Sæt bevægelse og fællesskab på skoleskemaet

"Diggi" er et aktivt forløb udviklet af lærere, som kobler bevægelse og læring i dansk og matematik. Diggi har forløb for elever i 0.-2. klasse og 3.-4. klasse.