Rutedata

Funder - Viborg højdeprofil og download ruten til din GPS

Bemærk: Der kommer enkelte ændringer til nedenstående ruteprofil angående de indlagte bjerg- og pointspurters placering.

Download ruten

Klik her for at downloade ruten.

DENMARK23-Profil_50KM.jpg

EBT23_DENMARK_5PARCOURS_05.jpg

Bakkespurter

DENMARK23-PP_ALPE DÔÇÖDOLLERUP Climb.jpg