Håndbolden rykker indendørs - dog uden kropskontakt

Torsdag den 6. maj kan voksne mellem 18 og 69 år med coronapas også mødes til indendørs træning i den lokale idrætsforening – også i håndboldklubberne.

Voksne på mellem 18 og 69 må igen mødes til håndbold indendørs, men må ikke spille med kropskontakt.

Da den politiske aftale om yderligere genåbning af idrætslivet faldt på plads i nat, lød det dog, at det kun var indendørs idrætsgrene uden kropskontakt, der kunne åbne, hvilket gav panderynker og grund til mange spørgsmål i dansk håndbold.

DIF, DGI Håndbold og Dansk Håndbold Forbund har i dag arbejdet på at få en afklaring om, hvad det betød for håndbolden, og det er der nu.

Det betyder, at håndbold også må rykke træningen indendørs – dog skal træningen arrangeres sådan, at det foregår uden kropskontakt for udøvere i aldersgruppen 18-69 år.

Med virkning fra torsdag den 6. maj gælder følgende: 

Indendørs idræt:

  • Forsamlingsforbuddet hæves til 25 for alle aldersgrupper i forbindelse med organiseret indendørs ”ikke-kontaktsport”. Det vil sige, at voksne (18 år og til og med 70 år) kan begynde at træne håndbold, men træningen skal foregå på individuelt plan og uden kropskontakt.
  • Der er krav om coronapas for voksne håndboldspillere (18 år til og med 70 år), hvis de vil deltage i indendørs håndboldtræning. Hvordan og hvem pligten med at påse, at kravet om coronapas er opfyldt, er endnu ikke fastlagt. Vi ved, at der arbejdes på højtryk for at denne pligt ikke skal påhvile de frivillige i vores foreninger, men der er desværre ikke klarhed over dette endnu.
  • Håndboldtræningen for børn og unge til og med 17 år er uændret i forhold til restriktioner restriktioner og kan foregå på samme vis som hidtil med et forsamlingsforbud på 25 (inklusive trænere, hjælpetrænere og så videre).
  • Træningen for voksne over 70 år er ligeledes uændret på nær, at forsamlingsforbuddet er hævet fra 10 til 25 (inklusive trænere, hjælpetrænere og så videre).

Udendørs idræt:

  • Der gælder et forsamlingsforbud på 75 personer for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og eventuelle tilskuere med videre tæller med i det samlede antal. 

OBS - Vi afventer de endelige retningslinjer fra Kulturministeriet og vil formidle dem videre til jer, så snart det er muligt. Vi må derfor væbne os med lidt tålmodighed endnu en gang.  

Vi vil løbende opdatere punkter, når der sker ændringer. Samtidig vil Covid-19 siderne på DGI’s hjemmeside også løbende blive opdateret. Læs mere på https://www.dgi.dk/haandbold/haandbold/vejledninger/opstart-efter-coronakrisen

Husk at retningslinjerne er et øjebliksbillede, så sørg derfor ALTID at holde dig orienteret om lokale forhold! Det er derfor vigtigt, at du ved hvilke regler, der gælder lokalt – ift. kommunen, faciliteter o.l.