Springsikkerhed – Hvad er det?

En gymnastikinstruktør skal have kompetencer indenfor valg af redskaber, modtagning og ikke mindst kroppens biomekanik. Det er præmissen for springsikkerhed.

Springsikkerhed skal først og fremmest sikre liv og førelighed. Foto: Bent Nielsen

I forbindelse med udviklingen af spring og springkompetencer, har der været - og er der stadig - mange forskellige synspunkter på, hvad der er rigtigt og forkert.

For eksempel:

Skal du have hænderne over hovedet, når du springer ind i trampetten? Eller skal armtræk svinges op foran kroppen, fremfor at 'stikkes op'. Eller er det modsat?

Løsningerne og meningerne er mange. Men hvad er så det rigtige?

Man kan selvfølgelig have sine præferencer i forhold til æstetik, men i sidste ende må de bero på biomekanikken bag de enkelte spring. Sagt på en anden måde; hvordan får gymnasten størst mulig effekt ud af den kraft som han/hun ”putter ned” i redskabet? Og hvordan kan det gøres, så belastningerne på kroppen ikke overstiger gymnastens fysiske forudsætninger?

Valg af de rigtige redskaber

Redskaberne er under stadig udvikling og optimeres løbende i forhold til effekten og de belastninger, som kroppen udsættes for. Tænk blot på airtracken i forhold til de gamle træbaner med en filtmåtter på. Og inden da; rubberton måtten (kaldet mandedræberen). Og endnu tidligere; den gammeldags rullemåtte med indbygget lugt af rådne æg og sure tæer.

Men det er ikke det eneste, som er i højsædet, når springredskaber bliver udviklet. I takt med at forståelsen for springmetodik er blevet mere videnskabelig, ikke mindst på grund af implementeringen af springsikkerkurserne, hvor biomekanikken er en vigtig del, er det vigtigt, at redskaberne netop udvikler den biomekanisk mest optimale måde at arbejde på, således at springene har størst muligt potentiale for udvikling.

Det gælder derfor om at vælge redskaber, som passer til gymnastens fysiske og tekniske forudsætninger, og ikke bare bruge den trampolin, der stod først i redskabsrummet. Derved sikres der en mere optimal indlæring; teknikken der læres fra start, er den teknisk korrekte, og redskaberne følger gymnastens forudsætninger i takt med, at de udvikles.

Instruktøren skal have evner til at gå ind og afværge de farlige situationer, som kan opstå

Uffe Schmidt Petersen, ekspert i springsikkerhed

Samtidig med at redskaberne skal øge sikkerheden, og den teknisk korrekte indlæring hos gymnasten, skal de også sikre, at modtagerne ikke udsættes for store belastninger og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Modtagning

I forhold til modtagning af de enkelte spring og springkombinationer skal instruktørerne have færdigheder. Derved kan modtagningen foregå på en måde, som i størst mulig grad sikrer den teknisk korrekte springposition.

Men også sikkerhed, når gymnastens kikser et spring eller en springkombination, er vigtigt. Så instruktøren skal også have evner til at gå ind og afværge de farlige situationer, som kan opstå. Og det sikres bedst ved at forebygge og stoppe aktiviteten, før det går galt.

Alt det til trods, så går det en gang imellem galt for selv den bedste gymnast, og der skal instruktøren efter bedste evne forsøge at afværge situationen på en måde, der i første instans sikre liv og førlighed for gymnasten; derefter forhindre brud og ledbåndsskader, med mere...

Instruktørkompetencer

Springsikkerhed er meget mere end god modtagning, det er også det nødvendige kendskab til teknik/biomekanik. Instruktørens kendskab til de faktorer er en vigtig præmis.

Så hvordan sikrer foreninger sig, at deres instruktører har de nødvendige kompetencer?

Det gør de ved kontinuerligt at have fokus på uddannelse, inspiration og erfaringsudveksling.

DGI har et stort udvalg af uddannelser; hjælpeinstruktøruddannelserne, gymnastikuddannelsen og ikke mindst alle springsikkerkurserne. Men også inspirations kurser, hvor der fokuseres på forskellige elementer, som redskabsbaner, metodik, fra enkelt til dobbeltroterende, og meget mere.

Der er ligeledes mulighed for at foreningerne selv kommer med ønsker om det, de netop har brug for. DGI’s lokale kontorer vil være behjælpelige med at finde det kursus eller den underviser, som kan formidle deres ønske til foreningens instruktører.

Så kontakt dem!