

Artiklen er opdateret d. 12/6.