Havetrampolinens store udfordring for gymnaster

Er havetrampolinen farlig? Nej. Udgør den en speciel risiko? Nej... og så alligevel et lille ja. Der er en udfordring.

Hvilken vej roterer du i din salto med skrue? Er det den rigtige vej? Foto: Adam Rieper

Som med al fysisk aktivitet udgør havetrampolinen en risiko for forstuvninger og endda brækkede lemmer, når man sammenligner 'ingen fysisk aktivitet'. Men en aktiv livsstil er på sigt en langt større gevinst. Set i det lys er havetrampolinens risiko minimal.

Men hvorfor så det lille ja?

Den største risiko handler om forkert eller uhensigtsmæssig brug af havetrampolinen - såsom flere på trampolinen ad gangen, bolde på trampolinen, manglende vedligehold og beruselse.

DGI har i en tidligere artikel sammenfattet fem råd til brug af havetrampolin, som netop imødeser disse risici:

  • Start med en snak om sikkerhed og god adfærd
  • Hop én ad gangen, når I laver spring. I leg kan det være ok med flere i trampolinen
  • Lav kun saltoer, hvis dine evner/dit niveau rækker til det (spørg din gymnastikinstruktør)
  • DGI anbefaler, at børn i havetrampolin er under opsyn af en voksen
  • Tjek jævnligt trampolinens placering og tilstand

Den rigtige teknik er vigtig

Denne artikels ærinde er altså ikke at belyse dette endnu engang. Derimod beskæftiger den sig med den risiko som havetrampolinen udgør på en anden måde - nemlig i forhold til forkert teknik. Og her tænker jeg primært på salto med skruer.

Som efterskolelærer møder jeg igen og igen elever, som hævder, at de sagtens kan lave en salto med halv skrue. Hvilket de for så vidt også kan. Problemet er bare, at den teknik de bruger oftest ikke er den ”rigtige”. Ikke når vi ser på deres videre springudvikling.

Set fra mit synspunkt, er det vigtigste ved skruer, at alle skruer, både forlæns og baglæns, er til samme side. Således at der ikke opstår konflikt senere. Derudover er der spring - Startsalto med helskrue på bane og Tzukahara med helskrue - længere fremme i udviklingen, som bliver væsentlig lettere, hvis gymnasten skruer til det, jeg definere som den ”naturlige” skrueside.

Den store udfording

Når uerfarne børn og gymnaster prøver at lave salto med skrue - det hedder også Barani - kommer de tit til at lave en salto med halv skrue som en ”araber” i luften. Og udfordringen er: I den korrekte salto med halv skrue har gymnasten rent biomekanisk ikke maven mod samme side, som gymnasten har ved en araber. Lidt simplificeret kan man sige, at de uerfarne børn og gymnaster laver 'en skrue med salto', men springet burde være 'en salto med skrue'.

"Jamen, det er fordi jeg laver en Barani", er undskyldningen tit. Og her skal der så lyde et kæmpe 'nej'! Det, som de her kalder en Barani er og bliver en salto med en halv skrue med en ikke-ideel teknik.

"Barani" er et andet ord for "en salto med halvskrue udført med rigtig teknik".

Derfor bør vi som instruktører instruere og stille krav til vores gymnaster i forhold til den måde de arbejder med halvskrue i havetrampolinen, så der er sammenhæng mellem den træning de får i hallen, og den de laver hjemme i haven.

Der findes flere lege/øvelser som kan bidrage til indlæringen af den rigtige skrueretning - og min anbefaling er at starte med:

  1. Ryglanding op og stå
  2. Ryglanding op og stå med en kvart skrue (Fokus på at mave vender mod den rigtige skrueside – altså modsat araberspring
  3. Derefter sættes en halvskrue på
  4. Nullermand
  5. Nullermand med halvskrue

Ovenstående øvelser er langtfra de eneste, ej heller ufejlbarlige. Men de er en god start og vil i højere grad bidrage, til at gymnasten lærer den rigtige skrueretning fra start.

Alligevel vil jeg som instruktør langt hellere have gymnaster med den ”Luftsans” som havetrampoliner giver, og så eventuelt udfordres på at skulle vende gymnastens skrueside. Så bliv endelig ved med at hoppe. Men husk at høre, på hvad din træner siger, og lave de øvelser som han eller hun giver dig med hjem.