Sæt bevægelse og fællesskab på skoleskemaet med Diggi

"Diggi" er et aktivt forløb for 0.-4. klasse, som kobler bevægelse og læring i dansk og matematik, uden det går ud over de fagspecifikke læringsmål.

  • Diggi-forløbet er udviklet til skoler og klubber i samarbejde med to folkeskolelærere, med stor baggrund indenfor håndboldens verden.
  • Over 270 forløb er afviklet på knap 100 skoler
  • 5000 børn har deltaget