Hvad er Jump4fun?

Jump4fun er et idrætstilbud for 6-12- årige børn med motoriske, kognitive og sociale udfordringer, der ikke oplever, at det traditionelle foreningsliv appellerer til dem.

Jump4fun er et fagligt og økonomisk samarbejde mellem kommuner, idrætsforeninger og DGI.

Jump4fun er et foreningshold, som etableres i de lokale foreninger. På holdet er der fokus på sjov og bevægelse på et niveau, hvor alle kan være med. Sjov træning, sammenhold og opbakning er kodeordene. Fokus er at skabe bevægelsesglæde hos det enkelte barn og sikre en fællesskabsånd på holdet. Udover den ugentlige holdtræning kan partnerne vælge også at tilbyde børnene camps og fællestræninger på tværs af Jump4fun-hold i hele kommunen eller landsdelen.

Trænerne bliver særligt klædt på til at arbejde med børn i sårbare positioner og med særlige behov, og skabe motivation, selvværd, selvtillid og fællesskab.

Jump4fun er et velafprøvet og solidt koncept, der eksisteret i 10 år. Jump4fun blev i sin tid udviklet i et samarbejde mellem Overvægtsambulatoriet på Nordsjællands Hospitals Børne- og ungeafdeling, Julemærkefonden og DGI. I dag driver DGI konceptet sammen med interesserede kommuner og lokale idrætsforeninger og med faglig sparring fra relevante aktører, på børn, det idrætsfaglige område.

Det er DGI’s ambition, at Jump4fun bliver et tilgængeligt tilbud for børn og unge i alle landets kommuner. Derfor indgår DGI løbende nye samarbejder med idrætsforeninger og kommuner om at etablere Jump4fun hold.

Som udbyder af et Jump4fun-hold får foreningen et foreningstilskud til holdet. Det skyldes, at deltagerne på et Jump4fun-hold har behov for andre rammer, et hold med færre deltagere og flere trænere end på de traditionelle hold. Derfor er der ikke lige så mange foreningsindtægter, som på et traditionelt hold.

Vi kan kun vise dig indholdet her, hvis du accepterer marketing-cookies. Ret dine cookie-indstillinger