Vejledning til håndbold efter sundhedskrisen

Opdateret 20. november: DGI Håndbold og Dansk Håndbold Forbund har sammen udarbejdet en række gode råd til henholdsvis foreninger, trænere, spillere og forældre.

Hele Håndbolddanmark har ventet tålmodigt på de nye retningslinjer efter de yderligere indskærpelser meldt ud fra Statsministeriet fredag den 22. oktober – gældende fra den 26. oktober 2020.

Bliv klogere på, hvilke retningslinjer foreninger og faciliteter skal følge her.
DGI og Dansk Håndbold Forbund har været igennem retningslinjerne fra DIF, DGI og Firmaidrætten, og via nedenstående links kan du blive klogere på, hvordan retningslinjerne passer ind i en håndboldkontekst.

Det er vigtigt at understrege, at de opdaterede retningslinjer for håndbolden forudsætter, at man ud over de særlige retningslinjer for håndbolden også følger de generelle anvisninger fra sundhedsmyndighederne og politiet. De væsentligste er, at:

  • Forsamlingsforbud på 10 personer gælder voksne fra 22 år og derover. En evt. træner, frivillig eller dommer tæller med i det samlede antal.
  • Forsamlingsforbud på 50 personer gælder for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge til og med 21 år. Der må gerne være nødvendige voksne til stede som en del af forsamlingen på 50 personer. En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold, hvis tilstedeværelse er nødvendig for, at aktiviteten kan udføres forsvarligt. Der må ikke blandes voksne udøvere med ungdomsudøvere. Hvis blot én 22-årig deltager som udøver, gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer.
  • Med virkning fra den 29. oktober og foreløbig frem til den 2. januar 2021, skal der bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse. Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover. Der skal ikke bæres mundbind under selve idrætsaktiviteten – det gælder både udøvere, træner og dommere. Det skal bæres ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætshallen, hvor aktiviteten skal udføres hvis man møder omklædt.
  • Du må som trænere for spillere over 22 år kun have ansvaret for træning af én gruppe ad gangen. Det betyder, at en træner IKKE må facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere hold, der er til stede samtidig.
  • Sektionsopdelt træning kan fortsat ske med separate hold (og trænere). Det betyder, at der fortsat kan gennemføres træning i flere grupper på max 10 personer inkl. træner, HVIS der er tale om grupper med egen træner og træningsforløb.

Retningslinjerne forudsætter også, at man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte. I skal også være OBS på lokale retningslinjer og guidelines fra fx jeres idrætsfaciliteter. Der er nemlig forskel på, om indendørs idrætsfaciliteter har åbnet adgang for fx omklædnings- og badefaciliteter.

Det er fortsat et fælles ansvar at sikre, at spredningen af coronasmitte kan holdes under kontrol, så samfundet kan opretholde en tilstand, og at der ikke skal indføres yderligere restriktioner for at hindre smittespredning.