Landsdelsturnering for klubhold

I DGI Hundesport kan der afholdes landsdelsturnering i både agility og rally lydighed. Det er op til den enkelte landsdel at bestemme, hvordan turneringen skal foregå. Nedenstående muligheder er derfor ment som inspiration.

Eksempel 1

De tilmeldte klubber dyster mod hinanden enkeltvis. Arrangørerne kan arrangere et afsluttende finalestævne med alle deltagende klubber, hvor opnåede resultater medregnes i turneringsregnskabet.

Der lægges vægt på at skabe aktivitet på tværs af klubberne, hvorfor landsdelsudvalget har ret til at ændre eller give dispensation på retningslinjerne.

Hvis en landsdel har for få klubber til at afvikle en turnering, opfordres til at søge samarbejde med nabo landsdele, som måske har samme problem.

Vejledende turneringsregler

 • Der afvikles konkurrence i agility og spring. Regnskabet for de 2 klasser holdes adskilt fra hinanden. Alle deltagende klubber deltager i begge konkurrencer.
 • Konkurrenceniveauet tilstræbes at ligge midt mellem begynder og øvet.
 • Deltagerne skal være indmeldt i den klub, de stiller op for. Den enkelte deltager kan kun deltage for én klub et turneringsforløb.
 • Et klubhold består af 4-8 deltagere. Deltagerne i agility og spring må gerne være forskellige deltagere, ligesom deltagerne gerne må være forskellige fra kamp til kamp. Klubberne mødes min. 2 gange i turneringen.
 • Hver klub udpeger en klubturneringsleder, som er klubbens kontaktperson overfor landsdelsudvalget og de øvrige klubber.
 • Klubturneringslederne aftaler indbyrdes turneringsdatoer samt aftaler med dommer.
 • Hjemmebaneklubben stiller med bane, forhindringer, tidtagere og hjælpere.
 • Hjemmebaneklubbens turneringsleder sørger for resultatlisten for begge klasser - og for indsendelse til landsdelsudvalget senest 14 dage efter kampen.
 • De enkelte klubber sørger for, at egne hundes vaccinationer og forsikringer er i orden.
 • Store hunde, der på konkurrencedagen er fyldt 7 år, kan vælge at løbe som senior.
 • Stor, Mellem og Lille hunde konkurrerer sammen.
 • Dommeren kan give en tidsfordel til Mellem og Lille hund, hvis det skønnes nødvendigt.
 • Dommeren bør ikke være fra de deltagende klubber i den enkelte kamp.
 • Dommerne skal være godkendt af landsdelsudvalget. Vægringer dømmes som fejl og kan ikke medføre diskvalifikation.
 • Fejl bane dømmes som diskvalifikation.
 • Diskvalifikation pga. usportslig opførsel, skal indberettes til Landsdelsudvalget.
 • Protest vedr. arrangementet, dommeren, forhindringerne mm skal indgives skriftligt til landsdelsudvalget.
 • Landsdelsudvalgets afgørelse er endelig.

Pointberegning

Der laves 2 resultatlister i hver kamp, i spring og i agility. På hver resultatliste fordeles 36 point, idet de 4 bedstplacerede deltagere fra hver klub får point. Til bedstplacerede gives 8 point, til næstbedste 7 point og således fortsat 6, 5, 4, 3, 2 og 1 point. Hvis 2 deltagere står lige deles point.

Landsmesterskab

Der arrangeres landsmesterskab i agility og spring.

Startsekvens: (Nedrevne forhindringer må ikke genbruges i startsekvensen.) valgfri rød hvis fejl, til 3) - ellers anden farve rød, der ikke tidligere er passeret hvis fejl på 3) til 5) - ellers anden farve den sidste røde hvis fejl på 5) til 7) - ellers anden farve.

Slutsekvens: Gul, grøn, brun, blå, lyserød, sort. Nedrivning af ikke-røde i åbningssekvensen skal genopbygges inden slutsekvensen. Der dømmes normalt; dog skal dommeren råbe "fejl", hvis der er fejl/vægring. Når den fastsatte tid er gået fløjtes der, og der kan ikke samles flere point. Uret stoppes, når hunden er i mål. Tager hunden forhindringer efter fløjtet, diskvalificeres den. Der kan opnås max 51 point, og hunden med flest point vinder. Ved pointlighed gælder hurtigste tid.

Eksempel 2

Vejledende  turneringsregler

Hvor intet er beskrevet henvises til DGI´s regelsæt.

Landsdelsturneringen bliver afholdt over 4 dele og en finale. Fordelingen af den er, at der bliver afholdt 1. og 2. del om efteråret, 3. 4. del og finalen afholdes over foråret.

Generelt

Alle klubber konkurrere/deltager i alle delstævnerne. Alle DGI klubber som er med i landsdelen kan deltage, hundene skal blot være over 18 måneder.

Seniorhunde kan valgfrit løbe som senior eller alm. Dette er op til den enkelte ejer at bedømme ud fra tempo, niveau mm. Der vil i seniorklasserne ikke være hjul, men et spring som erstatning. Begge dele er vedtaget udfra hundens sikkerhed. Der er ingen øvre grænse for antal deltagere pr. klub.

Intention og niveau

Det er meningen, at Landsdelsturneringen skal være et hyggearrangement, hvor alle klubber kan deltage. Det er en god anledning til, at klubberne i landsdelen lærer hinanden godt at kende, og man hjælper hinanden når der er brug for det.

Niveauet ligger mellem ”let øvet” og ”øvet”. Da turneringen er et ”hyggearrangement” skal der tages hensyn til begyndere. Det vil sige at de får tid til at gøre sig færdige, dog max banetiden x 3.

I tilfælde hvor en ekvipage har problemer med en forhindring bør dommeren træde ind og hjælpe.

Dommerregler og dommer

Så vidt det er muligt, skal der bruges en DGI uddannet dommer. Der kan komme situationer hvor dette ikke er muligt, i så fald skal det godkendes af landsdelens hundesportsudvalg.

Bedømmelse

 • Fejl bliver dømt uendeligt.
 • Ved 3 vægringer bliver der dømt disk.
 • Ekvipagen kan kun blive disket 1 gang pr. løb.
 • Ved disk må deltageren gerne fortsætte og fuldføre banen, dog skal situationen ikke udnyttes til ”ekstra træning”.

Fejlpoint: Fejl = 5 fejl Vægring = 5 fejl Disk = 50 fejl

Beregning

Beregningen foretages på følgende måde:  

Der er tidsforskel på størrelser og seniorhunde.

Eksempel:
Lille S 42
Lille 40
Mellem S 40
Stor S 38
Stor 36

Herved kompenseres der for størrelse og alder, idet at der 2 sek. tidsforskel. Dommeren kan give mere tidsforskel, hvis det skønnes.

Først sorteres på dem med færrest eller ingen fejl. Herefter ses der på forskellen på den ordinære banetid og den faktiske løbstid. Den hund som opnår højst tidsforskel i forhold til den ordinære banetid og færrest fejl bliver øverst placeret.

Eksempel:
                      Ordinær banetid Faktisk banetid  Tidsforskel
Lille hund               40,00             34,37                5,63
Stor hund              36,00              33,48                2,52

Placeringer 1 og 2

Dette er beregnet på to fejlfri hunde eller med lige mange fejl.

Pointsystem

Pointskalaen går fra 1 og opefter, hvor det højeste point bliver givet til de bedste ekvipager. For hver klub der er med kommer der fire pointtrin mere på. Dvs. 4 klubber = 16 point- trin, 5 klubber = 20 pointtrin osv. osv.

Der bliver givet point til de 4 bedste fra hver klub.

Klub    Fejl    Tid     Point
KAF       0    32,8     16
FAK       0    34,2     15
HBK       0    34,8     14
FAK       0    35,02   13
FAK       5    33,36   12
KAF       5    34,87   11
KAF       5    45,8     10
FAK      10   31,70    9
FAK      15   33,56
KAF      15   38,79    8
KAF      15   39,50
HBH     15   41,37     7
HBH     20   56,50   6
HBH     20   58,75   5
Frisk    Ej deltaget   4
Frisk    Ej deltaget   3
Frisk    Ej deltager   2
Frisk    Ej deltaget   1

Hvis en klub udebliver fra en af delturneringerne, vil den automatisk få de fire laveste point-trin.

Hvis en klub starter med at deltage midt i turnering, bliver pointtrinene på de forrige delturneringer rettet op, så den nye klub får min. point ved de forrige delturneringer.

Hvem arrangerer og afholder

Alle klubber er med til at afholde eller hjælpe til delstævnerne. Nogle klubber har bedre muligheder end andre, både med faciliteter og baner, hvorfor at det ikke er en regel, at man som klub skal være vært. Dog er alle klubber med til at hjælpe ved et af delstævnerne eller flere.

 
Eksempel 3

Landsdelsturnering individuelt Landsdelsmesterskabet henvender sig til alle – fra absolut nybegyndere til erfarne konkurrence løbere.

Der løbes efter gældende regler for DGI agility

Landsdelsmesterskabet afvikles som en turnering over 2-3 stævner. Hvert stævne består af følgende klasser i henholdsvis spring og agility:
Begynder - Let øvet - Øvet Senior

Vejledning til klasserne

Der løbes to løb i hver klasse, hvoraf det bedste tæller.

Alle der deltager får 3 deltager-point i hvert tællende løb (dvs. 3 point i spring og 3 point i agility) uanset udfald af løbet, udover dette gives der point til de 10 første efter følgende skala:

Nr. 1 får 12 point
Nr. 2 får 10 point
Nr. 3 får 8 point
Nr. 4 får 7 point
Nr. 5 får 6 point
Nr. 6 får 5 point
Nr. 7 får 4 point
Nr. 8 får 3 point
Nr. 9 får 2 point
Nr. 10 får 1 point

Det vil sige er man rigtig dygtig/heldig kan man få 30 point på dagen.

Ved disk gives ingen løbs-point. Pointene fra Spring og Agility lægges sammen og summen medregnes til opgørelsen af landsdels mesterskabet, ved lige mange point vægter agility mest.

Ved hvert stævne kan man evt. vælge og give præmier som følgende: der gives 1 præmie for hver 5. hund dog max 3 præmier.