12 nye instruktører i DGI Hundesport

Et samarbejde med DCH (Danmarks civile Hundeførerforening) om den nye grunduddannelse gør, at det nu er muligt at blive DGI instruktør indenfor hundesport. De første 12 DGI instruktører er godt tilfredse med forløbet.

Der er godt nyt til dig, der har lyst til at blive instruktør indenfor hundesport. DCH og DGI har netop færdiggjort et pilotprojekt med en grunduddannelse. Der er stemning for, at samarbejdet fortsætter, og det giver kommende instruktører muligheden for at dygtiggøre sig.

Indtil videre er 12 nye dygtige DGI instruktører på banen. En af dem er Mads Samsøe, der er formand i Vedbæk Hundeklub, hvor han har ageret som trænerføl i tre år. Hans forening er glad for, at der er kommet en fælles uddannelse, og har hele fire kursister med på uddannelse, så de kan dække behovet for trænere i klubben.

”Det har været overraskende godt, ” fortæller Mads Samsøe, og uddyber det med, at niveauet har været højt både hos undervisere og kursister. ”Indholdet har handlet meget om mennesker og ikke kun hunde, og der har været masser af dialog, meningsudveksling og inddragelse af undervisernes og kursisternes erfaringer”.

Sådan er grunduddannelsen bygget op

Grunduddannelsen forløber over fire måneder og indeholder syv moduler. Seks moduler er endagskurser og et modul er et weekendkursus med overnatning. Uddannelsen omfatter 56 undervisningstimer. Den første grunduddannelse i 2017 er udbudt på Sjælland.

Teori kan bruges i praksis

Uddannelsens indhold spænder lige fra hvalpens socialisering til holdtræning i praksis. Indholdet er fra DCH’s grunduddannelse, og samarbejdet mellem DGI og DCH har blandt andet medført et ensartet niveau og indhold i hele landet. De foreninger, der ikke er medlem af DCH, har fået en mulighed for at sende deres trænerføl på grunduddannelse. Samtidig er fordelen ved fælles struktur og indhold, at trænerne på sigt kan bruge deres uddannelse alle steder.

Peter Knudsen, der er en af underviserne på den nye grunduddannelse, ser en stor vigtighed i, at trænerne i foreningerne er godt klædt på.

”Vi skylder hundeførerne, at de møder en kvalificeret og veluddannet instruktør, og at de får kredit for pengene. Vi sælger en vare ude i klubberne, og den skal have en vis kvalitet”.

I Vedbæk Hundeklub har medlemmerne allerede fået gavn af deres nye træneres viden. De har blandt andet brugt ekstra tid på at forventningsafstemme med hundeførerne til en teoriaften. Det har medført mere engagerede hundeførere med en mere positiv indgang til træningen. Posen blev rystet godt, og nye forventninger og ønsker inddrages nu også i træningen.

Det lærer du om på grunduddannelsen

  • Hundens historie, udvikling og prægning
  • Introduktion/pædagogik, kommunikation og planlægning
  • Hundens sprog og kommunikation
  • Indlæringsprincipper og- metoder
  • Raceegenskaber
  • Hvalpens socialisering, opdragelse og træning
  • Grundlæggende holdtræning i praksis

Er grunduddannelsen noget for mig?

Grunduddannelsen henvender sig primært til nuværende eller kommende trænere i klubber med hundesport. Du får grundlæggende viden og kan bruge denne viden til at hjælpe andre hundeejere til at få det mest optimale samspil med deres hund.

Du møder andre engagerede kursister på uddannelsen og får mulighed for at erfaringsudveksle og gå i dialog om relevante emner. Nogle af Danmarks bedste undervisere er tilknyttet uddannelsen, så du er garanteret velforberedte oplæg og kvalificerede svar, også selvom der ikke altid er en facitliste, når det gælder fører og hund.

Mange foreninger og kommuner yder tilskud til uddannelsen, så det er helt sikkert værd at undersøge, om det er en mulighed i din forening.