Instruktør-uddannelse i DGI Nordjylland

Kom til 3-trins uddannelse i juni, september og oktober 2021

Er du kommende instruktør i en forening der udbyder Jump4fun?

Så kom med på dette 3 trins-uddannelsesforløb.

Du bliver klædt på med viden, redskaber og praksis til at træne et Jump4fun hold.

På den fysiske uddannelsesdag d. 25.09.2021 vil du få praksis eksempler til din træning samt møde andre Jump4fun instruktører.

1. Trin: 24.06.2021. kl. 18.30-20.30.

Vi mødes online til intro om Jump4fun og relevant oplæg. Dette bliver sammen med uddannelsen, som kører i DGI Midtjylland. 

2. Trin: 25.09.2021. kl. 10-16.

Fysisk underviserdag i Jetsmark hallen, Bredgade 140, 9490 Pandrup. 

- Den gode velkomst / Instruktørrollen

- Målgruppe kendskab

- Inspiration og redskaber til at sammensætte en sjov, inkluderende træning med fokus på fællesskab i praksis.

- Tid til vejledning og planlægning af kommende sæson

- God forplejning hele dagen

3. Trin: 07.10.2021. kl. 18.30-20.30.

Vi mødes igen online til erfaringsudveksling efter opstart og relevant oplæg. Dette bliver også sammen med uddannelsen, som kører i DGI Midtjylland. 

Vi glæder os til at se dig! 

Tilmelding: DGI Tilmelding

OBS.: Det er kun muligt at deltage på den fysiske del såfremt du allerede er tilknyttet en forening der starter Jump4fun op eller allerede har Jump4fun. Alle er velkomne til at se med på den første del, som er online.