Om DGI Impact

Vi brænder for at gøre en forskel for idræts- og foreningslivet i Danmark. Og vi leder efter iværksættere med samme mål som os

DGI Impact er en konkurrence for iværksættere. Alle med en god idé til at få flere aktive, flere i bevægelse og forme fremtidens fællesskaber er inviteret til at deltage.

Vi har eksperterne, økonomien og styrken til at gøre din idé til virkelighed.

Derfor udvælger vi 5-8 idéer med powerpotentiale hvert år fra 2018-2020, og vi investerer årligt to millioner kroner i projekterne.

Nye tendenser påvirker idræt og motion

DGI Impact skal være med til at udfordre forståelsen af, hvordan idrætsforeninger kan skabe gavn og samfundsnytte i hele Danmark og på den måde sikre, at DGI afspejler et tidssvarende foreningsbegreb.

Foreningsbegrebet er nemlig i hastig og konstant forandring. Idrætten påvirkes af nye tendenser som disruption, digitalisering og eksponentielle vækstrater, der giver rum til nye aktører, nye teknologier og nye logikker.

Foreningerne trives, men mange idrætsudøvere og foreninger søger nye måder at organisere deres aktiviteter på, og måden, vi indgår i fællesskaber på, er i forandring.

Om DGI 

DGI har et solidt fundament for at hjælpe iværksættere med at komme ud over rampen med nye ideer. Med vores økonomiske fundament og viden, vores supportfunktioner samt mange distributions- og kommunikationskanaler står vi stærkt for at hjælpe iværksættere med de ideer, der kan hjælpe danskerne til sunde, meningsfulde fællesskaber.

Vores ambition er at sikre, at DGI fortsat er den afgørende faktor for, at lokale folkeoplysende og almennyttige idrætsforeninger er dominerende på det danske motionsmarked, fordi de har tidssvarende og veldrevne tilbud.

DGI Impact er et konkret skridt mod at etablere en ny tilgang til innovation og udvikling af idrætstilbud, organisering og rammer. Med projektet skaber DGI et entreprenørskabsmiljø, der bidrager med risikovillig kapital, arbejdskraft, netværk og adgang til data.

Læs mere om DGI her.