Diggi gav 2. klasse fællesskab og begejstring

2. klasse på Landsgrav Friskole i Slagelse har fået mere fællesskab på tværs efter et Diggi-håndbold forløb.

DGI har udviklet undervisningsmateriale, så man kan køre Diggi-forløb for 1. – 4. klasse.

I Slagelse Håndboldklub er de begejstrede for det Diggi-forløb, som klubben har kørt i samarbejde med DGI og Landsgrav Friskole.

Diggi er et samarbejde mellem foreningen, skolen og DGI, hvor bevægelse, matematik og dansk bliver vævet sammen omkring en bamse, Diggi, som eleverne skal hjælpe. Skolen får materiale til rådighed, som de kan undervise ud fra og til bevægelse kommer en instruktør ud på skolen og kører undervisningen med børnene.

Undervisning der er legende, men kredser om håndbold. Til sidst bliver børnene inviteret til en håndbolddag en lørdag, hvor de møder foreningen og de instruktører, der står for håndboldtræningen for deres aldersklasse i foreningen.

”Mit mål med forløbet var at styrke fællesskabet og trivslen i klassen og finde noget, hvor alle var sammen om det. At de så lærte noget samtidig, var en bonus."

Laila Madsen, klasselærer

Laila Madsen er klasselærer for 2. klasse på Landsgrav Friskole, hvor hun underviser dem i matematik og idræt. Hun havde hørt om forløbet og er selv begejstret for håndbold. Derfor tog hun fat i DGI for at få et samarbejde op at køre.

”Mit mål med forløbet var at styrke fællesskabet og trivslen i klassen og finde noget, hvor alle var sammen om det. At de så lærte noget samtidig, var en bonus. Det var et virkelig godt forløb. Alle børn var med, og de var meget begejstrede og spurgte inden alle vores timer, om vi ikke skulle have Diggi,”fortæller hun.

Forløbet har virkelig styrket fællesskabet. Førhen var eleverne meget opdelt i piger og drenge i frikvartererne. Men nu, et halvt år efter forløbet spiller de stadig tit håndbold sammen hele klassen i frikvartererne. Og børnene var så begejstrede for den Diggi-bamse, klassen fik, at de ønskede at få dem med hjem. Laila Madsen har derfor lavet en lille bog til bamsen, der nu kommer med en elev hjem i hver weekend på skift. Her skriver eleven om, hvad bamsen har oplevet i weekenden.

En stor hjælp for klubben at have DGI med som tovholder

I Slagelse Håndboldklub har samarbejdet været en positiv oplevelse. Thor Jensen fra DGI Midt og Vestsjælland gik ind og var tovholder i samarbejdet, og han stod også for bevægelsesundervisningen af børnene. Forløbet sluttede med en håndbold-skoledag en lørdag. Her kom 16 af 22 børn. Lotte Albæk, der træner 2. klasse i Slagelse Håndboldklub fortæller at der er kommet mindst tre nye medlemmer efter forløbet.

En rigtig fin måde at køre et samarbejde på, fortæller Bjarke Christensen, der er formand for Slagelse Håndboldklub.

”Jeg kunne se, at børnene kunne lide det og var begejstrede. Vi har tidligere forsøgt at lave arrangementer selv, men det har været svært. Især fordi mange af os frivillige jo arbejder i skoletiden. Her vidste vi, at de var i gang på skolen og at vi skulle være klar til en håndboldskole-dag en lørdag. Jeg måtte finde mig i at være udklædt som drage den dag, men hvad gør man ikke for foreningen,” griner Bjarne Christensen.

Diggi-forløbet har også gjort, at håndboldklubben har fået et tættere samarbejde med DGI-landsdelen og nu er med i flere andre DGI-projekter.

Diggiforløb for 3-4. klasse

Indtil nu har Diggi-forløbene været tilrettelagt til børn i 1. – 2. klasse. Men DGI har udviklet undervisningsmateriale, så man kan køre et tilsvarende forløb for 3. – 4. klasse med dansk, matematik og bevægelse vævet sammen omkring undervisningsmateriale – og med et samarbejde mellem skole, forening og DGI.