DGI Hundesports anbefalinger til genopstart efter corona-pause (Opdateret den 8. juli)

I DGI Hundesport glæder vi os over genåbningen af foreningslivet. Der er dog fortsat forbud mod at arrangere træning eller aktiviteter, hvor flere end 100 personer er samlet.

Det er forsvarligt at starte hundetræning op igen, hvis man følger nedenstående retningslinjer.

Det er med stor glæde at DcH og DGI Hundesport kan genoptage aktiviteter i foreningsregi.

Forsamlingsforbuddet er nu hævet til 100 personer. Det giver mulighed for, at vi igen kan afholde konkurrencer, prøver, kurser og lignende. Husk at tælle dommere, hjælpere, kantinepersonale og tilskuere med.

DcH og DGI Hundesports råd til aktivitet i foreningsregi

Klubhuse
Klubhusene kan nu igen bruges til foreningsaktiviteter efter følgende retningslinjer:

  • Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal være synlige ved opslag eller plakater
  • Håndsprit (70-85% alkohol) skal være tilgængeligt
  • Der skal holdes en afstand på 1 meter mellem personer
  • I lokaler, hvor man væsentligt sidder ned, skal der være 2 kvadratmeter gulvareal pr. person. Arealet opgøres fra væg til væg uanset inventar. (Sæt evt. en seddel op med tilladt antal personer i lokalet)
  • I køkkener/kantiner/klubhuse skal der sørges for tilstrækkelig afstand mellem bordene, og det skal sikres, at der ikke opstår kødannelse ved fx betaling

Rengøring
Det er vigtigt med grundig rengøring

  • Fælles kontaktpunkter rengøres dagligt eller oftere ved mange berøringer
  • Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de er helt fyldt
  • Fælles redskaber og remedier rengøres mellem forskellige brugere, eller der benyttes egne redskaber

Kontaktpunkter
Der bør sikres grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og laves en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed efter en konkret vurdering) af kontaktpunkter.

Fælles kontaktpunkter kan med fordel markeres, lige som fjernelse af ikke-nødvendige kontaktpunkter og fremme af kontaktfrie løsninger anbefales.

Kontaktpunkter kan fx være: Håndtag, gelændere, stikkontakter, bordoverflader, vandhaner og redskaber, som berøres af mange.

Toiletter
Toiletter rengøres grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter en konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres.

Der skal være let adgang for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder.

Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker.

Pas på hinanden

Den enkelte forening er ansvarlig for egne aktiviteter. DGI Hundesport opfordrer på det kraftigste til, at man følger krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, DcH og DGI.​

Vær ligeledes opmærksom på, at der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. Kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres.