Om DGI Impact

Vi brænder for at gøre en forskel for idræts- og foreningslivet i Danmark. Og vi leder efter iværksættere og startups med samme mål som os

DGI Impact er et forløb for iværksættere, der er startet i 2018 og hvert år har vi udvalgt 5-8 idéer med potentiale til at få flere aktive danskere, flere i bevægelse og forme fremtidens fællesskaber.

I 2020 gør vi det lidt anderledes!

Vi inviterer både vinderne fra 2018 og 2019, samt nye iværksættere med i år med et særligt fokus på udfordringerne for idrætsforeninger, der er er blevet hårdt ramt af Coronakrisen og har mistet medlemmer og indtægter fra alle de arrangementer, der er blevet aflyst. Hvordan får vi danskerne tilbage som aktive i foreningerne og hvordan hjælper vi foreningerne med at tænke nyt?

Vi har eksperterne, økonomien og styrken til at gøre din idé til virkelighed.

Derfor udvælger vi op til 6 startups med de bedste idéer til at bidrage til at løse udfordringerne, og vi investerer samlet op til to millioner kroner i projekterne!

Om DGI 

DGI har et solidt fundament for at hjælpe iværksættere med at komme ud over rampen med nye ideer. Med vores økonomiske fundament og viden, vores supportfunktioner samt mange distributions- og kommunikationskanaler står vi stærkt for at hjælpe iværksættere med de ideer, der kan hjælpe danskerne til sunde, meningsfulde fællesskaber.

Vores ambition er at sikre, at DGI fortsat er den afgørende faktor for, at lokale folkeoplysende og almennyttige idrætsforeninger er dominerende på det danske motionsmarked, fordi de har tidssvarende og veldrevne tilbud.

DGI Impact er et konkret skridt mod at etablere en ny tilgang til innovation og udvikling af idrætstilbud, organisering og rammer. Med projektet skaber DGI et entreprenørskabsmiljø, der bidrager med risikovillig kapital, arbejdskraft, netværk og adgang til data.

Læs mere om DGI her.