Sæt ord på glæden

Kend din udøver! Så kan du planlægge sjov og udviklende træning, som giver lyst til at komme igen.

Når Charlotte Egede Frost spørger børnene på sit gymnastikhold, hvorfor de går til idræt, svarer flest: Fordi det er sjovt! Men hvad betyder sjov egentlig?

Ifølge Lise Kissmeyer har glæden fire farver: Rød, gul, grøn og blå. Og hvis vi lærer at forstå, at glæden har mange farver – altså der er mange forskellige ting, der kan udløse bevægelsesglæden – så bliver vi bedre til at stimulere den.

Men det vigtige er, at vi breder bevægelsesglæden ud, så det er sjovt på flere forskellige måder

Charlotte Egede Frost, børne- og ungekonsulent ved DGI Vestjylland

Glædens 4 farver

  • Rød glæde: Når vi bliver anerkendt og mærker, at vi bliver set.
  • Gul glæde: Når vi rammer flow, glemmer tid og sted og bliver udfordret tilpas.
  • Grøn glæde: Når vi lykkes med det, vi gør.
  • Blå glæde: Når meningen med aktiviteten rækker ud over selve aktiviteten: ”Hvis I hjælper med at rydde op, så spiller vi høvdingebold til sidst.”

Kilde: Lise Kissmeyer i Jagten på glæden

"Nogen trænere bruger primært konkurrence, fordi konkurrence er sjovt. Andre bruger aldrig konkurrence. Men det vigtige er, at vi breder bevægelsesglæden ud, så det er sjovt på flere forskellige måder," siger Charlotte Egede Frost, som er børne- og ungekonsulent ved DGI Vestjylland.

Og dette andet kan eksempelvis være, at barnet oplever glæde og troen på egne evner, eller glæde og accept i fællesskabet.

Hvilken glæde fodrer du?

Så når fodboldspilleren scorer et mål, giver det en følelse af mestring, men det giver måske også en følelse af sammenhold, fordi oplægget var godt. Og det er her, trænernes ramme kommer i spil: Hvad giver du ros og anerkendelse? Hvilken glæde fodrer du?

"Første gang vi scorer, så giver al træningen bonus. Men bagsiden er, at hvis vi altid jagter den grønne glæde, så er vi også meget disponerede overfor at mislykkes. Vi skal bruge alle farverne og være opmærksomme på, hvilken vi bruger og hvornår vi bruger den," siger Charlotte Egede Frost.

Ved at bygge træningen og din egen rolle op på, at børnene skal opleve glæde på forskellige måder, så optimerer du chancen for, at alle på holdet går hjem med en god oplevelse.

"Vi skal som trænere være mere bevidste om vores afgørende rolle for, at de får lyst til at komme igen, udvikler sig og får selvtillid og lærer at lave fejl – og at det er helt okay at fejle," siger hun. 

Vil du arbejde mere med motivation?

I DGI har vi udviklet 4 GO!-begreber, som skal gøre det nemmere for dig som træner eller instruktør at finde ind til, hvad der motiverer dine udøvere. 

Hvis du kender deres motivation, er det nemmere at planlægge sjov træning, der fastholder og giver lyst til mere. Download gratis materiale og læs mere her.