Fælles plan for udendørs aktiviteter ligger klar

Dansk Håndbold Forbund og DGI Håndbold har en plan klar for, hvordan der kan trænes håndbold udendørs. Planen præsenteres, når der udstikkes nye retningslinjer fra myndighederne og statsministeren.

DGI Håndbold og Dansk Håndboldforbund er klar med vejledning til udendørs håndboldtræning - lige så snart myndighederne giver grønt lys. Foto: Jan Christensen

Håndbolden er en af de idrætsgrene, som er hårdest ramt af coronaudbruddet i Danmark.Ifølge myndighedernes risikoberegninger hører indendørsidræt med kropskontakt nemlig til i den gruppe af aktiviteter, der vurderes at have en meget høj risiko i forhold til smittespredning.

Derfor forventer hverken DGI Håndbold eller Dansk Håndbold Forbund ikke, at der i den kommende tid bliver mulighed for at spille håndbold indendørs.

De to organisationer har derfor brugt den seneste tid på at forberede en plan, der kan sættes i værk, når statsministeren forhåbentlig inden d. 10. maj kommer med en ny melding om yderligere aktivitet i det danske samfund.

Planen ligger klar...

Niels Chr. Pedersen, der er formand i DGI Håndbold, har været med i samarbejdet omkring planen. Han siger:

”Vi er naturligvis alle ivrige efter at komme i gang med håndbolden igen. Men på grund af håndboldens natur, har vi valgt at vente med udendørstræning – præcis som også fodbolden. Hvis vi inden for de næste dage får grønt lys for en yderligere åbning, ruller vi vores plan ud. Den sætter rammerne for udendørstræning uden kropskontakt og kan iværksættes på et hvilket som helst udendørsareal, hvis man overholder de rammer om blandt andet afstand og materialer, vi angiver i forlængelse af sundhedsmyndighedernes krav og opfordringer.”

...Men bliver i skuffen lidt endnu

Morten Stig Christensen, der er generalsekretær i Dansk Håndbold Forbund, fortæller, at planen bliver i skuffen, til der er nye meldinger fra myndighederne. Men i Dansk Håndbold Forbund står man klar inden da til at hjælpe foreninger, der har brug for råd og vejledning:

”Vi er gennem de seneste dage blevet kontaktet af enkelte foreninger, der fortæller om udfordringer i dialogen med kommunerne om de udendørs faciliteter. Kommunerne vil have en forsikring eller plan fra det enkelte forbund, før de kan give foreningerne adgang til at booke de udendørs faciliteter. Hvis man oplever den slags udfordringer, er man naturligvis velkommen til at kontakte os i Dansk Håndbold Forbund, så skal vi nok forsøge at hjælpe foreningerne videre, så de ikke kommer til at stå bagerst i køen, hvis der kommer politiske beslutninger, der kræver fordeling af træningsfaciliteter.”

Dansk Håndbold Forbund har nedsat en taskforce, der arbejder på at bistå foreningerne i forhold til corona-relaterede spørgsmål. Taskforcen kan kontaktes på covid19@dhf.dk.