Håndbold i børnehøjde: Max. Totalhåndbold udvikler og opbygger selvtillid

Hvorfor bruge Max. Totalhåndbold-konceptet på dit børnehåndbold-hold? Fordi det er et spil, der tilgodeser udvikling - og som i sidste ende giver selvtillid og håndboldglæde.

Mikkel Daniel Jung fra DGI Østjylland laver drible-øvelser under et DGI-kursus i Skødstrup Hallen. Foto: Camilla Thorsø Lund

Når Mikkel Daniel Jung fra DGI Østjylland afholder kurser om Max. Totalhåndbold, starter han gerne med at fortælle en historie. Den handler om ham selv og hans kusine. De spiller begge håndbold, men en dag får de byttet rundt på deres tasker, så Mikkel kommer afsted med sin kusines håndboldtøj, mens hun kommer afsted med hans.

Og da de skal til at klæde om, er der noget, der ikke passer. Mikkel kan ikke trække en U10-piges spillertrøje ned over kroppen, og hans trøje er alt for stor til kusinen.

“Historien er et billede på, at det ikke er optimalt, at børn og voksne skal spille samme håndboldspil som voksne håndboldspillere. Derfor har man med Max. Totalhåndbold lavet nogle ændringer, som passer til børnene,” siger Mikkel Daniel Jung, der er skole- og institutionskonsulent hos DGI Østjylland.

Max. Totalhåndbold er børnehåndbold, og her spiller børnene på en kortere bane end Mikkel Hansen og de andre idoler - og med modificerede regler. 

“Totalhåndbold har været forgænger for Max. Totalhåndbold, og det betyder, at vi i dag har anerkendt, at man godt i de yngste årgange kan spille håndbold lidt anderledes, end det vi ser i fjernsynet,” siger Mikkel Daniel Jung og fortsætter:

“Og med Max. Totalhåndbold har vi et håndboldkoncept, der tilgodeser rigtig meget udvikling frem mod det færdige håndbold-koncept. Her kan vi have fokus på udvikling i stedet for fokus på resultatet på måltavlen.”

Lettere at acceptere ændringer i spillet

Max. Totalhåndbold er en videreudvikling af Totalhåndbold-konceptet, der er målrettet aldersgruppen fem til otte år, og hvor børnene spiller på tværs af håndboldbanen. Spillet retter sig mod de ældre børn, nemlig de otte til 14-årige, og spillet adskiller sig fra det traditionel håndbold på flere forskellige måder.

Der er blandt andet sat en overlægger på målene, så selv en målmand i voksealderen vil kunne afværge skuddene på mål. Der er ingen faste regler, men derimod nogle retningslinjer, som den såkaldte spilvejleder guider spillerne ud fra. Der dømmes derfor efter spillernes individuelle niveau for at tilgodese et lærerigt sammenspil.  

Vi har i dag anerkendt, at man godt i de yngste årgange kan spille håndbold lidt anderledes, end det vi ser i fjernsynet

Mikkel Daniel Jung, DGI Østjylland

Netop fordi der i Max. Totalhåndbold er fokus på, at børnene lærer individuelle færdigheder og at spille sammen, er der ikke en masse regler, som kan afbryde spillet. Men samtidig giver Max. Totalhåndbold-konceptet mulighed for at tage hul på de taktiske elementer i håndbold-spillet. Og derfor er Max. Totalhåndbold en rigtig god overgang fra Totalhåndboldens lille til den traditionelle, store håndboldbane.

“I Max. Totalhåndbold er det nemmere at acceptere, at træneren går ind og laver nogle rettelser for spilleren, end det er i almindelig håndbold. Eksempelvis ved at ændre på antallet af spillere på banen. I Max. Totalhåndbold giver det rigtig god mening at gøre sådan, fordi der på den måde bliver mere plads på banen og mere boldberøring for den enkelte spiller,” siger Mikkel Daniel Jung.

Den bløde bold giver muligheder

Derudover mener Mikkel Daniel Jung, at man ved at bruge Max. Totalhåndbold-konceptet også kan udvikle sig og blive en mere inspirerende træner. Her kan får du nemlig som træner mulighed for at tilpasse spillet til børnenes niveau - uden at de stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor kampen ikke spilles som i fjernsynet.

“Man får som træner givet nogle pædagogiske værktøjer - værktøjer, som man også havde før - men det er nemmere for spillerne at acceptere variationer i spillet inden for Max. Totalhåndbolds rammer,” siger Mikkel Daniel Jung og fortsætter:

“Og samtidig kommer der endnu mere af det legende element i spillet med Max. Totalhåndbold, fordi børnene med den blødere håndbold i hånden pludselig kan det, som de ser håndboldspillere i fjernsynet gøre.”

Med Max. Totalhåndbold har vi et håndboldkoncept, der tilgodeser rigtig meget udvikling frem mod det færdige håndbold-koncept

Mikkel Daniel Jung, DGI Østjylland

Med den røde eller grønne bold er det nemlig langt nemmere at lave de hårde skud på mål, at svirpe med håndleddet og lave underhåndskast. Teknikker, som børn på den alder vil have meget sværere ved at indøve med den almindelige, tunge håndbold.

Både selvtillid og håndboldglæde stiger

I Max. Totalhåndbold er der mange skud på mål, og bolden skifter hurtigt både hold og hænder. Det giver et spil med en masse energi, og samtidig resulterer det også i et mere “risikofrit” spil, som Mikkel Daniel Jung beskriver det.

“Børnene oplever, at det ikke gør noget, at de brænder ved at tage skuddet, og derfor tør de også mere at tage skuddet. I almindelig håndbold oplever jeg, at børnene tøver mere med at skyde på mål, fordi der kan gå længere tid, før holdet får bolden igen. Men i Max. Totalhåndbold går der måske 20 sekunder, før de har bolden igen - og derfor er der mange flere af børnene, som tør at tage chancen og skyde på mål,” siger Mikkel Daniel Jung.

Og det betyder mere end bare et spil med mange skud på mål. I sidste ende vil et spil, hvor børnene ikke tøver med at tage chancer, og hvor der er rum til at øve sig, nemlig betyde flere succesoplevelse og mere mod på håndbold.

“For når børnene tager chancerne og får nogle succesoplevelser, så vil de også turde at gøre det igen. Og i takt med det stiger børnenes selvtillid og den opfattelse, de har af sem selv som håndboldspillere,” siger Mikkel Daniel Jung.