Korrekt forcering af forhindringer

Generelt

Fra det øjeblik ekvipagen kommer ind til start og til starten er gået, er de under dommerens kommando. Ekvipagen går ind i ringen. Handleren placerer hunden ved startlinjen.

Hunden må ikke fastholdes ved start øjeblikket. Bæres, skubbes, kastes, trækkes i nakken eller halen osv. (medfører disk – men banen må gerne løbes færdig). Unødvendig brug af tid i starten: 15 sek. regel benyttes i starten, for at minimere unødigt tidsforbrug, hvis det er muligt på tidtagningsanlægget. Nedtællingen starter, når dommeren giver startsignal (fløjter), efter de 15 sek. startes tiden, uanset om hunden har krydset startlinjen.

OBS: Når hunden først er forladt i startområdet, må hunden ikke længere berøres (medfører disk) Hunden skal starte, når der gives tilladelse, og der startes ved at hunden passerer det første spring. Dernæst tages forhindringerne i nummerrækkefølge og forhindringerne tages fra den side/ende, hvor nummeret er placeret. Efter sidste forhindring passeres mellem målpindene.

A-bræt og balance

Hunden skal berøre kontaktfeltet på opgangsrampen med mindst en del af en pote, passere over forhindringen og berøre nedgangsrampen med 4 poter samt kontaktfeltet på nedgangen med mindst en del af en pote. Opgangsfeltet dømmes ikke på balancen, med mindre der er 2 dommere på banen (feltdommer).

Vippe

Hunden skal berøre kontaktfeltet på opgangsrampen med mindst en del af en pote, passere henover midten til vippen tipper over, berøre kontaktfeltet på nedgangsrampen med mindst en del af en pote. Når vippen har rørt jorden må forhindringen forlades.

Slalom

Hunden skal starte ved at passere mellem 1. og 2. pind med 1. pind på sin venstre side. Hunden skal fortsætte med at passere mellem 2. og 3. pind o.s.v. indtil alle pinde er passeret.

Tunnel og pose

Hunden skal gå ind ad indgangen, og passere igennem.

Hjul

Hunden skal passere gennem hjulet - uden at nedrive.

Længdespring

Hunden skal springe henover elementerne uden at vælte dem, og samtidig skal hunden passere mellem de 2 forreste og de 2 bagerste markeringspinde.

Spring, Dobbeltspring og Mur

Hunden skal springe mellem opstanderne, over overliggeren - uden at nedrive.