Klasser

A. Klasser

I DGI konkurreres i følgende klasser: Begynder-, Øvede-, Ekspert- og Champion-klasse.

På en stævnedag kan en hund (uanset fører) kun deltage 1 gang i den klasse, den er kvalificeret til. Det er dog muligt at gå to gennemløb på samme bane, hvoraf det bedste gennemløb tæller.

Arrangøren kan vælge IKKE at afvikle klasser med færre end 3 deltagere. I så fald skal de tilmeldte have besked inden stævnedagen og gives mulighed for at deltage i en lavere klasse.

Rally begynderklasse

Alle øvelser gennemføres med line på hunden, og alle hunde skal føres i line til og fra ringen. Linen skal være af fibre eller læder og skal være lang nok til kunne holdes tilstrækkeligt løst.

Højreposition finder kun sted mellem to sideskift. Begyndeklassen har mellem 10 og 15 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 5 stationære øvelser og højst 5 kegleøvelser.

Rally øvet klasse

Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til og fra ringen. Højrehandling finder kun sted mellem to sideskift. En af øvelserne 3 til 15 kan udføres i løb eller langsom gang.

Øvet klassen har mellem 12 og 17 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 7 stationære øvelser, højst 5 kegleøvelser, højst 1 højrehandlet øvelse og minimum 5 øvelser fra øvet klassen.

Rally ekspert klasse

Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til og fra ringen. Der må være to spring i denne klasse. En af øvelserne 3 til 15 kan udføres i løb eller langsom gang.

Ekspertklassen har mellem 16 og 20 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 7 stationære øvelser, højst 5 kegleøvelser, højst 3 springøvelser i alt, min. 5 øvelser fra øvet klasse og minimum 3 øvelser fra ekspert klassen. Mindst 2 højrehandlede skilte og max 4 højrehandlede skilte. Dog max 2 højrehandlede i træk. Startøvelsen kan udføres i højrepositionen. 

Rally champion klassen.

Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til og fra ringen. En af øvelserne 3 til 15 kan udføres i løb eller langsom gang.

Championklassen har mellem 18 og 20 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 7 stationære øvelser, højst 5 kegleøvelser, højst 2 enkeltspringsøvelser, højst 2 dobbeltspringsøvelser, og minimum 4 øvelser fra øvede klasse, minimum 1 øvelse fra ekspert klassen, minimum 5 øvelser fra championklassen og minimum 4 højrehandlede skilte og højst 3 øvelser der højrehandles i træk. Startøvelsen kan udføres i højrepositionen.