Hvad koster det?

For at blive en del af Jump4fun familien er der nogle generelle elementer som indgår

Når I som forening beslutter at I vil starte et Jump4fun hold op, så følger der nogle ting med.

Vi laver en årlig landsdækkende evalueringskampange med spørgeskema til både børn og forældre. Vi afholder efteruddannelser for instruktørerne og deltagerne på Jump4fun får tilbud om at komme med på Jump4fun Camp. Sidst men ikke mindst hjælper vi med rekrutterings- og markedsførings-materiale.

For at komme med ombord er der følgende omkostninger:

  1. Er du med i en DGI-forening og ønsker uddannelsen inklusiv foreningsopstartsmøde (5.300 kr.)
  2. Er du med i en forening udenfor DGI og ønsker uddannelsen inklusive foreningsopstartsmøde (5.800 kr.)
  3. Er du med i en DGI-forening og ønsker kun selve instruktøruddannelsen (1.300 kr.)
  4. Er du med i en forening udenfor DGI og ønsker kun selve instruktøruddannelsen (1.700 kr.)

Kontakt den lokale Jump4fun projketleder i din DGI landsdel for at høre nærmere. Vi glæder os til samarbejdet.