Landsdelshold

Landsdelshold er for dig, der har lyst til flere udfordringer, mere træning og fede oplevelser sammen med andre gymnaster.

Landsdelshold er et tilbud til dig, der allerede er aktiv i din lokale gymnastikforening, men vil lidt mere.  

DGI's Landsdelshold i et halvt århundrede

I slutningen af 50'erne brød en flok elitegymnaster med traditionerne. De ville noget mere. De ville have de udfordringer og oplevelser, som i dag er en selvfølge på DGI´s Landsdelshold, der nu tæller godt 6.000 gymnaster fra 10-75 år.

Fælles for alle hold er, at de er opvisningshold. Det betyder, at træningen er målrettet efter en række af opvisninger i foråret.

Når du er med på et landsdelshold, får du unikke oplevelser sammen med andre gymnaster. Du deltager i de store stævner, der bliver afholdt inden for hver holdtype og møder gymnaster fra hele landet.

Din alder afgør, hvilket hold du kan være med på. REPholdene skal du udtages til.

Læs mere om holdtyperne herunder og find et hold, der passer dig!