Sådan kommer I i gang

Jump4fun foreningsopstart og instruktøruddannelse er grundstenene for at I kommer godt i gang med Jump4fun i foreningen.

Jump4fun foreningsopstart
1½ time opstartsmøde med udvalgte bestyrelsesmedlemmer og instruktører.
1½ times opfølgning løbende, enten pr. telefon eller ved et møde i foreningen.


Indhold i opstartspakke:
Målgruppe: Overvægt, diagnose, socialklasse, forenings- og idræts-uvante
Rekruttering: Sundhedsplejen, skole, fritidshjem, overvægtklinikker og
Julemærkehjem
Brobrygning: Kommunale forvaltninger og enheder samt Julemærkehjem
Puljer, fonde og sponsorer: Skabelon til ansøgninger, liste over forvaltnings-puljer, oplæg til sponsorsamarbejde
Markedsføring: Skabelon til flyers, forslag til annoncer, opslag på Facebook og tekst til hjemmeside.

Jump4fun instruktøruddannelse
En 11 timer uddannelse over to dage.
Uddannelsesdag 1:
7 timer (lørdag/søndag) DGI eller Julemærkehjem
Uddannelsesdag 2:
4 timer (hverdagsaften) DGI eller lokal forening


Uddannelsens indhold:
Lær Jump4fun at kende, hvorfor, hvordan og for hvem (målgruppe, udfordringer og rammen for Jump4fun)
Vi sparker gang i selvværd, trivsel og bevægelsesglæden (Boost trivslen og den gode modtagelse)
Lav en sjov, motiverende og inkluderende træning (Praktiske øvelser, træning og gode lege)
Motivation og fortsat idrætsdeltagelse (Fællesskab, udvikling og bevar legen)

Kontakt den lokale Jump4fun projketleder i din DGI landsdel for at høre nærmere. Vi glæder os til samarbejdet.