DGI Hundesports anbefalinger til genopstart efter corona-pause (Opdateret den 30. okt.)

I DGI Hundesport glæder vi os over genåbningen af foreningslivet. Der er dog forbud mod at arrangere træning eller aktiviteter, hvor flere end 10 personer er samlet.

Det er forsvarligt at afholde hundetræning og aktiviteter, hvis man følger nedenstående retningslinjer.

Forsamlingsforbuddet er pt. 10 personer. Det giver udfordringer ved afholdelse af træning, konkurrencer, prøver, kurser og lignende. Der må dog godt være flere adskilte grupper til stede på/i samme idrætsfacilitet. Er banen delt op i flere sektioner, skal der være mindst 2 meter mellem hver sektion. Sektionerne skal markeres tydeligt, brug fx kegler, toppe, snor eller skillevægge. Forsamlingstætheden i hver sektion må ikke komme under 4 kvm pr person.

Træneren

En træner må gerne have ansvaret for aktiviteterne i flere grupper, HVIS han/hun kun er en del af den ene gruppe – han/hun må således ikke have kontakt med de andre grupper. Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Husk at tælle trænere eller frivillige med i de max 10 personer.

Deltagerne

Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper.

Ved indendørs ophold skal der fra den 29. oktober bæres mundbind. Under selve aktiviteten/træningen kan mundbindet undlades.

DcH og DGI Hundesports råd til aktivitet i foreningsregi

Klubhuse
Klubhusene kan nu igen bruges til foreningsaktiviteter efter følgende retningslinjer:

  • Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal være synlige ved opslag eller plakater
  • Håndsprit (70-85% alkohol) skal være tilgængeligt
  • Der skal holdes en afstand på 1 meter mellem personer
  • I lokaler, hvor man væsentligt sidder ned, skal der være 2 kvadratmeter gulvareal pr. person. Arealet opgøres fra væg til væg uanset inventar. (Sæt evt. en seddel op med tilladt antal personer i lokalet)
  • I køkkener/kantiner/klubhuse skal der sørges for tilstrækkelig afstand mellem bordene, og det skal sikres, at der ikke opstår kødannelse ved fx betaling

Rengøring
Det er vigtigt med grundig rengøring

  • Fælles kontaktpunkter rengøres dagligt eller oftere ved mange berøringer
  • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de er helt fyldt
  • Fælles redskaber og remedier rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes egne redskaber

Kontaktpunkter
Der bør sikres grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og laves en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) af kontaktpunkter.

Fælles kontaktpunkter kan med fordel markeres, lige som fjernelse af ikke-nødvendige kontaktpunkter og fremme af kontaktfrie løsninger anbefales.

Kontaktpunkter kan fx være: Håndtag, gelændere, stikkontakter, bordoverflader, vandhaner og redskaber, som berøres af mange.

Toiletter
Toiletter rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres.

Der skal være let adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder.

Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker.

Pas på hinanden

Den enkelte forening er ansvarlig for egne aktiviteter. DGI Hundesport opfordrer på det kraftigste til, at man følger krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, DcH og DGI.​

Vær ligeledes opmærksom på, at der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. Kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres.