Forhindringer i agility

Overgangsordning på forhindringer pr. 1. januar 2019 på længdespring-tunnelA-bræt og balancebom. Eksisterende spring kan benyttes til der indkøbes nye.

Sikkerhed

Alle redskaber skal være konstrueret sådan, at det altid er hundens sikkerhed, der er prioriteret højest, dvs. før vægt, materialevalg, pris mm.

Generelt for feltforhindringerne

Det er tilladt at bruge elektroniske felter. Gælder alle feltforhindringer. Det skal være muligt at placere en tunnel forsvarligt under A og balance. Gælder for alle tre feltforhindringer:
Kontaktfelterne må ikke være hvide, brune eller sorte.

Tunnel

Tunnelen består af et antistatisk materiale. Tunnelen kan fastholdes på flere måder blot åbningen er min. 60 cm, og der må ikke være fast metal i den øverste del af holderen. Længden 300- 600 cm. Tunnelen skal kunne fastgøres til underlaget.

Pose

Indgangen skal stå fast på jorden/gulvet og være af et Antislip og ikke skabe statisk elektricitet. Åbningen skal være 60 cm høj, 60-65 cm bred og 90 cm dyb.
Slæbet skal bestå af et antistatisk materiale. Slæbet skal have en diameter på 60-65 cm og en længde på 250-300 cm. Slæbet skal have en diameter på 60 - 65 cm og en længde på 180 - 220 cm. Udgangen må ikke være fæstnet til jorden.

A-bræt

Forhindringen består af 2 ramper, der skal være skridsikker og forsynet med "træde-pinde" med 20-30 cm afstand; dog må trædepindene ikke placeres inden for 10 cm fra kontaktfeltgrænserne. Trædepindene skal være mellem 5-10 mm høje og 20 mm bredde, uden skarpe kanter. De nederste 106 cm af hver rampe er kontaktfelter, der skal males i en afvigende farve, også på siderne. Hver side skal være 265-275 cm lang og 90 cm bred, der må øges til 115 cm på den nederste  del. Højden fra jord/gulv skal være 135 cm (ca 29°)-170 cm (ca 38°) – gerne justerbar. Højden på A-bræt bestemmes af arrangørerne. 

Balance

Forhindringen består af 3 planker, der skal være 360-380 cm lange. Bredden skal være 30 cm.
Den vandrette planke skal være 120-130 cm over jorden/gulvet. De nederste 90 cm af op- og nedgangsramperne er kontaktfelter, der males i en afvigende farve, også på siderne. Plankerne skal være skridsikre. Op- og nedgangsramperne skal være fastgjort til midtersektionen. Op- og nedgangsramper skal forsynes med "trædepinde" med 20-30 cm afstand; dog ikke indenfor 10 cm fra kontaktfeltgrænserne. Trædepindene skal være mellem 5-10 mm høje og 20 mm bredde, uden skarpe kanter. Forhindringen må ikke kunne vælte, og må ikke støttes med skråstivere eller bar- duner. Den totale forhindringslængde er fra L360xH130=10,3 meter til L380xH120=11,0 meter.

Vippe

Planken skal være 30 cm bred og 360-380 cm lang. Planken skal være sikkert fastgjort til understellet, som ikke må kunne vælte. Højden fra jord/gulv til over vippepunktet skal være 60 cm.
Akslen bør ikke være mere end 10 cm under vippepunktet. Planken skal være skridsikker og må ikke være forsynet med "trædepinde". Vippen skal kunne aktiveres, når 1 kg placeres på midten af kontaktfeltet. ”Vippet” må max. vare 2-3 sek. fra top til bund. De yderste 90 cm af begge ender af planken er kontaktfelter, der males i en afvigende farve, også på siderne. Højeste punkt på vippen er 120 cm.
Der skal være støddæmpende materiale under nedgangssiden på vippen.
Vippen skal selv vippe tilbage idet den forlades.

Slalom

Forhindringen består af 12 pinde, der er 3-5 cm tykke, 100 - 120 cm høje. Man må ikke bruge metalpinde. Slalom skal kunne fastgøres, så slalom ikke kan flytte sig. Der skal anvendes U-pløkke ved udvendig fastgørelse. Afstanden mellem pindene skal være 60 cm. Samme afstand mellem alle pinde. Pindene skal være i kontrastfarver. Der skal være minimum 3 skift mellem top og bund, enten med segmenter eller tape. Der kan laves farveskift mellem pindene. Centerskinnen må max. være 8 mm tyk og ikke bredere end 8 cm. Benene skal være placeret fornuftig, dvs. fødderne må ikke være på den side, hvor hundens linje er, når den forcerer slalom korrekt.

Hjul

Hullets diameter skal være 45 - 60 cm. Bredden af dækket er min 8 cm og max 18 cm.
Der skal anvendes ”nedrivelige” hjul efter internationale agilityregler.  Forhindringen skal være robust og stabil.
Af sikkerhedsgrunde skal den inderste del af dækket være udfyldt eller sammenspændt. Dækkets centrum over underlaget: 55 cm for både små og mellem / 80 cm for store hunde.  Faste forbindelser mellem dæk og ramme er ikke tilladt. Hunden skal have mulighed for at løbe mellem dæk og ramme. Forbindelserne mellem dæk og ramme samt evt. skarpe kanter på selve rammen, skal være skærmet af, eks. med rørisolerings- skåle, for at beskytte hunden. Der kan anvendes et selvstændigt hjul til lille hund. Hvis et nedriveligt hjul i den rette højde ikke fore- findes kan der benyttes et spring i stedet.
Hjulets ”fødder” (de vandrette dele der hviler på jorden) skal være halvanden gange højden – målt som afstanden fra jorden til oversiden af dækket (for stor hund).

Mur

Forhindringen skal forsynes med 3 - 5 dele i toppen, som kan nedrives. Bredden af springdelen skal være 120 - 130 cm. Tårnene er en del af forhindringen. De skal være mellem 100 - 120 cm, og de skal kunne vælte hver for sig. Tårnenes bredde/dybde skal være min/max 20/40 cm. Muren skal 20 cm dyb og min. 10 cm i toppen. Springhøjden er:

 • Lille hund max 20 - 30 cm
 • Mellem hund max 30 - 40 cm
 • Stor hund max 55 - 60 cm

Længdespring

Forhindringen består af 2 - 4 enkeltdele. Lille hund de 2 laveste dele, Mellem hund de 3 laveste dele, Stor hund 4 dele, Delene skal være konstrueret sådan, at de vælter, hvis hunden træder på dem. Hver del måler 15 cm i dybden. Vinklen af stigningen på hver del, skal være så fronten af efterfølgende del ikke er højere end bagenden på den forrige del. Højden, af den laveste del, skal være 15 cm. Højden, på den højeste del, kan maksimalt være 28 cm. Bredden er 120 cm og de efterfølgende dele må gerne være bredere, stigende, dog max 150 cm i bredden. Tydelige markeringspindene, Ø 3 - 5 cm x 120 - 130 cm, placeres i de 4 hjørner. Markeringspindene skal have farveskrift, og de må ikke fastgøres til enkeltdelene. Springlængden for Lille hund er fra 40 - 50 cm. Springlængden for Mellem hund er fra 70 - 90 cm. Springlængden for Stor hund er fra 90 - 150 cm. Springlængden for Lille senior 15 cm.

Spring

Springstøtterne skal være min. 100 cm. Starten af den øverste skråstiver skal være monteret minimum 75 cm. oppe.

Bredden af vingen skal være 40 - 60 cm. Højden af vingen skal være min. 100 cm ved den inderste springstøtte. Vingen skal være sådan, at en hund ikke kan passere igennem vingen. Vingen må ikke være udfyldt, dog må eksisterende spring pr. 1. januar 2018 bruges indtil, der skal indkøbes nye Der skal være en flade på toppene, så at toppene ikke virker som spyd.

Der bruges 1 tværligger pr. spring. Tværliggeren skal være udformet, så den ikke kan skade hunden ved nedrivning. Tværliggeren skal kunne rives ned ved et let stød, til begge sider.

Diameter/længde på tværliggeren skal være Ø3 - 5 cm og 120 - 130 cm lang. Der placeres kun et sæt holdere til tværliggeren i den gældende højde. Tværliggeren skal være tydelige og have kontrastfarver i mindst 3 segmenter, der fordeles jævnt over pindens længde. Farverne må ikke være grøn og rød. Spring må ikke have overskydende holdere, og støtterne skal kunne vælte uafhængigt af hinanden.

Springhøjden er:

 • Lille hund: 20 - 30 cm
 • Mellem hund: 30 - 40 cm
 • Intermediate: 40 - 50
 • Stor hund: 50 - 60 cm
 • Det er ikke tilladt med koste/hegn eller lignende under tværliggeren, hunden skal kunne løbe under.

Dobbelt spring

Dobbeltspring er 2 springforhindringer stillet parallelt sammen. Højden på det forreste spring skal være 15 - 25 cm lavere end det bagerste spring. Der bruges max. 1 overligger pr. spring. Den bagerste overligger skal være min. 10 - 20 cm længere end den forreste.

Springhøjden på bagerste spring er:

 • Lille hund: 20 - 30 cm
 • Mellem hund: 30 - 40 cm
 • Intermediate: 40 - 50 cm
 • Stor hund: 50 - 60 cm

Springlængden er:

 • Lille hund: 15 - 30 cm
 • Mellem hund: 25 - 50 cm
 • Stor hund: 40 - 55 cm