Om DGI Impact

Vi brænder for idræts- og foreningslivet i Danmark.

DGI IMPACT er en innovationskonkurrence, der inviterer iværksættere, idémagere og ildsjæle ind i kampen, for at få flere aktive, flere i bevægelse og forme fremtidens fællesskaber.

Vi har dommerne, kronerne og kræfterne til at gøre din idé til virkelighed! Vi udvælger i 2018-2020 5-8 idéer med powerpotentiale og investerer årligt 2 mio. kr. i projekterne.

Hvorfor en innovationskonkurrence?

Foreningsbegrebet er i hastig og konstant forandring. Idrætten påvirkes af nye tendenser som disruption, digitalisering og eksponentielle vækstrater, der giver rum for nye aktører, nye teknologier og nye logikker.

Samtidigt søger mange idrætsudøvere og foreninger nye måder at organisere deres aktiviteter på. Foreningerne trives, men måden vi indgår i fællesskaber på er i forandring.

Det er vores ambition, at DGI afspejler et tidssvarende foreningsbegreb og at DGI Impact udfordrer vores fælles forståelse af, hvordan idrætsforeningerne kan skabe gavn og samfundsnytte i hele Danmark.

Om DGI

DGI har i dag et solidt fundament. Med et stærkt økonomisk fundament, stor viden, gode supportfunktioner, velfungerende distributionskanaler og en bred vifte af kommunikationskanaler, står vi stærkt for at hjælpe danskerne til sunde, meningsfulde fællesskaber.

Vi har en klar ambition om at sikre, at DGI fortsat er den afgørende faktor for, at lokale folkeoplysende og almennyttige idrætsforeninger er dominerende på det danske motionsmarked, fordi de har tidssvarende og veldrevne tilbud.

Dette projekt er et konkret skridt mod etablering af en ny tilgang til innovation og udvikling af idrættens tilbud, organisering og rammer. Med projektet skaber DGI et entreprenørskabsmiljø der bidrager med risikovillig kapital, arbejdskraft, netværk og adgang til data.

Læs mere om DGI her.