Håndboldtræner: Sådan sikrer du både individuel og kollektiv udvikling

Den individuelle og kollektive udvikling på et håndboldhold hænger sammen - og samtidig er det udviklingen, der fastholder børnene i håndbold.

Følelsen af at udvikle sig er med til at fastholde børn og unge i håndbold. Foto: Camilla Thorsø Lund

De fleste har på et eller andet tidspunkt i løbet af deres barndom klatret i træer; nået den lange vej op forbi de første fem grene. Og ønsket om at nå den sjette har aldrig været større.

“Uanset hvor højt man som barn kunne klatre op i træet, så ønskede man altid, at man kom op til den næste gren - og derefter den næste. Og den mekanisme tror jeg, der bor i alle mennesker. Også børn. Vi har alle et behov for at mærke, at vi udvikler os,” siger Christoffer Høj Nygaard.

Han har været håndboldtræner gennem de sidste 10 sæsoner, og i dag står han også for flere forskellige DGI-kurser målrettet håndboldtrænere - blandt andet et, der sætter fokus på, hvordan man som håndboldtræner kan udvikle sine spillere såvel individuelt som kollektivt.

“I håndbold er de individuelle færdigheder en forudsætning for det kollektive. Vi har alle sammen noget individuelt at byde ind med. Om det er de store fintekompetencer, det gode skud eller det at være den gode ven eller lederen, der går forrest. Uanset hvad så er det alle kompetencer, som er med til at skabe en synergieffekt, som udvikler det kollektive hold,” siger Christoffer Høj Nygaard.

Italesæt jeres mål og øvelser

På et håndboldhold hænger den individuelle og kollektive udvikling unægteligt sammen. For i takt med at holdet udvikler sig og bliver bedre - så vil de enkelte spillere også få finpudset deres individuelle kundskaber. Og omvendt.

I håndbold er de individuelle færdigheder en forudsætning for det kollektive. Vi har alle sammen noget individuelt at byde ind med

Christoffer Høj Nygaard, håndboldtræner og kursusleder

“Den kollektive udvikling handler meget om at føle sig sammen om noget og at føle, at man kan opnå mål i samarbejde med resten af holdet. Den individuelle udvikling handler mere om den glæde, man får indvendig, hvis man opnår noget som enkeltspiller,” siger Christoffer Høj Nygaard.

For at skabe udvikling på begge parametre er det altafgørende, at såvel træner som spillere er med på, hvor man er på vej hen. Derfor lyder et godt råd fra Christoffer Høj Nygaard, at man som træner skal forklare, hvorfor man laver den bestemte øvelse: Forklar, hvor vi er på vej hen, og hvad vi vil lære ved at lave denne øvelse, lyder rådet:

  • "Vi øver dette kast, fordi vi gerne vil blive bedre til at aflevere"
  • "Vi øver denne tackling, fordi vi gerne vil blive bedre i det defensive mand-mod-mand spil’"
  • ‘Vi øver denne finte, fordi vi vil være bedre til at komme igennem til målet’

“Det gælder om at være tydelig i sin kommunikation til spillerne og forklare dem, at hvis vi vil kunne det her, så skal vi først være bedre til noget andet,” siger Christoffer Høj Nygaard.

Det er både en fordel for spillerne, der kan finde motivation i de enkelte øvelser ved at vide, hvad belønningen er. Men samtidig kan det også være en fordel som træner, fortæller han.

“Det handler ikke kun om, at spillerne skal vide, hvad man laver. Det handler lige så meget om, at man som træner kan bruge det i sin planlægning af træningen. Hvad vil vi gerne blive bedre til til næste træning? Den næste måned? Det næste år? Det gør træneren skarp på holdets mål og giver mulighed for at reflektere over, hvor man vil hen,” siger Christoffer Høj Nygaard.

Det er klart, at når børn får succes - ikke bare med at score et mål eller at lave en god aflevering - så giver det dem en tro på, at de kan finde ud af sporten

Stig Brostrōm, professor emeritus, Aarhus Universitet

Derfor lyder et andet godt råd, at man som træner ikke nødvendigvis afbryder og retter i spillet. Når I træner forsvarsspil og tacklinger, så lad være med at rette fejl i angrebet, lyder rådet.

“Når man træner et børne- eller ungdomshold, vil man jo nærmest kunne rette småting overalt. Men hvis man gør det, vil det forstyrre det klare fokus fra øvelsen,” siger Christoffer Høj Nygaard.

Udvikling er med til at fastholde

Hvor meget du som træner skal italesætte holdets mål og øvelsens fokus afhænger af spillernes alder og niveau. I takt med alderen vil de unge håndboldspirer flytte sig mere over i “præstationsalderen”, hvor konkurrencen kommer til at fylde en større del af spillet.

“Og her kan det blive nødvendigt som træner at italesætte mere, end man har været vant til før,” siger Christoffer Høj Nygaard.

Netop det at mærke udvikling - individuelt såvel som kollektivt - er afgørende i forhold til børns lyst til at blive ved med at spille håndbold. Og samtidig er det med til at opbygge børnenes selvtillid. Det fortæller Stig Brostrōm, der er professor emeritus ved Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet.

“Det er klart, at når børn får succes - ikke bare med at score et mål eller at lave en god aflevering - så giver det dem en tro på, at de kan finde ud af sporten. Og derfor er det vigtigt, at man som håndboldtræner for børn og unge sørger for at give dem succesoplevelser med de øvelser, man laver. Det er med til at opbygge deres selvtillid,” siger Stig Brostrōm.

Sådan gælder det, når man er håndboldtræner for børn - og i al anden pædagogik, fortæller han.

“Børn skal udfordres. De må gerne stå på tæer og anstrenge sig - men samtidig skal de have en oplevelse af, at når de gør det sammen med andre og får støtte af både kammerater og voksne, så får de også succes med det,” siger Stig Brostrōm og fortsætter:

“Det er jo faktisk den bedste læringstilgang. At man gør noget, man egentlig ikke kan selv, men sammen med andre kan man godt - og derefter kommer man også til at kunne det på egen hånd senere. Det er vigtigt, at børnene oplever, at de udvikler sig, for det medvirker det til at skabe motivation og glæde ved håndbold.”

Succesoplevelser driver værket

Belønningen ved at have fokus på både spillernes individuelle og kollektive udvikling vil være - ja; at se udviklingen i sig selv. Og at se spillerne og holdet vokse med de opgaver, du som træner giver dem.

“Der er ikke noget barn, som ikke vil blive glad, hvis han tillærte sig nye evner. Og der er ikke noget hold, som ikke ville være glade sammen, hvis de i fællesskab finder ud af at knække koden på noget, som de har haft svært ved. Eller lille Karla scorer sit første mål nogensinde,” siger Christoffer Høj Nygaard.

Og netop dér ligger årsagen til manges primære motivation for at være håndboldtræner - i bund og grund handler det om at være med til at støtte den udvikling, børnene og de unge mennesker er i, forklarer Christoffer Høj Nygaard. Og se dem lykkes med det - både som spiller og som hold.

“Alle vil jo blive grebet af den stemning og den lykkefølelse, det er for Karla - uanset om man er interesseret i håndbold eller ej. Det smitter jo.”