Fonde og ministerier

Udover at være kommunalt finansieret, er Jump4fun også støttet af en række fonde, og har været det siden projektet startede i 2013.

Ole Kirk's Fond støtter i øjeblikket en udrulning af Jump4fun i de Syd- og Sønderjyske landsdele. Fra 2018 til 2020 rulles Jump4fun ud i DGI Sydvestjylland, DGI Sønderjylland og DGI Sydvest.

Udrulningen kommer til at omfatte seks kommuner, 12 foreninger og godt 200 børn.

I samme periode har Jump4fun også fået bevilliget økonomisk støtte fra Sundhedsstyrelsens "Sundhedsfremmepuljen" til udrulning i DGI Nordjylland og DGI Østjylland. Denne udrulning omfatter 10 kommuner, 20 foreninger og 300 børn. 

Jump4fun har i projekt- og udrulningsfaserne været finansieret af:

  • Ole Kirk's Fond
  • Sundhedsstyrelsen, Sundhedsfremmepuljen
  • Trygfonden
  • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  • Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
  • Lauritzen Fonden
  • Tranes Fond
  • Knud Højgaards Fond

Jump4fun er et samarbejde mellem DGI, Julemærkefonden, de involverede kommuner og de lokale idrætsforeninger. Parterne arbejder for at skabe et godt træningstilbud til børn og unge med overvægt eller med andre problematikker, som kan hindre deltagelsen på ordinære idrætshold i de lokale idrætsforeninger.