Er medlemmerne tilfredse i din klub?

Medlemsundersøgelse gjorde håndboldklub klogere på medlemmernes forventninger.

Er ingen brok og ingen klager et udtryk for, at alle i klubben er tilfredse? Bliv klogere ved hjælp af en medlemsundersøgelse. DGI hjælper.

Det går godt i Hørning Håndboldklub. Så vidt de ved. De har i hvert fald ikke hørt andet.

Der er ca. 550 medlemmer, det går fint med at skaffe trænere, og stemningen i hallen er som regel god.

Foreningen satser primært på bredden, og at det skal være sjovt at gå til træning. Som i mange andre foreninger er det en håndfuld frivillige i bestyrelsen, der står for praktik og administration.

Men er ingen brok og klager et tegn på at alle er tilfredse? Eller er det et tegn på, at man ikke tør gå kritisk til bestyrelsen?

Det satte bestyrelsen i håndboldklubben sig til at få undersøgt. De fik tilbudt et forløb med ”Klub under Lup”, som er DGIs modul til at lave medlemsundersøgelser og få taget pulsen på medlemstilfredshed og ønsker om ændringer. 

”Vi har en fornemmelse af, at det går godt i klubben. Men vi ved jo ikke, om der er snak i krogene, som ikke når til os. Med en anonym undersøgelse ville vi kunne få det at vide, ligesom vi håbede på at få inspiration til, hvad vi kan gøre endnu bedre,” siger Sanne Ørtenblad, bestyrelsesmedlem og tidligere næstformand i Hørning Håndboldklub.

Undersøgelsen var let at gå til

Selve undersøgelsen var meget let at gå til, fortæller Sanne Ørtenblad. Bestyrelsen havde i oktober besøg af en konsulent fra DGI, som fortalte om Klub under Lup og hjalp dem med at finde ud af, hvad de gerne ville have fokus på i deres undersøgelse.

Så blev undersøgelsen sat op og klubben fik et link, som blev sendt rundt via klubmailen. Derudover lagde de opfordringer på Facebook og Instagram, hvor klubben er aktiv. Kort før jul havde de svarene og fik hjælp fra DGI til at analysere dem.

Omkring 30 % havde svaret, hvilket er en okay svarprocent. Den viste en stor tilfredshed med klubben – og at medlemmerne ønsker fokus på det sociale og bredden – præcis som også er målet for bestyrelsens arbejde.

”Vi blev ikke så overraskede over svarene. Heldigvis var langt de fleste positive og passede med vores indtryk," fortæller Sanne Ørtenblad.

Udover at få bekræftet, at klubben har snuden i det rette spor, var der god energi og karma at hente i kommentarerne.

"Det bedste var, at en del havde skrevet uddybende kommentarer. Som frivillig går man ikke rundt og fisker efter anerkendelse til træning onsdag aften. Men det fik vi herigennem, og det var rigtig rart,” fortæller Sanne Ørtenblad.

Meget let at gå til og kræver (næsten) ingen frivillige kræfter

Sanne Ørtenblad og Hørning Håndboldklub har været glad for Klub Under Lup-forløbet. Mest fordi de har fået nogle brugbare svar fra medlemmerne, næsten uden det har krævet kræfter fra bestyrelsen.

”Det var utrolig let at gå til og krævede nærmest intet af os som bestyrelse. Da vi havde haft det indledende møde og sagt, hvad vi gerne ville have fokus på, gik det næsten af sig selv. Det er meget de samme, som trækker læsset i forhold til det organisatoriske i foreningen, og vi er ligesom fyldt op med de opgaver, vi allerede har. Derfor er det dejligt, at vi har kunnet få denne her viden om medlemmerne, uden at vi selv har skullet arbejde mere for det,” siger hun.

Hun vil anbefale andre foreninger at gøre det samme – både hvor det går godt, og hvor der er udfordringer:

”Vi oplever ofte at andre foreninger spørger os til, hvordan vi får trænere nok eller hvad vi gør i foreningen. Sådan en medlemsundersøgelse kan jo være med til at give nogle bud på, hvad det er medlemmer og trænere gerne vil have mere af, så de bliver endnu mere tilfredse med foreningen”.

Tager en dag til udvikling

Til sommer tager hele bestyrelsen en dag i et sommerhus. Her vil de bruge nogle kræfter på at arbejde med udvikling af foreningen. Der vil de tage svarene med og overveje, hvordan de kan fremtidssikre foreningen.

”Svarene var positive, men de kan stadig give os et udgangspunkt for, hvordan vi skal arbejde med foreningen fremover,” siger Sanne Ørtenblad.