Baneopstilling i agility

Dommeren bestemmer, hvilke forhindringer der skal benyttes, antal numre samt opstilling af forhindringer (sværhedsgraden) - under hensyntagen til hundenes niveau. En bane består af:

Begynder
Min 12 og max 22 forhindringer (numre).

Begynder niveau karakteriseres ved:

 • Med god plads mellem redskaberne. Uden ”fælder”.
 • Med lettere kombinationer.
 • Ingen skarpe vendinger.
 • Med få skift.
 • ”En let løbebane”.

Let øvet
Min 15 og max 22 forhindringer (numre).

Let øvet niveau karakteriseres ved:

 • Mindre plads mellem redskaberne.
 • Få ”fælder”.
 • Større, men ikke meget svære kombinationer Få skarpe vendinger.
 • Flere steder hvor skift med fordel kan bruges ”Et moderat teknisk bane”.

Øvet
Min 15 og max 22 forhindringer (numre) .

Øvet niveau karakteriseres ved:

 • Min. plads mellem redskaberne.
 • Flere ”fælder”.
 • Større svære kombinationer.
 • Skarpere vendinger.
 • Skift kan bruges med fordel.
 • Man skal kunne opnå en fordel ved at kunne handle på begge sider.
 • Ekvipager der kan arbejde på større afstand vil have fordele
 • ”En teknisk svær bane”.

Generelt for alle niveauer

 • Der skal være ”flow” over banen, dvs. løbet skal være glidende.
 • Det er tilladt at anvende den samme forhindring flere gange.
 • Der skal anvendes start-/målpinde, som placeres max 1 meter fra første og max 1 meter efter sidste forhindring.
 • Start/mål placeres parallelt på samme baneside, og det kan være på samme sted. Alternativt kan bruges elektronisk tidstagning, der placeres så tæt på første og sidste forhindring som muligt.
 • Der må ikke være to kontaktfelts forhindringer efter hinanden.
 • Springhøjden kan varieres i højde fra spring til spring.
 • Man starter/stopper med et højdespring (der kan sluttes med et dobbeltspring).
 • Hunden skal have lige tilgang til hjul og længdespring, fra nedslaget af forrige forhindring og max 45° tilgang til efterfølgende forhindring.
 • Forhindringerne kan opstilles med varierende afstand mellem hver forhindring. Små: fra 4 m til 7 m Mellem: fra 5 m til 7 m. Stor: fra 5 m til 7 m.
 • Afstanden måles ud fra en hunds naturlige løbebane. Man undgår, om muligt, skarpe vendinger af hensyn til hunden.
 • Hjul, pose, mur og slalom bruges kun 1 gang

Fakta

Forhindringerne skal være tydeligt nummererede i den rækkefølge, de skal forceres. Nummeret skal placeres på den side af forhindringen, den skal forceres fra.