Springgymnastik: Tænk over modtagningens formål og effekt

Der er fire forskellige former for modtagning i springgymnastik. Bruger du dem til de rette formål?

Uffe Schmidt Petersen igang med en støttemodtagning af sønnen Tue. Foto: Liv Schmidt Petersen

Modtagningen rummer ikke alene et sikkerhedsaspekt i springgymnastik, men i høj grad også et teknisk aspekt.

I Springsikker-materialet kan du læse om fire forskellige former for modtagning.

Fire former for modtagning

  • Sikkerhedsmodtagning: Modtageren modtager kun hvis det er nødvendigt og for at undgå skader mm.

  • Psykisk modtagning: Hvor modtageren alene ved sin tilstedeværelse hjælper gymnasten til at gennemføre springet

  • Støttemodtagning: Hvor modtageren hjælper gymnasten til den rigtige teknik

  • Fysisk modtagning: Hvor modtageren kompenserer for gymnastens fysiske og tekniske mangler

Modtagningsformerne kan være nødvendige i forskellige situationer, men mange gange ser jeg at den fysiske modtagning bliver brugt i for lang tid - og dermed er med til at fastlåse, eller sågar bidrage til at udvikle, en 'forkert' teknik hos gymnasten.

En forkert teknik kan hindre gymnastens udvikling, men det kan også bidrage til forekomsten af skader og dermed til, at der er en sikkerhedsrisiko i forbindelse med springgymnastikken.

Ved at fokusere på støttemodtagningen, skaber du den udvikling, der sikrer at gymnasten ikke udvikler dårlige vaner. Samtidig kompenserer du som modtager ikke for gymnastens manglende styrke. På den måde går gymnastens springmæssige udvikling hånd i hånd med gymnastens fysisk og styrke, hvilket sikkerhedsmæssigt er at fortrække.

Jeg er selvfølgelig ikke så naiv, at jeg tror man med støttemodtagning helt fjerner risikoen for skader. Men den type skader som skyldes uhensigtsmæssig belastning af sener og led på grund af dårlig teknik kan minimeres.

Derfor skal du som modtager tænke over modtagnings formål.

Hvad er det, modtagningen skal hjælpe gymnasten med? Og har den valgte modtagning den ønskede effekt? Hvis ikke, må du som modtager korrigere din modtagning, så det fremover er tilfældet.