Jubii - så rykker håndbolden ind igen

Lørdag den 6. juni om aftenen er de politiske partier blevet enige om en yderligere åbning af Danmark. Åbningen betyder blandt andet, at de indendørs idrætter og dermed også håndbolden endelig kan få lov at komme ind i de danske haller igen.

Håndbolden i Danmark kan nu rulle i hallerne igen.

De danske håndboldforeninger og trænere har den sidste tid måttet nøjes med udendørs træning med restriktioner på grund af den omfattende nedlukning af det danske samfund. Mange trænere har arbejdet kreativt med gode løsninger på sand og græs, og der er grund til at rose vores trænere for det stykke foreningsarbejde, der er blevet udført den sidste periode, blandt andet med hjælp fra de træningsforslag og programmer som DGI håndbold og DHF og ikke mindst mange dygtige trænere har delt flittigt på nettet.

Men den yderligere genåbning, som partierne lørdag aften er blevet enige om, betyder alligevel, at vi med stor begejstring kan konstatere, at der snart må spilles håndbold indendørs igen.

Det må dog forudses, at håndbolden stadig vil være underlagt flere af de samme restriktioner som ved den udendørs træning omkring afstand, hygiejne og afspritning. De nærmere detaljer om dette vil blive forhandlet på plads i de nærmeste dage – og vi opfordrer derfor til, at disse nærmere anvisninger afventes.

Ligeledes må det forudses, at der også skal afventes aftaler med kommunerne, inden hallerne kan åbne for idrætsaktiviteter. Personalet skal have tid til at forberede hallerne på ”invasionen” af længselsfulde spillere, og mange foreninger har nok heller ikke en helt konkret timefordeling på plads på grund af den lange pause.

Derfor skal man ikke forvente, at man allerede fra på mandag kan rykke ind i hallerne igen. Dansk Håndbold Forbund og DGI Håndbold kommer med en fælles udmelding, når retningslinjerne er på plads.

I DGI håndbold og DHF vil vi dog gerne allerede nu gerne sætte fokus på, at man ud over de særlige retningslinjer for håndbolden, der meldes ud snarest, også følger de generelle anvisninger fra sundhedsmyndighederne og politiet.

De væsentligste er, at der maximalt må samles 50 personer, og at spillere og trænere skal blive hjemme, hvis de er i risikogruppen eller har symptomer, der giver mistanke om, at de er smittet med Covid-19.

Retningslinjerne forudsætter også, at man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte. Det er fortsat et fælles ansvar at sikre, at spredningen af coronasmitte kan holdes under kontrol, så samfundet kan opretholde en tilstand, der minder mere og mere om det, vi kender fra før smittespredningen.

Fokus på den gode, fysiske opstart

Et meget vigtigt perspektiv i opstarten af håndbolden er også hensynet til spillernes fysiske tilstand. Efter flere måneder uden håndboldtræning opfordrer vi til, at man ikke farer for hårdt frem, men fokuserer på en kontinuerlig opbygning af træningsmængden.

En forsigtig opstart handler både om at sikre, at vi ikke spreder unødig smitte, men også om at vi tager vare på vores spillere og sikrer, at de ikke får overbelastningsskader.