Korrekt afsæt i trampet er grundsten til større spring

Børn og begyndere skal lære at springe i en blød og forholdsvis flad trampet. På den måde skaber vi den bedste mulighed for at lære korrekt afsæt. Og det er en forudsætning for springsikkerhed.

Det rigtige afsæt er grundlaget for at de 'dyrere' spring. Foto: Bent Nielsen

Det er vigtigt, at instruktørerne bevidst vælger den rigtige trampet til sine gymnaster. For man skal som instruktør fokusere meget på afsættet, fremfor på hurtigst muligt nå til et stort og dyrt spring.

For, som der står i teorimaterialet til Springsikker ST2, kapitel 3:

”Valget af trampet skal tage udgangspunkt i gymnasternes forudsætninger. Det er generelt nemmere at arbejde teknisk korrekt i afsættet, jo blødere og fladere trampetten er… Det vil nemlig være væsentlig sværere at ændre afsætsteknikken, når først afsættet er indlært. Derfor er det særdeles vigtigt, at man ved børn og begyndere benytter en trampet, der giver gymnasterne mulighed for at arbejde teknisk korrekt i afsættet.”

Instruktørerne skal også være klar til at investere tid i arbejdet med afsættet og prøve at få gymnasterne til at forstå vigtigheden at afsættes udføres korrekt; med den rigtige teknik. For på sigt vil det give gymnasten mulighed for at gennemføre ”dyrere” spring på en mere sikker måde.

For stejl trampet øger risikoen

”Trampettens vigtigste egenskab er evnen til at give gymnasten vertikal hastighed, herved springhøjde og svævetid, samt rotationsmængde. Optimalt skal gymnasten opnå en lang svævetid, der giver de bedste muligheder til at udføre forskellige spring og ikke mindst landingen, der jo også kræver tid at udføre.”

Sådan står der også i teorimaterialet til Springsikker ST2, kapitel 3.

Men hvordan opnår man det?

Det er vigtigt at forstå, at i forhold til saltorotationer, så starter rotationen ved føddernes kontakt med trampetten (minitrampolin); man roterer omkring sit kontaktpunkt, som jo netop er fødderne.

Ved en for stejl og hård trampolin vil rotationsformen øges. Og det medfører lavere springhøjde

Uffe Schmidt Petersen, ekspert i springsikkerhed

Ved en for stejl og hård trampolin - set i forhold til gymnastens styrkemæssige og tekniske niveau - vil denne rotationsform øges. Og det medfører lavere springhøjde end det ønskelige. Gymnasten vil i stedet få en meget stor rotationsmængde.

Samlet set kan det godt være, at gymnasten kan nå rundt i et givet spring, men risikomomentet vil være forøget, da svævetiden er minimeret, og der er mindre tid til at fokusere på landingen.

Indkøb af redskaber skal tilpasses foreningens hold

Dertil er det vigtigt, at foreningerne rundt omkring i Danmark prioriterer trampetter, som passer til netop deres hold. Og det er også vigtigt at klæde foreningens instruktører på i form af uddannelse og kurser, så de ikke ukritisk bruger den trampet, der står først for i redskabsrummet.

Sikkerheden i forhold til spring i trampet bør opprioriteres på børneholdene, da det er der, byggestenene til det videre arbejde lægges. Foreningen bør også prioritere at børneholdene har sikre og egnede redskaber - og her tænker jeg selvfølgelig ikke kun på trampetter, men redskaber generelt.

Og har foreningen ikke selv kompetencerne til at vælge en trampet, kan de altid søge hjælp hos DGI eller de forskellige redskabsproducenter.