Stævneafvikling

For at et stævne kan blive en god oplevelse for arrangør, stævnedeltagere, hunde, dommer, hjælpere og tilskuere, er der en række punkter, der skal være forberedt. Arrangøren skal ofre lige megen opmærksomhed på det sportslige som det sociale. Kun hvis begge områder er opfyldt kan man sikre et godt stævne.

Forberedelse

Overvej i god tid før afvikling:

  • Hvor stort stævnet skal være, herunder antal starter og stævnedage.
  • Tilbyd de niveauer, der dels henvender sig til begynderne, let øvede og de øvede.
  • Fastsæt stævnedato og tidsplan for udsendelse af invitation, tilmeldingsfrist m.v.
  • Stedet, hvor stævnet skal afvikles er meget vigtigt. Sørg for gode forhold til baneareal, tilskuere, biler, overnatningsfaciliteter, toiletfaciliteter, salg af vådt og tørt, fællesspisning osv.
  • Aftale med dommer om at dømme samt økonomiske forhold.
  • Overvej alternative arrangementer - fx et arrangement sammen med anden sportsgren / anden arrangør.
  • Hvordan/hvor der skal reklameres for stævnet.
  • Brugbare forhindringer m.m.
  • Nedsætte arrangørgruppe til at gennemføre det praktiske.

Invitation/tilmelding/bekræftelse

Invitationen skal udformes, så alle kan forstå oplysningerne. Der skal bl.a. oplyses om sted, dato, klokkeslæt for indskrivning, rækker, klasser og højde for A-brættet - samt praktiske oplysninger fx fællesspisning, overnatning, salg af vådt og tørt m.v. Endvidere skal oplyses om tilmeldingsfristen.

Ca. 1 uge før stævnet udsendes program til deltagerne pr. mail, hvilke klasser der gennemføres, tidsplan for stævnet

Program

Arrangøren skal udforme program, hvor startrækkefølge er angivet for alle klasser.

Hjælperstab/Service

Ved længerevarende stævner skal man sørge for afløsning og backup ved fx sygdom.

Sportslige officials:

Indskrivningsfolk, dommer, stævneleder, banesekretær, kontor- sekretær, tidtagere, indsender, banebygger, løbere og stævnespeaker.

Service-hjælpere:

Sælge varer, gennemføre alternative aktiviteter.

Indskrivning

Indskrivningen kan tjekke vaccination og forsikring.

Banegennemgang

Førerne har ret til at gå banen igennem uden hund umiddelbart før konkurrencen. I samme forbindelse skal dommeren meddele særlige bedømmelseskriterier, banetid og disk-tid.

Tidtagning

Der skal altid være 2 tidtagere - den ene evt. elektronisk. Den ene tidstager er primær tidstager og nr. 2 tidstager er backup tidstager. Tidtager/dommer giver tilladelse til start og uret starter når nogen del af hunden har passeret startlinjen. Uret stoppes når nogen del af hunden har passeret mållinjen. Tidtager skal fløjte, når disk-tid er nået.

Resultatformidling

Resultater bør formidles i højtaler samt ved opslag efter løbets afslutning.

Præmier/placeringsbevis

Arrangøren bestemmer præmier.