Fonde og ministerier

Jump4fun er ud over at være kommunal finansieret også støttet af en række fonde og har været det siden projektet startede i 2013.

Ole Kirk's Fond støtter i øjeblikket en udrulning af Jump4fun i de Syd- og Sønderjyske landsdele. Over de næste tre år fra 2018-2020 kommer Jump4fun til at etablere sig i tre DGI landsdele som er DGI Sydvestjylland, DGI Sønderjylland og DGI Sydvest. Udrulningen kommer til at omfatte seks kommuner, 12 foreninger og godt 200 børn.

I samme periode har Jump4fun også fået bevilliget økonomisk støtte fra Sundhedsstyrelsen, Sundhedsfremmepuljen til udrulning i DGI Nordjylland og DGI Østjylland. Denne udrulning omfatter 10 kommuner, 20 foreninger og 300 børn. 

Jump4fun har i projekt- og udrulningsfaserne været finansieret af:

  • Ole Kirk's Fond
  • Sundhedsstyrelsen, Sundhedsfremmepuljen
  • Trygfonden
  • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
  • Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
  • Lauritzen Fonden
  • Tranes Fond
  • Knud Højgaards Fond

Jump4fun er et samarbejde mellem DGI, Julemærkefonden, kommuner og de lokale idrætsforeninger. Parterne arbejder for at skabe et godt træningstilbud til børn og unge med overvægt eller andre problematikker. Problematikker som hindrer dem i at gå på et ordinært idrætshold i de lokale idrætsforeninger og skabe relationer gennem fritidsaktiviteter.