Sæt bevægelse og fællesskab på skoleskemaet med Diggi

"Diggi" er et aktivt forløb for 0.-4. klasse, som kobler bevægelse og læring i dansk og matematik.