Virker Jump4fun?

Børn og unge, som er udsatte, sårbare eller kæmper med overvægtsproblematikker, mangler et sundt og kvalificeret fritidstilbud.

Jump4fun hjælper børn, der ikke føler sig tilpas i andre foreningstilbud

 • Vi omfavner børn, som kan have svært ved at finde en plads i den 
  traditionelle idrætsform.
 • Jump4fun er mindre hold, med en specialuddannet instruktør, individuelle hensyn, og uden elementer af konkurrence.

Søgt og populært blandt børnene 

 • Vi får direkte henvendelser fra forældre, sundhedsplejersker og foreninger.
 • Børnene deltager over flere sæsoner, der hvor tilbuddet er tilgængeligt.
 • Tydelig fremgang i selvtillid og selvværd, børnenes aktivitetsniveau stiger og de bliver mere udadvendte.

* Projektledere, instruktører og foreningsguider i Jump4fun

Jump4fun styrker børnenes selvtillid og øger deres livskvalitet

Sundhedsplejerskerne blev spurgt om effekten af Jump4fun – både i forhold til børnene, men også effekten for kommunen.

 • Nogle børn kommer i gang med foreningslivet på en nemmere og mere effektiv måde.
 • Sundere livsstil blandt en udsat gruppe.
 • Vi får glade børn.
 • Børnene fastholdes i foreningen efter Jump4fun, hvilket er positivt for børnenes bevægelsesvaner.
 • Langsigtet: Gladere befolkning, minus livsstilssygdomme.
 • Mulighed for fange nogle børn, som måske ikke ville gå til et andet/normalt foreningstilbud.
 • At børnene kommer i gang med foreningslivet både her og nu i Jump4fun, men også bagefter.
 • Der skabes venskaber blandt børnene, hvilket styrker de sociale bånd og gør børnene gladere.
 • De kommer i gang med foreningslivet.
 • Flere oplever, at børnene bliver fastholdt i Jump4fun, og nogle få går videre på et normalt foreningshold.

* Jump4fun evalueret af sundhedsplejersker i Nordsjælland

Elifs mor fortæller: Elif var rigtig ked af det med hendes krop. Til gymnastik i skolen ville hun ikke bade før, fordi hun var ked af det med sin krop, og nu bader hun sammen med de andre børn. Der er derfor meget, som tyder på, at Jump4fun kan styrke børnenes selvtillid og selvværd.

*evaluering Midt- og Vestsjælland

Der er ingen tvivl om, at børnene fortæller positivt om den store forandring som er sket ved Jump4fun. Flere forældre beretter også om, at deres børn har fået mere energi. 

-Ja, hun har fået mere energi, og vi griner sådan, når vi er til det. Mens de andre drikker, løber hun op og ned ad trapperne. Hun fiser rundt, og vi skal tage tid på hende. Så det kan man godt mærke, det har hun ikke gjort før. Hun har gået til alt muligt, og nogle gange kunne hun græde, når hun skulle til gymnastik. Det gør hun aldrig med Jump4fun - Milles mor.

*evaluering Midt- og Vestsjælland