DGI og Dansk Håndbold Forbund går sammen om en fælles bane

Fremover bliver det langt nemmere for de danske håndboldforeninger at etablere baner. DGI og Dansk Håndbold Forbund er nemlig blevet enige om, at de spilformer, der tidligere er blevet spillet på Max Total-banen og kortbanen, nu kan spilles på den fælles kortbane.

DGI og DHF er blevet enige om en fælles kortbane. Foto: Lars Holm

Gennem mange år har man både i Dansk Håndbold Forbund og DGI kunnet spille håndbold på en kortere bane end den gængse 20x40. Spillet har heddet DHF-Kortbane og Max Totalhåndbold, og på trods af mange ligheder, har der været nogle meter til forskel på de to forkortede baner. Det har medført en del unødigt bøvl i de danske håndboldforeninger, som Dansk Håndbold Forbund og DGI nu vil rydde ud i ved at introducere en fælles bane: kortbanen.

Den nye fælles kortbane måler i lighed med DHF-Kortbanen 20x25,8 meter og kommer fremover til at rumme DGI’s spil Max Totalhåndbold og U9-U11-spillet i Dansk Håndbold Forbund som turnerings- og stævnetilbud, samt de øvrige brug af kortbanen, for eksempel til Five-a-side. De forskellige spilformer inden for både DGI og Dansk Håndbold Forbund kommer til at fortsætte uændret, man kan spille begge spil på de baner, der er etableret.

De bedste rammer

Betina Lyng Bjerre, der er formand for bredde- og udviklingsudvalget i Dansk Håndbold Forbund og medlem af bestyrelsen, er rigtigt glad for den nye løsning og det gode samarbejde med DGI:

”Det er vigtigt, at vi som forbund giver vores foreninger de bedste rammer for at spille håndbold, og det har vi i en periode ikke løftet godt nok med de to banetilbud. Nu rydder vi al forvirring om banestørrelser af vejen og gør det dermed nemmere for foreningerne at etablere baner til gavn for spillere i alle aldre – uanset om de spiller håndbold under os i DHF eller DGI. Og i sidste ende forhåbentlig også til gavn for håndbolden og udbredelsen af de fantastiske spil til endnu flere danskere.”

En fælles løsning

Også i DGI håndbold er der glæde over resultatet og samarbejdet med Dansk Håndbold Forbund. DGI´s formand Niels Chr. Pedersen siger:

”De to forskellige banestørrelser har været forvirrende for foreningerne og besværliggjort hverdagen for vores travle og vigtige foreningsledere. Nu er det i fællesskab lykkedes at finde en fælles løsning. En løsning der også betyder, at det igen vil være muligt for foreningerne at indsende ansøgninger om tilskud til etablering af nye banestørrelser til DIF og DGI's foreningspulje,” siger formanden og fortsætter: ”Samarbejdet omkring kortbanen er et godt eksempel på, at vi I DHF og DGI kan se på håndboldens udvikling for fremtiden sammen, og finde løsninger hvor vi supplerer hinanden til gavn for foreningerne.”

Hvis man allerede har fået etableret en Max. Totalhåndboldbane eller en Kortbane i sin forening, kan man naturligvis fortsat spille på den.

Streger.jpg