Hvad gør DGI?

DGI er tovholder på konceptet i hele landsdelen

DGI Projektleder
Den lokale DGI projektleder er kommunens kontaktperson og tovholder på Jump4fun i de lokale foreninger.

Derudover sørger DGI for:

 • Uddannelse af instruktørerne.
 • Hjælp og støtte til foreningerne til drift af holdene, kontakt til bestyrelse, instruktør og kassérer.
 • Trænings T-shirts til instruktør og børn. 
 • Afholdelse af Jump4fun Camp.                              
 • Faglige oplæg til forældre om kost.
 • Markedsføring, nyhedsbreve og synlighed.
 • Udvikling af og samarbejde på tværs af Jump4fun-landsdele og på landsplan.
 • Rekruttering i samarbejde med kommunen.    
 • Status og årlig opfølgning på Jump4fun til samarbejdspartnerne om samarbejdet, forlængelse og videre forløb.
 • Jævnlig dialog med Julemærkehjem, sundhedsplejerske, overvægts-ambulatorium/sundhedscenter.

DGI Foreningsguide

DGI Foreningsguide er en person, der er bindeled mellem kommunen, foreningen, DGI, børn og forældre.

Foreningsguiden kan:

 • Skabe tryghed i forløbet for børnene og foreningen/instruktørerne.
 • Være med på Jump4fun Camp, uddannelsesdag, står for fællestræning og er løbende på besøg til træningen i foreningerne.
 • Stå for oprettelse af hold og hjælper forældre med tilmelding til aktiviteter.
 • Guide børnene til træning.
 • Være i dialog med kommunen, foreningerne og instruktørene om rekruttering, fastholdelse og opfølgning på børnene.
 • Have løbende kvalitative snakke med børnene omkring deres deltagelse og videre forløb.
 • Markedsføre Jump4fun på skoler og i foreninger.

DGI Kostvejleder

DGI's kostvejleder vil tage udgangspunkt i de kommunale retningslinjer på området og ellers følger vi Fødevarstyrelsen 10 kostråd.

DGI Kostvejlederens opgaver:

 • Besøger holdene til snak om sunde snacks, energi og kulhydrater, og vigtigheden af den rette søvnmængde o. lign.
 • Invitere til- og afholdelse af madskoler.
 • Udarbejdelse af kostoplæg.
 • Dialog og sparring med foreningsguide/projektleder og sundhedsfaglig person hos kommunen.