Banetid i agility

Under hensyntagen til klassen og sværhedsgraden for passage af de opstillede forhindringer, fastsætter dommeren banens standardtid. Dommeren har ret til at ændre banens standardtid efter gennemløb af op til 5 hunde. Dommeren fastsætter endvidere banens max-tid, normalt dobbelt banetid, som også kan ændres indtil gennemløb af op til 5 hunde; dog ikke hvis en hund er blevet diskvalificeret pga. overskridelse af max-tid. Max-tiden må ikke være lavere end 1,5 x banens standardtid.

Tid måles i hundrededele sekunder.

Beregning af fejlpoint og placering

Fejlpoint beregnes ved sammentælling af dømte fejl, vægringer og tidsfejl. Fejl og vægringer tæller 5 fejlpoint. Den tid hunden har overskredet den fastsatte banetid, tæller 1 fejlpoint pr sekund. Tid måles i hundrededele sekunder. (Eks.: banetid = 65 sek., hundens tid 68,17 sek., 2 fejl og 1 vægring. Fejlpoint i alt udgør 3,17 + 10 + 5 = 18,17 fejlpoint).

Placeringer bestemmes ud fra a) færrest fejl, b) færrest banefejl, c) hurtigste tid. Ved lige resultat placeres hundene ens eller der foretages omløb.

Eksempel:

Hund   Banetid   Hundens tid   Fejl   Vægringer   Fejlpoint   Plac.
Fido      65,00         47,23            0            0              0,00          1
Caro     65,00         70,00            0            0              5,00         2  
King      65,00         65,00            1            0               5,00         3
Freje     65,00         34,19             1             1              10,00         4