Foreningens involvering

Det er nødvendigt med et ekstra stort engagement og en bred opbakning fra bestyrelsen i de enkelte foreninger, da Jump4fun-hold kræver mere af instruktørerne end sædvanlige foreningshold.

Foreningen tilbydes 

 • Kontingentstøtte 
 • Uddannelse af Jump4fun-instruktører på to årlige uddannelsesdage.
 • Rekruttering til holdene via sundhedsplejen, skoler, SFO, hospitaler, boligområder og i samarbejde med Julemærkehjemmene.
 • Presseomtale og informationsmateriale.
 • Netværk med andre idrætsforeninger.
 • Styrkelse af relation til kommunen gennem samarbejde omring Jump4fun.
 • Gratis T-shirt med Jump4fun-tryk til deltagere og instruktører.

Forventninger til foreningen

 • At bakke op omkring Jump4fun-aktiviteter.
 • At sikre lokaler og instruktører til ugentlig(e) træning(er) á en times varighed pr. gang.
 • At samarbejde med kommunen omkring udbetaling ved særlige kontingentordninger, fx. fritidspas.
 • At samarbejde med kommunale aktører omkring rekrutteringen til hold.
 • At understøtte instruktørernes involvering.
 • At bruge tid på at markedsføre og skabe synlighed omkring Jump4fun-hold på fx hjemmeside, i lokalaviser, skoler mv.
 • At varetage økonomi ift. lokale leje, aflønning af instruktører mm.
 • At indhente børne-attester på alle instruktører.
 • At indhente fototilladelser på børnene (ved behov).
 • Sikre, at det kun er børn fra den aktuelle kommune, der deltager på Jump4fun-holdene, med mindre der er indgået særlig aftale imellem Jump4fun og kommunerne herom.