Forhindringer og bane

B. Forhindringer

Forhindringer og numre skal være stabile, uden skarpe kanter og må ikke kunne skade hund eller fører. Evt. skarpe kanter på forhindringerne skal skærmes af.

1. Skilte og holdere

De af DcH godkendte tekster og tegn skal anvendes. Skiltene skal være i A4-størrelse (21 x 29 cm). Der skal tages højde for vind og vejr, når skilte og holdere skal stilles op.

Der kræves tyve skilte til øvelserne plus et start- og et målskilt.

Alle holdere eller skilte (undtagen start, mål og æresplads) skal nummereres tydeligt og fortløbende på banen. Skiltene nummer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 41 og 71 kan bruges op til to gange på en Rally bane. Der skal derfor være to eksemplarer af disse skilte til brug for dommeren. Alle andre skilte må kun bruges én gang på den enkelte bane. Stationære øvelser er øvelser der indeholder et ”STOP” eller ingen fremadskridende bevægelse.

Skilte og holdere

a. Placering af skilte

Skiltene skal placeres til højre for førerens rute, uanset om der venstre- eller højrehandles. Det gælder dog ikke skilte, der angiver et skift af retning. Disse skilte placeres direkte foran føreren for at hjælpe med retningsskiftet. I øvelser hvor der bruges kegler, kan skiltet placeres ved keglen på venstre side på grund af indgangen til øvelse. Skiltene placeres nøjagtigt af dommeren, der går banen igennem ad ruten, som den er planlagt.

b. Øvelsesområde i forhold til skiltet

Start og øvrige øvelser skal gennemføres tæt ved det pågældende skilt. Øvelsen startes enten direkte foran skiltet (retningsskifte) eller med skiltet skråt foran og til højre/venstre. Dette gælder dog ikke de øvelser, hvor indgangen kræver, at skiltet passeres på venstre side. Øvelser, hvor der skal gås et skridt til højre eller venstre, skal udføres umiddelbart efter skiltet. Skiltene placeres på samme måde, uanset om der venstre- eller højrehandles.

2. Kegler

Keglerne skal mindst være 20 cm høje, men må ikke være større end 30 cm i diameter. De skal kunne stå sikkert uden ekstra fastgørelse.

Keglen, som bruges til fremsendelse eller rundtur (øvelse 39 og 89), skal være tydelig forskellig fra de øvrige.

3. Madskåle/fristelser

Fristelserne (mad/legetøj) skal sikres så hundene ikke kan få fat i det, men det skal kunne ses eller lugtes. Skålene skal være tydeligt forskellige fra kegler/skilte.

4. Spring

Springhøjden skal opgives på tilmeldingen. Startrækkefølgen kan tilpasses, så den passer med springhøjden enten fra høj til lav eller omvendt.

Springhøjden skal være højst 15 cm for små hunde og seniorer og højst 40 cm for mellem og store hunde.

Springlængden skal være max. 50 cm for små hunde/seniorer og max. 80 cm for de øvrige.

Spring

Højdespringet (øvelse 41, 66, 86 og 88).

Højdespringet består af to opstående solide sider af variabel højdeindstilling, der kan indstilles til den enkelte hund. Springet kan være lukket eller med stænger og være et agilityspring eller udformet som et DKK lydighedsspring. Alle farver og bemalinger er tilladt på springet, men der må ikke hænge noget på det. Højden skal kunne sættes til 15 cm, 25 cm og 40 cm.

Længdespringet (øvelse 41 og 86).

Længdespringet består af 1-3 enkeltdele. Delene skal være konstrueret sådan, at de vælter hvis hunden træder på dem. Hver del måler 15 cm i dybden og stiger 12° i springretningen. Det højeste punkt på de 3 dele er: 15 cm, 18,3 cm, 21,5 cm. Bredden er 120 cm, de efterfølgende dele må gerne være bredere, stigende, dog max 150 cm i bredden. Tydelige markeringspinde, Ø 3-5 cm x 120 cm, placeres i de 4 hjørner. De må ikke fastgøres til enkeltdelene. Længden skal kunne sættes til 15 cm, 50 cm og 80 cm svarende til den valgte springhøjde. 

Dobbeltspringet (øvelse 86).

Dobbeltspringet kan bestå af to højdespring eller et længde- og et højdespring i nævnte rækkefølge. Der skal være ca. 3 meter mellem de to spring som kan vinkles i op til 90 grader, men det vil altid være hunden, som skal løbe yderbanen. Længdespringet kan være det første af de to spring.

5.Tunnel

Tunnelen skal opfylde samme krav som til agility, dette gælder både for udformning og fastgørelse. En tunnel med en diameter på 80 cm er tilladt.

Tunnelen skal være ugennemsigtig, have en indre diameter på 60 cm og en længde på 300 – 600 cm. Det anvendte materiale skal være fleksibelt. Den skal kunne fastholdes til underlaget og må godt lægges i buer. En tunnel på 400 cm eller derunder må dog højst bukkes 90 grader, men det vil altid være hunden, som skal løbe yderbanen.

6. Læg dig feltet

Feltet består af 4 lige lange stænger fx elektrikerrør. Stængerne skal være mindst 1,2 meter lange og med en udvendig diameter på mindst 18 mm. Stængerne skal samles i hjørnerne med fx en gummislange omkring rørenderne eller en elastik igennem rørene.

7. Spanden

Genstanden som skal bæres mellem øvelserne skal placeres i mindst 1 meters højde. Det kan være en spand eller kurv med en god hank. Indholdet må ikke være spiseligt, og skal ligge fast. Vægten bør være omkring 1 kg.

8. Belønningsfeltet

Feltet placeres i naturlig forbindelse med start- eller måløvelse, og der markeres et område på mindst 2 x 2 meter, hvor hundeføreren kan efterlade sine belønninger til hunden.

Dommeren giver sin tilbagemelding til hundeføreren efter hvert gennemløb i dette felt.

En oversigt over banen kan sættes op ved ringen før banegennemgangen. Der kan også udleveres en kopi til deltagerne på stævnedagen.

C. Banen

En oversigt over banen kan sættes op ved ringen før banegennemgangen. Der kan også udleveres en kopi til deltagerne på stævnedagen.

Det er dommerens opgave at designe banerne. Sammensætning af, og afstand mellem øvelserne, bestemmer banens sværhedsgrad.

Afstandene er de samme for alle hunde uanset race. Det er førerens opgave at holde den netop tilstrækkelige afstand til skilte, kegler og andre forhindringer på banen.

Dommeren skal gennemgå banen og godkende forhindringerne før banegennemgangen.