Rutedata

Frederiks - Viborg højdeprofil

Frederiks 40 km.PNG

Da ruten kører gennem private lodsejeres jord, vil den først blive tilgængelig for download ca. 1 uge før løbet.