Instruktørens rolle

Jump4fun-hold kræver mere af instruktørerne end sædvanlige foreningshold, men vi hjælper jer godt på vej, og klæder jer på til at tage imod børnene.

Det er nødvendigt med et ekstra stort engagement fra instruktører og hjælpeinstruktører samt opbakning fra bestyrelsen i de enkelte foreninger, når man siger ja til at starte et Jump4fun hold op. Din DGI landsdel står til rådighed med støtte og sparring, og vi tilbyder en instruktør-uddannelse, som er specifikt målrettet dig, der gerne vil hjælpe børn og unge i målgruppen.

Instruktørens rolle i Jump4fun

Børn og unge med overvægtsproblematikker kan komme fra udsatte familier hvor økonomi, social status, kultur og eventuelt forældrenes personlige sårbarhed kan betyde, at børnene ikke får den nødvendige opbakning, der skal til for, at de får bevæget sig. Jump4fun-trænere har derfor nogle særlige opgaver i forhold til fastholdelse, motivation og mental støtte.

Instruktøren tilbydes

 • To årlige uddannelsesdage med fokus på træning af overvægtige og sårbare børn. 
 • Jump4fun trænings-T-shirt.  
 • Vidensdeling og netværk med andre idrætsforeninger og medarbejdere i DGI.
 • Faglig støtte fra DGI Foreningsguide, der kan give træneren sparring i fastholdelse og ind- og udslusning af deltagere.
 • En fantastisk mulighed for at gøre en forskel for de børn, som har et stort behov for hjælp til selvhjælp.
 • Træningsmateriale rettet mod målgruppen.

Instruktørens kerneydelser

 • Varetagelse af Jump4fun-træninger.
 • At hjælpe deltagerne til en god opstart og fastholdelse.
 • At hjælpe med udslusning/overgang til traditionelle foreningshold (i samarbejde med foreningsguide og/eller sundhedsplejerske).
 • At motivere til deltagelse i Jump4funs fællesarrangementer.
 • At være engageret, nærværende, opmærksom og respektfuld over for børnene og deres familier, og klar til at yde en stor indsats i form af hjælp til selvhjælp.
 • At registrere deltagerens navne, fødselsdage, kontaktoplysninger, start og slutdato samt fremmøde.
 • At sikre, at det kun er børn fra den aktuelle kommune, der deltager på Jump4fun-holdene, med mindre der er indgået særlig aftale imellem Jump4fun og kommunerne herom.
 • At holde sig orienteret om og deltage i foreningens almindelige instruktørforhold.